---- [ ☀ ] brmue (nl) (fr) -de- (en) (pl) (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_de--- 2019-01-08 19:20:09
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': abstrahieren, etwas für sich betrachten
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
adapti
adapt': anpassen, adaptieren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
agadi
ag': handeln, verfahren
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
agantaj
ag': handeln, verfahren
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
akademianoj
akademi': Akademie, Universität, wissenschaftliche Gesellschaft
an': Mitglied, Einwohner, Anhänger ▌regn'an': Bürger ♦ regn': Staat ▌Varsovi'an': Warschauer
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
akademianon
akademi': Akademie, Universität, wissenschaftliche Gesellschaft
an': Mitglied, Einwohner, Anhänger ▌regn'an': Bürger ♦ regn': Staat ▌Varsovi'an': Warschauer
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
akademio
akademi': Akademie, Universität, wissenschaftliche Gesellschaft
o: bezeichnet das Substantiv
.
aktivas
aktiv': tätig
as: bezeichnet das Präsens
.
al
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
.
aldonaĵo
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
al`don': zugeben, beilegen, hinzufügen ♦ don': geben
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
.
aliĝi
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
al`iĝ': _ ♦ iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
alloga
al: zu (ersetzt zugleich den Dativ)
log': locken, anlocken
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
amikoj
amik': Freund
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ankaŭ
ankaŭ: auch
.
anoj
an': Mitglied, Einwohner, Anhänger ▌regn'an': Bürger ♦ regn': Staat ▌Varsovi'an': Warschauer
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
anstataŭigi
anstataŭ: anstatt, statt
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
antaŭparolo
antaŭ: vor
parol': sprechen
o: bezeichnet das Substantiv
.
antaŭparolon
antaŭ: vor
parol': sprechen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
aplikas
aplik': verwenden
as: bezeichnet das Präsens
.
aplikebla
aplik': verwenden
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
aplikeblaj
aplik': verwenden
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'a: möglich, angängig, etwaige ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
aplikendan
aplik': verwenden
end': -end ; notwendig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
asertitan
asert': behaupten, beteuern, versichern
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
atingi
ating': erlangen, erreichen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
atingojn
ating': erlangen, erreichen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.

aŭ: oder
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': Macht, Obrigkeit
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
bazo
baz': Basis
o: bezeichnet das Substantiv
.
bona
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
bone
bon': gut
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
boneco
bon': gut
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
bonecon
bon': gut
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
bonvolaj
bon': gut
vol': wollen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
ĉar
ĉar: weil, denn, da
.
ĉefe
ĉef': Haupt, Chef
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ĉi
ĉi: die nächste Hinweisung ▌tiu ĉi: dieser ♦ tiu: jener ▌tie ĉi: hier ♦ tie: dort
.
ĉiuj
ĉiu: jedermann
ĉiu`j: alle ♦ j: bezeichnet den Plural
.
ĉiujn
ĉiu: jedermann
ĉiu`j: alle ♦ j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ĉiun
ĉiu: jedermann
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
daŭre
daŭr': dauern
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
de
de: von; ersetzt auch den Genitiv
.
decide
decid': entscheiden, beschliessen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
decidi
decid': entscheiden, beschliessen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
decidis
decid': entscheiden, beschliessen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidojn
decid': entscheiden, beschliessen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
defioj
defi': Stirn bieten, herausfordern, trotzen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
deklaras
deklar': erklären
as: bezeichnet das Präsens
.
demandoj
demand': fragen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
demandojn
demand': fragen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
demandu
demand': fragen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
demetu
de: von; ersetzt auch den Genitiv
met': hinthun, kann durch verschiedene Zeitwörter übersetzt werden
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
devas
dev': sollen
as: bezeichnet das Präsens
.
difinas
difin': bestimmen
as: bezeichnet das Präsens
.
difini
difin': bestimmen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
difinis
difin': bestimmen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
direktas
direkt': richten
as: bezeichnet das Präsens
.
disfalis
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
fal': fallen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diskutas
diskut': diskutieren, erörtern, besprechen, verhandeln
as: bezeichnet das Präsens
.
diskutigu
diskut': diskutieren, erörtern, besprechen, verhandeln
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diskutlistoj
diskut': diskutieren, erörtern, besprechen, verhandeln
list': Liste, Auflistung, Verzeichnis
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
disvastigi
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
vast': weit, geräumig
vast'ig': verbreiten ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
disvastigu
dis': zer ▌dis'ŝir': zerreissen ♦ ŝir': reissen
vast': weit, geräumig
vast'ig': verbreiten ♦ ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diversaj
divers': verschieden
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
donu
don': geben
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ebenigi
eben': eben, glatt
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
eble
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'e: vielleicht ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
eblecojn
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.

