---- [ ☀ ] brmue (nl) (fr) (de) -en- (pl) (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_en--- 2019-01-08 19:20:40
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': abstract
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
adapti
adapt': fit, adjust, adapt
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
agadi
ag': act
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
agantaj
ag': act
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
akademianoj
akademi': academy
an': inhabitant, member, supporter ▌Nov-Jork'an': New Yorker ♦ Nov-Jork: New York
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
akademianon
akademi': academy
an': inhabitant, member, supporter ▌Nov-Jork'an': New Yorker ♦ Nov-Jork: New York
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
akademio
akademi': academy
o: ending of nouns (substantive)
.
aktivas
aktiv': active
as: ending of the present tense in verbs
.
al
al: to
.
aldonaĵo
al: to
al`don': add to ♦ don': give
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
aliĝi
al: to
al`iĝ': join, to have oneself registered ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
alloga
al: to
log': entice
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
amikoj
amik': friend
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ankaŭ
ankaŭ: also
.
anoj
an': inhabitant, member, supporter ▌Nov-Jork'an': New Yorker ♦ Nov-Jork: New York
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
anstataŭigi
anstataŭ: instead
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
antaŭparolo
antaŭ: before
parol': speak
o: ending of nouns (substantive)
.
antaŭparolon
antaŭ: before
parol': speak
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
aplikas
aplik': practice
as: ending of the present tense in verbs
.
aplikebla
aplik': practice
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
aplikeblaj
aplik': practice
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
aplikendan
aplik': practice
end': _
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
asertitan
asert': state
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
atingi
ating': attain, reach
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
atingojn
ating': attain, reach
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.

aŭ: or
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': authority, authority figure
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
bazo
baz': base, basis
o: ending of nouns (substantive)
.
bona
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
bone
bon': good
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
boneco
bon': good
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
bonecon
bon': good
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
bonvolaj
bon': good
vol': wish, will
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĉar
ĉar: for
.
ĉefe
ĉef': chief
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ĉi
ĉi: denotes proximity ▌tiu ĉi: this ♦ tiu: that ▌tie ĉi: here ♦ tie: there
.
ĉiuj
ĉiu: each, every one
ĉiu`j: all ♦ j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĉiujn
ĉiu: each, every one
ĉiu`j: all ♦ j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĉiun
ĉiu: each, every one
n: ending of the objective, also marks direction
.
daŭre
daŭr': endure, last
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
de
de: of, from
.
decide
decid': decide
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
decidi
decid': decide
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
decidis
decid': decide
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
decidojn
decid': decide
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
defioj
defi': challenge, defy
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
deklaras
deklar': state, declare
as: ending of the present tense in verbs
.
demandoj
demand': demand, ask
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
demandojn
demand': demand, ask
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
demandu
demand': demand, ask
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
demetu
de: of, from
met': put, place
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
devas
dev': ought, must
as: ending of the present tense in verbs
.
difinas
difin': define
as: ending of the present tense in verbs
.
difini
difin': define
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
difinis
difin': define
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
direktas
direkt': direct
as: ending of the present tense in verbs
.
disfalis
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
fal': fall
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
diskutas
diskut': discuss
as: ending of the present tense in verbs
.
diskutigu
diskut': discuss
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
diskutlistoj
diskut': discuss
list': list
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
disvastigi
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
vast': wide, vast
vast'ig': spread ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
disvastigu
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
vast': wide, vast
vast'ig': spread ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
diversaj
divers': various, diverse
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
donu
don': give
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
ebenigi
eben': even, smooth
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
eble
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'e: perhaps, possibly, may-be ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
eblecojn
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.

eĉ: even (adv.)
