---- [ ☀ ] brmue (nl) (fr) (de) (en) -pl- (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_pl--- 2019-01-08 19:21:09
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': abstrahować
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
adapti
adapt': zastosować, dopasowywać, dostosować, adaptować, przystosować, zaadaptować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
agadi
ag': postępować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
agantaj
ag': postępować
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
akademianoj
akademi': akademia
an': członek, mieszkaniec, zwolennik ▌regn'an': obywatel ♦ regn': państwo ▌Varsovi'an': Warszawianin
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
akademianon
akademi': akademia
an': członek, mieszkaniec, zwolennik ▌regn'an': obywatel ♦ regn': państwo ▌Varsovi'an': Warszawianin
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
akademio
akademi': akademia
o: oznacza rzeczownik
.
aktivas
aktiv': obrotny, aktywny, czynny, działający
as: oznacza czas teraźniejszy
.
al
al: do (zastępuje też celownik)
.
aldonaĵo
al: do (zastępuje też celownik)
al`don': dodawać ♦ don': dawać
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
.
aliĝi
al: do (zastępuje też celownik)
al`iĝ': połączyć się z , przyłączyć się do , przystąpić, wstąpić do (organizacji) ♦ iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
alloga
al: do (zastępuje też celownik)
log': manić, tumanić
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
amikoj
amik': przyjaciel
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ankaŭ
ankaŭ: także
.
anoj
an': członek, mieszkaniec, zwolennik ▌regn'an': obywatel ♦ regn': państwo ▌Varsovi'an': Warszawianin
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
anstataŭigi
anstataŭ: zamiast
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
antaŭparolo
antaŭ: przed
parol': mówić
o: oznacza rzeczownik
.
antaŭparolon
antaŭ: przed
parol': mówić
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
aplikas
aplik': stosować, aplikować, zastosować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
aplikebla
aplik': stosować, aplikować, zastosować
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
aplikeblaj
aplik': stosować, aplikować, zastosować
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: możliwy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
aplikendan
aplik': stosować, aplikować, zastosować
end': konieczny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
asertitan
asert': twierdzić, utrzymywać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
atingi
ating': dosięgać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
atingojn
ating': dosięgać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.

aŭ: albo, lub
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorytet
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
bazo
baz': baza, podstawa, podkład, zasada, podstawa systemu liczenia
o: oznacza rzeczownik
.
bona
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
bone
bon': dobry
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
boneco
bon': dobry
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
bonecon
bon': dobry
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
bonvolaj
bon': dobry
vol': chcieć
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
ĉar
ĉar: albowiem, ponieważ
.
ĉefe
ĉef': szef, naczelnik
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ĉi
ĉi: określenie najbliższe ▌tiu ĉi: ten ♦ tiu: tamten ▌tie ĉi: tu ♦ tie: tam
.
ĉiuj
ĉiu: wszystek, każdy
ĉiu`j: wszyscy ♦ j: oznacza liczbę mnogą
.
ĉiujn
ĉiu: wszystek, każdy
ĉiu`j: wszyscy ♦ j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ĉiun
ĉiu: wszystek, każdy
n: oznacza biernik, również kierunek
.
daŭre
daŭr': trwać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
de
de: od; zastępuje też dopełniacz
.
decide
decid': rozstrzygać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
decidi
decid': rozstrzygać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
decidis
decid': rozstrzygać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidojn
decid': rozstrzygać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
defioj
defi': wyzywać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
deklaras
deklar': zgłaszać, oświadczać, zadeklarować, deklarować, zeznawać, oświadczyć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
demandoj
demand': pytać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
demandojn
demand': pytać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
demandu
demand': pytać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
demetu
de: od; zastępuje też dopełniacz
met': podziać, moźe być oddane za pomocą rozmaitych czasowników
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
devas
dev': musieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
difinas
difin': wyznaczać, określać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
difini
difin': wyznaczać, określać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
difinis
difin': wyznaczać, określać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
direktas
direkt': kierować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
disfalis
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
fal': padać
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diskutas
diskut': dyskutować, rozprawiać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
diskutigu
diskut': dyskutować, rozprawiać
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diskutlistoj
diskut': dyskutować, rozprawiać
list': spis, lista, wykaz, zestawienie
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
disvastigi
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
vast': obszerny
vast'ig': rozszerzać, rozprzestrzeniać ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
disvastigu
dis': roz- ▌dis'ŝir': rozrywać ♦ ŝir': rwać ▌dis'kur': rozbiegać się ♦ kur': biegać
vast': obszerny
vast'ig': rozszerzać, rozprzestrzeniać ♦ ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diversaj
divers': różny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
donu
don': dawać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ebenigi
eben': równy
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
eble
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: może, przypuszczalnie ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
eblecojn
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.