eĉ: sogar
.
ekagi
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
ag': handeln, verfahren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
ekkonas
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
kon': kennen
as: bezeichnet das Präsens
.
ekkoni
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
kon': kennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
ekserĉoj
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
eksplicite
eks': ehemalig, verabschiedet, abgedankt
pli: mehr
cit': citiren
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ektuŝon
ek': beginnen ▌ek'kant': einen Gesang anstimmen ♦ kant': singen ▌ek'kri': aufschreien ♦ kri': schreien
tuŝ': rühren
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ekzemplo
ekzempl': Beispiel
o: bezeichnet das Substantiv
.
ekzemploj
ekzempl': Beispiel
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
el
el: aus
.
emas
em': geneigt, aufgelegt, begierig ▌babil'em': schwätzig, plauderhaft ♦ babil': schwatzen, plaudern
as: bezeichnet das Präsens
.
en
en: in, ein-
.
energie
energi': Energie, Tatkraft, Willenskraft
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
erarigas
erar': irren
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
as: bezeichnet das Präsens
.
erarigi
erar': irren
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
esperantido
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': Baby, Kind, Sprössling, Nachkomme ▌bov'id': Kalb ♦ bov': Ochs ▌Izrael'id': Israelit ♦ Izrael': Israel
o: bezeichnet das Substantiv
.
esperantidon
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': Baby, Kind, Sprössling, Nachkomme ▌bov'id': Kalb ♦ bov': Ochs ▌Izrael'id': Israelit ♦ Izrael': Israel
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
esperantistoj
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
esperantistojn
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
esperantiston
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ist, sich mit etwas beschäftigend ▌bot'ist': Schuster ♦ bot': Stiefel ▌mar'ist': Seeman ♦ mar': Meer
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
esperanto
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
.
esperanton
esper': hoffen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
estas
est': sein
as: bezeichnet das Präsens
.
estonte
est': sein
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
estos
est': sein
os: bezeichnet das Futur
.
estu
est': sein
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
evoluis
evolu': sich entwickeln, sich entwickeln/entfalten, sich verändern, sich entfalten
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
facila
facil': leicht
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
facile
facil': leicht
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
facileco
facil': leicht
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
facilecon
facil': leicht
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fakte
fakt': Tatsache, Faktum, Fakt, Sachverhalt, Tatbestand
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
faradas
far': thun, machen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
as: bezeichnet das Präsens
.
fare
far': thun, machen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
fari
far': thun, machen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
fariĝas
far': thun, machen
far'iĝ': werden ♦ iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
as: bezeichnet das Präsens
.
fidele
fidel': treu
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
fidinda
fid': sich verlassen
ind': würdig, werth
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
fidon
fid': sich verlassen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
finaĵo
fin': enden, beendigen
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
.
firme
firm': fest
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
firmvole
firm': fest
vol': wollen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
fondita
fond': gründen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
fontoj
font': Quelle
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
forpuŝi
for: fort
puŝ': stossen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
forumon
forum': Gericht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
frapi
frap': klopfen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
fremdaj
fremd': fremd
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
fundamenta
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
fundamentaj
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
fundamentajn
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
fundamento
fundament': Fundament
o: bezeichnet das Substantiv
.
gajnon
gajn': gewinnen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
garantii
garanti': bürgen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
gardi
gard': hüten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
gazetoj
gazet': Zeitung
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
ĝenerala
ĝeneral': allgemein, generell, General~
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ĝia
ĝi: es, dieses
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ĝi
ĝi: es, dieses
.