.
ekagi
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
ag': act
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
ekkonas
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
kon': know (by experience or study), recognise
as: ending of the present tense in verbs
.
ekkoni
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
kon': know (by experience or study), recognise
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
ekserĉoj
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
eksplicite
eks': ex-, late
pli: more
cit': cite
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ektuŝon
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
tuŝ': touch
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ekzemplo
ekzempl': example
o: ending of nouns (substantive)
.
ekzemploj
ekzempl': example
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
el
el: from, out from
.
emas
em': inclined to, having a tendency ▌babil'em': talkative ♦ babil': chatter
as: ending of the present tense in verbs
.
en
en: in (when followed by the accusative: into)
.
energie
energi': energy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
erarigas
erar': err, mistake
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
as: ending of the present tense in verbs
.
erarigi
erar': err, mistake
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
esperantido
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
id': descendant, young one ▌bov'id': calf ♦ bov': ox
o: ending of nouns (substantive)
.
esperantidon
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
id': descendant, young one ▌bov'id': calf ♦ bov': ox
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperantistoj
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
esperantistojn
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperantiston
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperanto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
esperanton
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
estas
est': be
as: ending of the present tense in verbs
.
estonte
est': be
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
estos
est': be
os: ending of future tense in verbs
.
estu
est': be
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
evoluis
evolu': develop
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
facila
facil': easy
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
facile
facil': easy
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
facileco
facil': easy
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
facilecon
facil': easy
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
fakte
fakt': fact
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
faradas
far': do
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
as: ending of the present tense in verbs
.
fare
far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
fari
far': do
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
fariĝas
far': do
far'iĝ': become ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
fidele
fidel': faithful
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
fidinda
fid': rely upon, trust on
ind': worth, worthy of
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fidon
fid': rely upon, trust on
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
finaĵo
fin': end
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
firme
firm': firm
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
firmvole
firm': firm
vol': wish, will
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
fondita
fond': found
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fontoj
font': fountain
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
forpuŝi
for: forth, out
puŝ': push
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
forumon
forum': forum
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
frapi
frap': hit
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
fremdaj
fremd': strange, foreign
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
fundamenta
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fundamentaj
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
fundamentajn
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
fundamento
fundament': foundation
o: ending of nouns (substantive)
.
gajnon
gajn': gain
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
garantii
garanti': warrant
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
gardi
gard': guard
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
gazetoj
gazet': gazette, news-paper
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĝenerala
ĝeneral': general, usual
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝia
ĝi: it
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝi
ĝi: it
.
ĝiaj
ĝi: it
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĝin
ĝi: it
ĝi`n: it (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
granda
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
grave
grav': important
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ĝusta
ĝust': straight, just
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝusteco
ĝust': straight, just
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
havas
hav': have
as: ending of the present tense in verbs
.
helpe
help': help
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
homon
hom': man
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
honeste
honest': honest
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ido
id': descendant, young one ▌bov'id': calf ♦ bov': ox
o: ending of nouns (substantive)
.
ili
ili: they
.
insiste
insist': insist
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
instruojn
instru': instruct, teach
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
intencojn
intenc': intend
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
intencon
intenc': intend
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
inter
inter: between, among
.
interkonsentas
inter: between, among
konsent': consent
as: ending of the present tense in verbs
.
interkonsenti
inter: between, among
konsent': consent
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
interkonsentis
inter: between, among
konsent': consent
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
interkonsento
inter: between, among
konsent': consent
o: ending of nouns (substantive)
.
interkonsenton
inter: between, among
konsent': consent
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
internacia
inter: between, among
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
invitas
invit': invite
as: ending of the present tense in verbs
.
iu
iu: any one
.
iun
iu: any one
n: ending of the objective, also marks direction
.
jam
jam: already
.
juĝon
juĝ': judge
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
junio
Juni': June
o: ending of nouns (substantive)
.
kaj
kaj: and
.
kaŝa
kaŝ': hide (vb.)
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kaŝe
kaŝ': hide (vb.)
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kaŝita
kaŝ': hide (vb.)
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ke
ke: that (conj.)
.
kelkaj
kelk': some
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kial
kial: why, wherefore
.
kialo
kial: why, wherefore
o: ending of nouns (substantive)
.
kiel
kiel: how
.
kio
kio: what
.
kion
kio: what
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiu
kiu: who, which
.
kiuj
kiu: who, which
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
klopodas
klopod': endeavour
as: ending of the present tense in verbs
.
kohera
koher': coherent, stuck together.