eĉ: nawet
.
ekagi
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
ag': postępować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
ekkonas
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
kon': znać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
ekkoni
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
kon': znać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
ekserĉoj
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
eksplicite
eks': były, dymisyonowany
pli: więcej
cit': przytaczać, cytować
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ektuŝon
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
tuŝ': ruszać, dotykać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ekzemplo
ekzempl': przykład
o: oznacza rzeczownik
.
ekzemploj
ekzempl': przykład
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
el
el: z
.
emas
em': skłonny, przyzwyczajony ▌babil'em': gaduła ♦ babil': paplać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
en
en: w
.
energie
energi': energia
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
erarigas
erar': błądzić, mylić się
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
erarigi
erar': błądzić, mylić się
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
esperantido
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': dziecię, potomek ▌bov'id': cielę ♦ bov': byk ▌Izrael'id': Izraelita ♦ Iszrael': Izrael
o: oznacza rzeczownik
.
esperantidon
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': dziecię, potomek ▌bov'id': cielę ♦ bov': byk ▌Izrael'id': Izraelita ♦ Iszrael': Izrael
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
esperantistoj
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
esperantistojn
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
esperantiston
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': zajmujący się ▌bot'ist': szewc ♦ bot': but ▌mar'ist': marynarz ♦ mar': morze
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
esperanto
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
esperanton
esper': spodziewać się
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
estas
est': być
as: oznacza czas teraźniejszy
.
estonte
est': być
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
estos
est': być
os: oznacza czas przyszły
.
estu
est': być
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
evoluis
evolu': rozwijać się, ewoluować
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
facila
facil': łatwy, lekki
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
facile
facil': łatwy, lekki
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
facileco
facil': łatwy, lekki
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
facilecon
facil': łatwy, lekki
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fakte
fakt': fakt
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
faradas
far': robić, czynić
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
as: oznacza czas teraźniejszy
.
fare
far': robić, czynić
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
fari
far': robić, czynić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
fariĝas
far': robić, czynić
far'iĝ': stawać się ♦ iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
fidele
fidel': wierny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
fidinda
fid': polegać, spuszczać się
ind': godny, wart
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
fidon
fid': polegać, spuszczać się
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
finaĵo
fin': kończyć
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
.
firme
firm': staly, mocny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
firmvole
firm': staly, mocny
vol': chcieć
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
fondita
fond': zakładać
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
fontoj
font': żródło
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
forpuŝi
for: precz
puŝ': pchać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
forumon
forum': forum, grupa dyskusyjna
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
frapi
frap': stukać, uderzać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
fremdaj
fremd': obcy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
fundamenta
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
fundamentaj
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
fundamentajn
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
fundamento
fundament': fundament
o: oznacza rzeczownik
.
gajnon
gajn': wygrywać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
garantii
garanti': ręczyć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
gardi
gard': strzedz
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
gazetoj
gazet': gazeta
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
ĝenerala
ĝeneral': ogólny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĝia
ĝi: ono, to
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĝi
ĝi: ono, to
.
