---- [ ☀ ] brmue (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_fr--- 2019-01-08 19:19:38
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': abstraire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
adapti
adapt': adapter, assortir, ajuster
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
agadi
ag': agir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
agantaj
ag': agir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
akademianoj
akademi': académie
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
akademianon
akademi': académie
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
akademio
akademi': académie
o: marque le substantif
.
aktivas
aktiv': actif
as: marque le présent d'un verbe
.
al
al: à
.
aldonaĵo
al: à
al`don': ajouter, adjoindre ♦ don': donner
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
aliĝi
al: à
al`iĝ': adhérer à, s'inscrire à ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
alloga
al: à
log': attirer, allécher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
amikoj
amik': ami
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ankaŭ
ankaŭ: aussi
.
anoj
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
anstataŭigi
anstataŭ: au lieu de
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
antaŭparolo
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
.
antaŭparolon
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
aplikas
aplik': appliquer
as: marque le présent d'un verbe
.
aplikebla
aplik': appliquer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
aplikeblaj
aplik': appliquer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
aplikendan
aplik': appliquer
end': -able (suffixe de nécessité)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
asertitan
asert': affirmer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
atingi
ating': atteindre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
atingojn
ating': atteindre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.

aŭ: ou
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorité
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
bazo
baz': base
o: marque le substantif
.
bona
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
boneco
bon': bon
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
bonecon
bon': bon
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
bonvolaj
bon': bon
vol': vouloir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĉar
ĉar: car, parce que
.
ĉefe
ĉef': chef, supérieur
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
.
ĉiuj
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĉiujn
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉiun
ĉiu: chacun
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
daŭre
daŭr': durer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
de
de: de, à partir de
.
decide
decid': décider
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
decidi
decid': décider
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
decidis
decid': décider
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
decidojn
decid': décider
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
defioj
defi': défier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
deklaras
deklar': déclarer
as: marque le présent d'un verbe
.
demandoj
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
demandojn
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
demandu
demand': demander, questionner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
demetu
de: de, à partir de
met': mettre, placer, poser
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
.
difinas
difin': définir, déterminer
as: marque le présent d'un verbe
.
difini
difin': définir, déterminer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
difinis
difin': définir, déterminer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
direktas
direkt': diriger
as: marque le présent d'un verbe
.
disfalis
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
fal': tomber
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
diskutas
diskut': discuter
as: marque le présent d'un verbe
.
diskutigu
diskut': discuter
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
diskutlistoj
diskut': discuter
list': liste
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
disvastigi
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
vast': vaste, étendu
vast'ig': répandre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
disvastigu
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
vast': vaste, étendu
vast'ig': répandre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
diversaj
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
donu
don': donner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
ebenigi
eben': égal (de même plan)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
eble
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
eblecojn
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.

eĉ: même (adv.) jusqu'à
.
ekagi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
ag': agir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ekkonas
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
.
ekkoni
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
kon': connaître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
eksplicite
eks': qui fut, ex-
pli: plus
cit': citer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ektuŝon
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ekzemplo
ekzempl': exemple
o: marque le substantif
.
ekzemploj
ekzempl': exemple
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
el
el: de, d'entre, é-, ex-
.
emas
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
as: marque le présent d'un verbe
.
en
en: en, dans
.
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
erarigas
erar': errer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
.
erarigi
erar': errer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
esperantido
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
.
esperantidon
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperantistoj
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
esperantistojn
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperantiston
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
esperanton
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
.
estonte
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
.
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
evoluis
evolu': évoluer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
facila
facil': facile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
facileco
facil': facile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
facilecon
facil': facile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fakte
fakt': fait
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
faradas
far': faire
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
as: marque le présent d'un verbe
.
fare
far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
fariĝas
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
fidele
fidel': fidèle
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fidinda
fid': se fier
ind': mérite, qui mérite..., digne de... ▌laŭd'ind': digne de louange ♦ laŭd': louange
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fidon
fid': se fier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
finaĵo
fin': finir
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
firme
firm': ferme, compacte
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
firmvole
firm': ferme, compacte
vol': vouloir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fondita
fond': fonder
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fontoj
font': source
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
forpuŝi
for: loin, hors
puŝ': pousser (impulsion)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
forumon
forum': forum, groupe de discussion, lieu de débat, tribunal
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
frapi
frap': frapper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
fremdaj
fremd': étranger
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
fundamenta
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fundamentaj
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
fundamentajn
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
.
gajnon
gajn': gagner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
garantii
garanti': garantir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
gardi
gard': garder (prendre soin)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
gazetoj
gazet': gazette
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĝenerala
ĝeneral': général, commun, global, ordinaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝia
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝi
ĝi: cela, il, elle
.