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kolektivan
kolektiv': collective, joint
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
komentario
komentari': comment
o: ending of nouns (substantive)
.
komputilo
komput': compute
komput'il': computer ♦ il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
komunumo
komun': common
komun'um': community, parish ♦ um': this syllable has no fixed meaning
o: ending of nouns (substantive)
.
kongresoj
kongres': convention, congress
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
konkreta
konkret': concrete, real
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
konsili
konsil': advise, counsel
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
konstante
konstant': constant
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
konstateble
konstat': prove, verify
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'e: perhaps, possibly, may-be ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kontraŭ
kontraŭ: against, opposite
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: against, opposite
argument': argue
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: against, opposite
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: against, opposite
fundament': foundation
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kontraŭstari
kontraŭ: against, opposite
star': stand
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kontribuis
kontribu': contribute
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
kriterio
kriteri': rule, touchstone
o: ending of nouns (substantive)
.
kriterioj
kriteri': rule, touchstone
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kriteriojn
kriteri': rule, touchstone
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kriterion
kriteri': rule, touchstone
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kulturajn
kultur': grow, cultivate
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
kun
kun: with
.
la
la: the
.
laborilo
labor': labor
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
laboriloj
labor': labor
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
laŭ
laŭ: according to
.
legu
leg': read
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
lerninda
lern': learn
ind': worth, worthy of
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
leteron
leter': letter
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
lingva
lingv': language
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
lingvaj
lingv': language
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
lingvan
lingv': language
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
lingvo
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
.
lingvon
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
listigas
list': list
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
as: ending of the present tense in verbs
.
malaprobas
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
aprob': approve
as: ending of the present tense in verbs
.
malbona
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malfidelaj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
fidel': faithful
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
malgrandaj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
malgraŭ
malgraŭ: in spite of
.
malĝusta
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
ĝust': straight, just
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malhelpu
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mal'help': hinder ♦ help': help
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
mallojala
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
lojal': faithful
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malnecesa
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
neces': necessary
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
malprecizaj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
preciz': precise
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
maltaŭga
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
taŭg': be fit for
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
manifesto
manifest': show, demonstrate, manifest
o: ending of nouns (substantive)
.
manifeston
manifest': show, demonstrate, manifest
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
marki
mark': mark
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
mem
mem: self
.
mesaĝoj
mesaĝ': message, errand
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
metodo
metod': method
o: ending of nouns (substantive)
.
mezuras
mezur': measure
as: ending of the present tense in verbs
.
mezuri
mezur': measure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
mian
mi: I
mi`a: my, mine ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
minacas
minac': menace, threat
as: ending of the present tense in verbs
.
misinformas
mis': amiss
inform': report
as: ending of the present tense in verbs
.
modernaj
modern': modern
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
movado
mov': move
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
multjare
mult': much, many
jar': year
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
muron
mur': wall
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
najlon
najl': nail
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ne
ne: no, not
.
necesas
neces': necessary
as: ending of the present tense in verbs
.
nia
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ni
ni: we
.
nian
ni: we
ni`a: our ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
novaj
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nuligon
nul': null element, zero, nough
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
nunaj
nun: now
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nuntempa
nun: now
temp': time
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
nuntempaj
nun: now
temp': time
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
nuntempe
nun: now
temp': time
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
oficon
ofic': office
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
organizaĵoj
organiz': organize, organise
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
organizaĵon
organiz': organize, organise
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
paĝoj
paĝ': page
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
parolantoj
parol': speak
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
paŝo
paŝ': stride, step
o: ending of nouns (substantive)
.
paŝon
paŝ': stride, step
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
pensas
pens': think
as: ending of the present tense in verbs
.
perfidas
perfid': betray
as: ending of the present tense in verbs
.
petas
pet': request, beg
as: ending of the present tense in verbs
.
planlingvo
plan': plan
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
.
planojn
plan': plan
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
plej
plej: most
.
plene
plen': full
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
plenumi
plen': full
plen'um': accomplish ♦ um': this syllable has no fixed meaning
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
plia
pli: more
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
plimulto
pli: more
mult': much, many
o: ending of nouns (substantive)
.
pluralo
plural': plural (gram.)
o: ending of nouns (substantive)
.
pluralon
plural': plural (gram.)