ĝiaj
ĝi: es, dieses
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
ĝin
ĝi: es, dieses
ĝi`n: es, dieses ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
granda
grand': gross
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
grave
grav': wichtig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ĝusta
ĝust': recht, richtig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ĝusteco
ĝust': recht, richtig
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
havas
hav': haben
as: bezeichnet das Präsens
.
helpe
help': helfen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
homon
hom': Mensch
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
honeste
honest': ehrlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ido
id': Baby, Kind, Sprössling, Nachkomme ▌bov'id': Kalb ♦ bov': Ochs ▌Izrael'id': Israelit ♦ Izrael': Israel
o: bezeichnet das Substantiv
.
ili
ili: sie (Mehrzahl)
.
insiste
insist': bestehen, trotzen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
instruojn
instru': lehren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
intencojn
intenc': beabsichtigen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
intencon
intenc': beabsichtigen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
inter
inter: zwischen
.
interkonsentas
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
as: bezeichnet das Präsens
.
interkonsenti
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
interkonsentis
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
interkonsento
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
o: bezeichnet das Substantiv
.
interkonsenton
inter: zwischen
konsent': übereinstimmen, einwilligen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
internacia
inter: zwischen
inter`naci': multinational, international ♦ naci': Nation
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
invitas
invit': einladen
as: bezeichnet das Präsens
.
iu
iu: jemand
.
iun
iu: jemand
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
jam
jam: schon
.
juĝon
juĝ': richten, urtheilen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
junio
Juni': Juni
o: bezeichnet das Substantiv
.
kaj
kaj: und
.
kaŝa
kaŝ': verbergen, verhehlen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kaŝe
kaŝ': verbergen, verhehlen
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kaŝita
kaŝ': verbergen, verhehlen
it': bezeichnet das Particip. perfecti passivi ▌far'it': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ke
ke: dass, damit
.
kelkaj
kelk': mancher
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
kial
kial: warum
.
kialo
kial: warum
o: bezeichnet das Substantiv
.
kiel
kiel: wie
.
kio
kio: was
.
kion
kio: was
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kiu
kiu: wer, welcher
.
kiuj
kiu: wer, welcher
j: bezeichnet den Plural
.
klopodas
klopod': sich Mühe geben
as: bezeichnet das Präsens
.
kohera
koher': kohärent, verbunden, zusammenhängend
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kolektivan
kolektiv': gemeinsam, gemeinschaftlich, kollektiv, Sammel~, zusammenfassend
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
komentario
komentari': erläutern, commentiren
o: bezeichnet das Substantiv
.
komputilo
komput': zählen
komput'il': Rechner, Computer, Komputer ♦ il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
.
komunumo
komun': gemeinsam
komun'um': Gemeinde ♦ um': Suffix von verschiedener Bedeutung
o: bezeichnet das Substantiv
.
kongresoj
kongres': Tagung, Zusammenkunft
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
konkreta
konkret': konkret, wirklich, fasslich, anschaulich, bestimmt, gegenständlich, sachlich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
konsili
konsil': rathen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
konstante
konstant': beständig
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
konstateble
konstat': konstatiren
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
ebl'e: vielleicht ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
kontraŭ
kontraŭ: gegen
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: gegen
argument': beweisen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: gegen
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: gegen
fundament': Fundament
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kontraŭstari
kontraŭ: gegen
star': stehen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
kontribuis
kontribu': beitragen
is: bezeichnet die vergangene Zeit ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kriterio
kriteri': Kriterium, Prüfstein, entscheidendes Merkmal, markantes Kennzeichen, unterscheidenes Merkmal
o: bezeichnet das Substantiv
.
kriterioj
kriteri': Kriterium, Prüfstein, entscheidendes Merkmal, markantes Kennzeichen, unterscheidenes Merkmal
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
kriteriojn
kriteri': Kriterium, Prüfstein, entscheidendes Merkmal, markantes Kennzeichen, unterscheidenes Merkmal
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kriterion
kriteri': Kriterium, Prüfstein, entscheidendes Merkmal, markantes Kennzeichen, unterscheidenes Merkmal
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kulturajn
kultur': pflanzen, veredeln, Menschen bilden
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
kun
kun: mit
.
la
la: der, die, das (bestimmter Arttkel)
.
laborilo
labor': arbeiten
il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
.
laboriloj
labor': arbeiten
il': Werkzeug ▌tond'il': Scheere ♦ tond': scheeren ▌paf'il': Flinte ♦ paf': schiessen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
laŭ
laŭ: nach, gemäss
.