ĝiaj
ĝi: ono, to
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
ĝin
ĝi: ono, to
ĝi`n: ono, to ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
granda
grand': wielki, duźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
grave
grav': waźny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ĝusta
ĝust': właściwy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĝusteco
ĝust': właściwy
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
havas
hav': mieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
helpe
help': pomagać
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
homon
hom': człowiek
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
honeste
honest': uczciwy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ido
id': dziecię, potomek ▌bov'id': cielę ♦ bov': byk ▌Izrael'id': Izraelita ♦ Iszrael': Izrael
o: oznacza rzeczownik
.
ili
ili: oni
.
insiste
insist': nalegać, nastawać, przeć, obstawać, upierać się
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
instruojn
instru': uczyć
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
intencojn
intenc': zamierzać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
intencon
intenc': zamierzać
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
inter
inter: między
.
interkonsentas
inter: między
konsent': zgadzać się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
interkonsenti
inter: między
konsent': zgadzać się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
interkonsentis
inter: między
konsent': zgadzać się
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
interkonsento
inter: między
konsent': zgadzać się
o: oznacza rzeczownik
.
interkonsenton
inter: między
konsent': zgadzać się
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
internacia
inter: między
inter`naci': międzynarodowy ♦ naci': naród, nacya
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
invitas
invit': zapraszać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
iu
iu: ktoś
.
iun
iu: ktoś
n: oznacza biernik, również kierunek
.
jam
jam: juź
.
juĝon
juĝ': sądzić
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
junio
Juni': Czerwiec
o: oznacza rzeczownik
.
kaj
kaj: i, a
.
kaŝa
kaŝ': chować
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kaŝe
kaŝ': chować
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kaŝita
kaŝ': chować
it': oznacza imiesłów bierny czasu przeszłego ▌far'it': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ke
ke: że, żeby
.
kelkaj
kelk': niektóry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
kial
kial: dlaczego
.
kialo
kial: dlaczego
o: oznacza rzeczownik
.
kiel
kiel: jak
.
kio
kio: co
.
kion
kio: co
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kiu
kiu: kto, który
.
kiuj
kiu: kto, który
j: oznacza liczbę mnogą
.
klopodas
klopod': kłopotać się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
kohera
koher': spójny, koherencyjny, spoisty
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kolektivan
kolektiv': zbiorowy, kolektywny, zespołowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
komentario
komentari': komentować
o: oznacza rzeczownik
.
komputilo
komput': komputować, obrachowywać, obliczać, liczyć, wyliczać, szacować, oszacowywać
komput'il': komputer ♦ il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
.
komunumo
komun': ogólny, wspólny
komun'um': gmina ♦ um': przyrostek, nie mający stlałego znaczenia
o: oznacza rzeczownik
.
kongresoj
kongres': kongres, zjazd
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
konkreta
konkret': rzeczywisty, istotny, konkretny, rzeczowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
konsili
konsil': radzić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
konstante
konstant': stały, ustawiczny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
konstateble
konstat': konstatować
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: może, przypuszczalnie ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
kontraŭ
kontraŭ: przeciw
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: przeciw
argument': dowodzić
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: przeciw
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: przeciw
fundament': fundament
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kontraŭstari
kontraŭ: przeciw
star': stać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
kontribuis
kontribu': przyczyniać się
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kriterio
kriteri': kryterium, probierz, sprawdzian
o: oznacza rzeczownik
.
kriterioj
kriteri': kryterium, probierz, sprawdzian
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
kriteriojn
kriteri': kryterium, probierz, sprawdzian
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kriterion
kriteri': kryterium, probierz, sprawdzian
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kulturajn
kultur': hodować, uprawiać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kun
kun: z
.
la
la: przedimek określny (nie tłomaczy się)
.
laborilo
labor': pracować
il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
.
laboriloj
labor': pracować
il': narzędzie ▌tond'il': noźyce ♦ tond': strzydz ▌paf'il': fuzya ♦ paf': strzelać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
laŭ
laŭ: według
.
legu
leg': czytać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
lerninda
lern': uczyć się
ind': godny, wart
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
leteron
leter': list
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lingva
lingv': język (mowa)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
lingvaj
lingv': język (mowa)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
lingvan
lingv': język (mowa)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
lingvo
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
.