ĝiaj
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
granda
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
grave
grav': grave
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ĝusta
ĝust': juste, correct
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝusteco
ĝust': juste, correct
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
.
helpe
help': aider
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
homon
hom': homme (l'espèce)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
honeste
honest': honnête
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ido
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
.
ili
ili: ils, elles
.
insiste
insist': insister
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
instruojn
instru': instruire, enseigner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
intencojn
intenc': se proposer de
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
intencon
intenc': se proposer de
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
inter
inter: entre, parmi
.
interkonsentas
inter: entre, parmi
konsent': consentir
as: marque le présent d'un verbe
.
interkonsenti
inter: entre, parmi
konsent': consentir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
interkonsentis
inter: entre, parmi
konsent': consentir
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
interkonsento
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
.
interkonsenton
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
internacia
inter: entre, parmi
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
invitas
invit': inviter
as: marque le présent d'un verbe
.
iu
iu: quelqu'un
.
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
jam
jam: déjà
.
juĝon
juĝ': juger
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
junio
Juni': Juin
o: marque le substantif
.
kaj
kaj: et
.
kaŝa
kaŝ': cacher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kaŝe
kaŝ': cacher
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kaŝita
kaŝ': cacher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ke
ke: que (conjonction)
.
kelkaj
kelk': quelque
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kial
kial: pourquoi
.
kialo
kial: pourquoi
o: marque le substantif
.
kiel
kiel: comment
.
kio
kio: quoi
.
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
.
kiuj
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
klopodas
klopod': se donner de la peine
as: marque le présent d'un verbe
.
kohera
koher': cohérent, homogène, harmonieux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kolektivan
kolektiv': collectif, collégial, commun, à plusieurs
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
komentario
komentari': commenter
o: marque le substantif
.
komputilo
komput': calculer
komput'il': ordinateur, calculateur, calculatrice ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
komunumo
komun': commun
komun'um': commune, paroisse ♦ um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
o: marque le substantif
.
kongresoj
kongres': colloque, congrès
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
konkreta
konkret': concret
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
konsili
konsil': conseiller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
konstante
konstant': constant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
konstateble
konstat': constater
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
argument': argumenter
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kontraŭstari
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
star': être debout
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kontribuis
kontribu': contribuer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
kriterio
kriteri': critère
o: marque le substantif
.
kriterioj
kriteri': critère
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kriteriojn
kriteri': critère
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kriterion
kriteri': critère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kulturajn
kultur': cultiver
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kun
kun: avec
.
la
la: le, la, les (article défini)
.
laborilo
labor': travailler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
laboriloj
labor': travailler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
laŭ
laŭ: selon, d'après
.
legu
leg': lire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
lerninda
lern': apprendre
ind': mérite, qui mérite..., digne de... ▌laŭd'ind': digne de louange ♦ laŭd': louange
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
leteron
leter': lettre, épître
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lingva
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
lingvaj
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
lingvan
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
listigas
list': liste
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
.
malaprobas
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
aprob': approuver
as: marque le présent d'un verbe
.
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malfidelaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
fidel': fidèle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
malgrandaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
malgraŭ
malgraŭ: malgré, en dépit de
.
malĝusta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĝust': juste, correct
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malhelpu
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'help': déranger, empêcher ♦ help': aider
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
mallojala
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
lojal': droit, loyal
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malnecesa
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
malprecizaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
preciz': précis, juste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
maltaŭga
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
manifesto
manifest': manifeste (subst.)
o: marque le substantif
.
manifeston
manifest': manifeste (subst.)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
marki
mark': marque
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
.
mesaĝoj
mesaĝ': message
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
metodo
metod': méthode
o: marque le substantif
.
mezuras
mezur': mesurer
as: marque le présent d'un verbe
.
mezuri
mezur': mesurer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
minacas
minac': menacer
as: marque le présent d'un verbe
.
misinformas
mis': mal-, mis- (préfixe d'erreur)
inform': informer, avertir, aviser, faire savoir, instruire, mettre au courant, mettre au fait, renseigner
as: marque le présent d'un verbe
.
modernaj
modern': moderne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
movado
mov': mouvoir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
multjare
mult': beaucoup, nombreux
jar': année
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
muron
mur': mur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
najlon
najl': clou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ne
ne: non, ne, ne... pas
.
necesas
neces': nécessaire
as: marque le présent d'un verbe
.