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
por
por: for, per, to, in order to
.
post
post: after, behind
.
postulas
postul': require, claim
as: ending of the present tense in verbs
.
povas
pov': be able, can
as: ending of the present tense in verbs
.
praktike
praktik': practic
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
preciza
preciz': precise
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
prepari
prepar': prepare
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
pri
pri: concerning, about
.
principoj
princip': principle
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
principojn
princip': principle
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
privatajn
privat': private
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
pro
pro: for the sake of
.
procentoj
pro: for the sake of
pro`cent': percentage, interest ♦ _: _
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
progresadon
progres': advance, progress
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
progresigo
progres': advance, progress
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
o: ending of nouns (substantive)
.
promeso
promes': promise
o: ending of nouns (substantive)
.
propagandi
propagand': publicise, advertise
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
protekti
protekt': protect
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
provo
prov': attempt, trial
o: ending of nouns (substantive)
.
provon
prov': attempt, trial
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
radikŝpara
radik': root
ŝpar': be sparing
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
reformita
ref': reef (in a sail)
or': gold
mit': myth
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
reformitan
ref': reef (in a sail)
or': gold
mit': myth
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
regulan
regul': rule
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
rekte
rekt': straight
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
reserĉoj
re': again, back
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
retaj
ret': net, net(work)
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
rifuzas
rifuz': refuse
as: ending of the present tense in verbs
.
rigore
rigor': rigorous, stringent
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
rilato
rilat': be related to
o: ending of nouns (substantive)
.
sama
sam': same
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
same
sam': same
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
samtempe
sam': same
temp': time
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ŝanĝado
ŝanĝ': change
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
ŝanĝante
ŝanĝ': change
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ŝanĝas
ŝanĝ': change
as: ending of the present tense in verbs
.
ŝanĝi
ŝanĝ': change
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
se
se: if
.
sed
sed: but
.
seminarioj
seminari': seminary, seminar
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
senvalorigi
sen: without
valor': worth
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
sep
sep: seven
.
serĉadoj
serĉ': search
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉeraroj
serĉ': search
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉiĝontoj
serĉ': search
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
servas
serv': serve
as: ending of the present tense in verbs
.
sia
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
si
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
.
siajn
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
sian
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
simile
simil': like, similar
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
sistemo
sistem': system
o: ending of nouns (substantive)
.
skribi
skrib': write
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
sole
sol': only, alone
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
stabila
stabil': stable
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
stabilecon
stabil': stable
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
stranga
strang': strange
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
strebado
streb': seek , tend, strive for
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
.
studas
stud': study
as: ending of the present tense in verbs
.
substantivo
substantiv': noun, substantive
o: ending of nouns (substantive)
.
supozu
supoz': supose
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
sur
sur: upon, on
.
surbaze
sur: upon, on
baz': base, basis
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tasko
task': task, assigned job, job
o: ending of nouns (substantive)
.
taskon
task': task, assigned job, job
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
taŭga
taŭg': be fit for
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
taŭgaj
taŭg': be fit for
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
taŭgeco
taŭg': be fit for
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
tiel
tiel: thus, so
.
tio
tio: that one
.
tion
tio: that one
n: ending of the objective, also marks direction
.
tiu
tiu: that
.
tiun
tiu: that
n: ending of the objective, also marks direction
.
tre
tre: very
.
troveblas
trov': find
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
as: ending of the present tense in verbs
.
tuj
tuj: immediate
.
tute
tut': whole
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tutmonda
tut': whole
mond': world
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
tuto
tut': whole
o: ending of nouns (substantive)
.
unue
unu: one
unu`e: at once, at first, firstly ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
unueco
unu: one
unu`ec': _ ♦ ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
unuecon
unu: one
unu`ec': _ ♦ ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
unuopan
unu: one
unu`op': _ ♦ op': marks collective numerals tri'op': three together ♦ tri: three
op'a: _ ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
utila
util': useful
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
utilecon
util': useful
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
vi
vi: you
.
viaj
vi: you
vi`a: your ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
vian
vi: you
vi`a: your ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
vin
vi: you
vi`n: you (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
vivanta
viv': live
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
vojon
voj': way, road
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
volas
vol': wish, will
as: ending of the present tense in verbs
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): no-breaking space
ĉiu: each, every one
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): no-breaking space
de: of, from
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): no-breaking space
la: the