lingvon
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
listigas
list': spis, lista, wykaz, zestawienie
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
malaprobas
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
aprob': aprobować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
malbona
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
bon': dobry
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malfidelaj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
fidel': wierny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
malgrandaj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
grand': wielki, duźy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
malgraŭ
malgraŭ: pomimo
.
malĝusta
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
ĝust': właściwy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malhelpu
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mal'help': przeszkadzać ♦ help': pomagać
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
mallojala
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
lojal': prawomyślny, lojalny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malnecesa
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
neces': niezbędny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
malprecizaj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
preciz': dokładny, ścisły
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
maltaŭga
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
taŭg': być zdatnym
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
manifesto
manifest': uzewnętrzniać, objawiać, manifestować, objawić
o: oznacza rzeczownik
.
manifeston
manifest': uzewnętrzniać, objawiać, manifestować, objawić
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
marki
mark': marka
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
mem
mem: sam
.
mesaĝoj
mesaĝ': wiadomość, apel, posłanie
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
metodo
metod': metoda
o: oznacza rzeczownik
.
mezuras
mezur': mierzyć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
mezuri
mezur': mierzyć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
mian
mi: ja
mi`a: mój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
minacas
minac': grozić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
misinformas
mis': błędny
inform': informować, poinformować, zawiadamiać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
modernaj
modern': nowoczesny, współczesny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
movado
mov': ruszać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
multjare
mult': wiele
jar': rok
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
muron
mur': ściana
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
najlon
najl': gwóźdź
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
ne
ne: nie
.
necesas
neces': niezbędny
as: oznacza czas teraźniejszy
.
nia
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ni
ni: my
.
nian
ni: my
ni`a: nasz ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
novaj
nov': nowy
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nuligon
nul': zero
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
nunaj
nun: teraz, obecnie
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nuntempa
nun: teraz, obecnie
temp': czas
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
nuntempaj
nun: teraz, obecnie
temp': czas
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
nuntempe
nun: teraz, obecnie
temp': czas
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
oficon
ofic': urząd
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
organizaĵoj
organiz': zorganizować, organizować, urządzić
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
organizaĵon
organiz': zorganizować, organizować, urządzić
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
paĝoj
paĝ': stronica
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
parolantoj
parol': mówić
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
paŝo
paŝ': kroczyć
o: oznacza rzeczownik
.
paŝon
paŝ': kroczyć
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
pensas
pens': myśleć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
perfidas
perfid': zdradzić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
petas
pet': prosić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
planlingvo
plan': plan
lingv': język (mowa)
o: oznacza rzeczownik
.
planojn
plan': plan
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
plej
plej: najwięcej
.
plene
plen': pełny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
plenumi
plen': pełny
plen'um': spełniać ♦ um': przyrostek, nie mający stlałego znaczenia
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
plia
pli: więcej
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
plimulto
pli: więcej
mult': wiele
o: oznacza rzeczownik
.
pluralo
plural': liczba mnoga
o: oznacza rzeczownik
.
pluralon
plural': liczba mnoga
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
por
por: dla, za
.
post
post: po, za, poza, potem
.
postulas
postul': żądać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
povas
pov': módz
as: oznacza czas teraźniejszy
.
praktike
praktik': praktyka
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
preciza
preciz': dokładny, ścisły
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
prepari
prepar': przygotowywać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
pri
pri: o
.
principoj
princip': zasada, reguła
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
principojn
princip': zasada, reguła
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
privatajn
privat': prywatny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
pro
pro: z powodu, dla
.
procentoj
pro: z powodu, dla
pro`cent': procent, odsetka ♦ _: _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
progresadon
progres': postępować
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
progresigo
progres': postępować
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
o: oznacza rzeczownik
.
promeso
promes': obiecywać
o: oznacza rzeczownik
.
propagandi
propagand': reklamować, ogłaszać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
protekti
protekt': protegować, popierać, uchronić
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
provo
prov': próbować
o: oznacza rzeczownik
.