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ni
ni: nous
.
nian
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
novaj
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nuligon
nul': zéro, nul
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nunaj
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nuntempa
nun: maintenant
temp': temps (durée)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
nuntempaj
nun: maintenant
temp': temps (durée)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
nuntempe
nun: maintenant
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
oficon
ofic': office, emploi
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
organizaĵoj
organiz': organiser
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
organizaĵon
organiz': organiser
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
paĝoj
paĝ': page (d'un livre)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
parolantoj
parol': parler
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
paŝo
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
.
paŝon
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
pensas
pens': penser
as: marque le présent d'un verbe
.
perfidas
perfid': trahir
as: marque le présent d'un verbe
.
petas
pet': prier (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
.
planlingvo
plan': plan
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
planojn
plan': plan
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
plej
plej: le plus
.
plene
plen': plein
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
plenumi
plen': plein
plen'um': accomplir ♦ um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
plia
pli: plus
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
plimulto
pli: plus
mult': beaucoup, nombreux
o: marque le substantif
.
pluralo
plural': pluriel (gram.)
o: marque le substantif
.
pluralon
plural': pluriel (gram.)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
por
por: pour, en faveur de
.
post
post: après
.
postulas
postul': exiger, requérir
as: marque le présent d'un verbe
.
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
praktike
praktik': pratique
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
preciza
preciz': précis, juste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
prepari
prepar': préparer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
.
principoj
princip': principe
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
principojn
princip': principe
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
privatajn
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
pro
pro: à cause de, pour
.
procentoj
pro: à cause de, pour
pro`cent': intérêt, pour cent ♦ _: _
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
progresadon
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
progresigo
progres': avancer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
.
promeso
promes': promettre
o: marque le substantif
.
propagandi
propagand': faire de la propagande
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
protekti
protekt': protéger
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
provo
prov': essayer
o: marque le substantif
.
provon
prov': essayer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
radikŝpara
radik': racine
ŝpar': ménager, épargner
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
reformita
ref': ris (marine)
or': or (métal)
mit': mythe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
reformitan
ref': ris (marine)
or': or (métal)
mit': mythe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
regulan
regul': règle (principe)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
rekte
rekt': droit, direct
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
retaj
ret': filet (de mailles), net (réseau)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
rifuzas
rifuz': refuser
as: marque le présent d'un verbe
.
rigore
rigor': rigoureux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
rilato
rilat': concerner, avoir raport à
o: marque le substantif
.
sama
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
same
sam': même (qui n'est pas autre)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
samtempe
sam': même (qui n'est pas autre)
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ŝanĝado
ŝanĝ': changer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
ŝanĝante
ŝanĝ': changer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ŝanĝas
ŝanĝ': changer
as: marque le présent d'un verbe
.
ŝanĝi
ŝanĝ': changer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
se
se: si
.
sed
sed: mais
.
seminarioj
seminari': séminaire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
senvalorigi
sen: sans
valor': valeur
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
sep
sep: sept
.
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉiĝontoj
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
servas
serv': servir (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
.
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
si
si: soi, se
.
siajn
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
simile
simil': semblable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
sistemo
sistem': système
o: marque le substantif
.
skribi
skrib': écrire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
sole
sol': seul
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
stabila
stabil': stable
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
stabilecon
stabil': stable
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
stranga
strang': étrange, bizarre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
strebado
streb': s’efforcer à, tendre à, viser à, avoir pour but de, aspirer à
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
.
studas
stud': étudier
as: marque le présent d'un verbe
.
substantivo
substantiv': substantif
o: marque le substantif
.
supozu
supoz': supposer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
sur
sur: sur (en touchant)
.
surbaze
sur: sur (en touchant)
baz': base
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tasko
task': tâche, besogne, devoir
o: marque le substantif
.
taskon
task': tâche, besogne, devoir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
taŭga
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
taŭgaj
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
taŭgeco
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
.
tio
tio: cela
.
tion
tio: cela
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tiu
tiu: celui-là
.
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
.
troveblas
trov': trouver
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
as: marque le présent d'un verbe
.
tuj
tuj: tout de suite, aussitôt
.
tute
tut': entier, total
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tutmonda
tut': entier, total
mond': monde, univers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
tuto
tut': entier, total
o: marque le substantif
.
unue
unu: un, un certain
unu`e: premièrement, d'abord ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
unueco
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
.
unuecon
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
unuopan
unu: un, un certain
unu`op': individuel, particulier, singulier ♦ op': marque l'adjectif numéral collectif ▌du'op': à deux ♦ du: deux
op'a: collectif (de groupe) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
utila
util': utile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
utilecon
util': utile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vi
vi: vous, toi, tu
.
viaj
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vian
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vin
vi: vous, toi, tu
vi`n: toi, te (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vivanta
viv': vivre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
vojon
voj': route, voie
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
ĉiu: chacun
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
de: de, à partir de
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
la: le, la, les (article défini)