provon
prov': próbować
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
radikŝpara
radik': korzeń
ŝpar': oszczędzać
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
reformita
ref': skrót żagla, ref
or': złoto
mit': mit
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
reformitan
ref': skrót żagla, ref
or': złoto
mit': mit
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
regulan
regul': prawidło, regula
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
rekte
rekt': prosty
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
reserĉoj
re': znowu, napowrót
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
retaj
ret': sieć, siatka
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
rifuzas
rifuz': odmanwiać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
rigore
rigor': ostry, surowy
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
rilato
rilat': odnosić się, tyczeć się
o: oznacza rzeczownik
.
sama
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
same
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
samtempe
sam': źe, sam (np. tamźe, ten sam)
temp': czas
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ŝanĝado
ŝanĝ': zmieniać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
ŝanĝante
ŝanĝ': zmieniać
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ŝanĝas
ŝanĝ': zmieniać
as: oznacza czas teraźniejszy
.
ŝanĝi
ŝanĝ': zmieniać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
se
se: jeźeli
.
sed
sed: lecz
.
seminarioj
seminari': seminarium
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
senvalorigi
sen: bez
valor': wartość
ig': robić czemś ▌pur'ig': czyścić ♦ pur': czysty ▌brul'ig': palić ♦ brul': palić się
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
sep
sep: siedm
.
serĉadoj
serĉ': szukać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉeraroj
serĉ': szukać
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉiĝontoj
serĉ': szukać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
servas
serv': słuźyć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
sia
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
si
si: siebie
.
siajn
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
sian
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
simile
simil': podobny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
sistemo
sistem': system, system komputerowy
o: oznacza rzeczownik
.
skribi
skrib': pisać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
sole
sol': jedyny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
stabila
stabil': niezmienny, stateczny, trwały, stały, stabilny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
stabilecon
stabil': niezmienny, stateczny, trwały, stały, stabilny
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
stranga
strang': dziwny, dziwaczny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
strebado
streb': dążyć, starać się
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
.
studas
stud': studiować
as: oznacza czas teraźniejszy
.
substantivo
substantiv': rzeczownik
o: oznacza rzeczownik
.
supozu
supoz': przypuścić, suponować
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
sur
sur: na
.
surbaze
sur: na
baz': baza, podstawa, podkład, zasada, podstawa systemu liczenia
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tasko
task': zadanie, cel, praca
o: oznacza rzeczownik
.
taskon
task': zadanie, cel, praca
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
taŭga
taŭg': być zdatnym
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
taŭgaj
taŭg': być zdatnym
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
taŭgeco
taŭg': być zdatnym
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
tiel
tiel: tak
.
tio
tio: to, tamto
.
tion
tio: to, tamto
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tiu
tiu: tamten
.
tiun
tiu: tamten
n: oznacza biernik, również kierunek
.
tre
tre: bardzo
.
troveblas
trov': znajdować
ebl': możliwy ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
as: oznacza czas teraźniejszy
.
tuj
tuj: natychmiast
.
tute
tut': caly
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
tutmonda
tut': caly
mond': świat
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
tuto
tut': caly
o: oznacza rzeczownik
.
unue
unu: jeden
unu`e: _ ♦ e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
unueco
unu: jeden
unu`ec': _ ♦ ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
unuecon
unu: jeden
unu`ec': _ ♦ ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
unuopan
unu: jeden
unu`op': pojedynczy ♦ op': oznacza liczebnik zbiorowy ▌du'op': we dwoje ♦ du: dwa
op'a: zbiorowy ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
utila
util': pożyteczny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
utilecon
util': pożyteczny
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vi
vi: wy, ty
.
viaj
vi: wy, ty
vi`a: wasz, twój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
vian
vi: wy, ty
vi`a: wasz, twój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vin
vi: wy, ty
vi`n: _ ♦ n: oznacza biernik, również kierunek
.
vivanta
viv': żyć
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
vojon
voj': droga
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
volas
vol': chcieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): _
ĉiu: wszystek, każdy
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): _
de: od; zastępuje też dopełniacz
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): _
la: przedimek określny (nie tłomaczy się)