legu
leg': lesen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
lerninda
lern': lernen
ind': würdig, werth
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
leteron
leter': Brief
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lingva
lingv': Sprache
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
lingvaj
lingv': Sprache
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
lingvan
lingv': Sprache
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
lingvo
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
.
lingvon
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
listigas
list': Liste, Auflistung, Verzeichnis
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
as: bezeichnet das Präsens
.
malaprobas
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
aprob': billigen, gut heissen
as: bezeichnet das Präsens
.
malbona
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
bon': gut
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malfidelaj
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
fidel': treu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
malgrandaj
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
grand': gross
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
malgraŭ
malgraŭ: ungeachtet, obgleich
.
malĝusta
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
ĝust': recht, richtig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malhelpu
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
mal'help': stören, hindern ♦ help': helfen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
mallojala
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
lojal': loyal, gesetzestreu, rechtschaffen, redlich, aufrichtig, anständig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malnecesa
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
neces': nöthig, nothwendig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
malprecizaj
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
preciz': genau, eben
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
maltaŭga
mal': bezeichnet einen geraden Gegensatz ▌mal'bon': schlecht ♦ bon': gut ▌mal'estim': verachten ♦ estim': schätzen
taŭg': taugen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
manifesto
manifest': zeigen, bekunden, bekanntmachen, kundgeben, kundtun, manifestieren, offenbaren
o: bezeichnet das Substantiv
.
manifeston
manifest': zeigen, bekunden, bekanntmachen, kundgeben, kundtun, manifestieren, offenbaren
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
marki
mark': Marke, Briefmarke
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
mem
mem: selbst
.
mesaĝoj
mesaĝ': Auftrag, Botschaft, Sendeschreiben
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
metodo
metod': Weg
o: bezeichnet das Substantiv
.
mezuras
mezur': messen
as: bezeichnet das Präsens
.
mezuri
mezur': messen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
mian
mi: ich
mi`a: mein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
minacas
minac': drohen
as: bezeichnet das Präsens
.
misinformas
mis': fehlgehend, verfehlend
inform': informieren, Auskunft geben, benachrichten
as: bezeichnet das Präsens
.
modernaj
modern': modern, neuzeitlich, zeitgemäß
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
movado
mov': bewegen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
multjare
mult': viel
jar': Jahr
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
muron
mur': Wand
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
najlon
najl': Nagel
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
ne
ne: nicht, nein
.
necesas
neces': nöthig, nothwendig
as: bezeichnet das Präsens
.
nia
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
ni
ni: wir
.
nian
ni: wir
ni`a: unser ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
novaj
nov': neu
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nuligon
nul': Null, Nullelement
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
nunaj
nun: jetzt
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nuntempa
nun: jetzt
temp': Zeit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
nuntempaj
nun: jetzt
temp': Zeit
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
nuntempe
nun: jetzt
temp': Zeit
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
oficon
ofic': Amt
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
organizaĵoj
organiz': gestalten, ordnen, planmäßig einrichten, vorbereiten
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
organizaĵon
organiz': gestalten, ordnen, planmäßig einrichten, vorbereiten
aĵ': etwas von einer gewissen Eigenschaft, oder aus einem gewissen Stoffe ▌mal'nov'aĵ': altes Zeug ♦ mal'nov': alt ▌frukt'aĵ': etwas aus Früchten bereitetes ♦ frukt': Frucht
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
paĝoj
paĝ': Seite (Buch-)
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
parolantoj
parol': sprechen
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
paŝo
paŝ': schreiten
o: bezeichnet das Substantiv
.
paŝon
paŝ': schreiten
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
pensas
pens': denken
as: bezeichnet das Präsens
.
perfidas
perfid': verrathen
as: bezeichnet das Präsens
.
petas
pet': bitten
as: bezeichnet das Präsens
.
planlingvo
plan': Plan
lingv': Sprache
o: bezeichnet das Substantiv
.
planojn
plan': Plan
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
plej
plej: am meisten
.
plene
plen': voll
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
plenumi
plen': voll
plen'um': erfüllen ♦ um': Suffix von verschiedener Bedeutung
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
plia
pli: mehr
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
plimulto
pli: mehr
mult': viel
o: bezeichnet das Substantiv
.
pluralo
plural': Mehrzahl, Plural
o: bezeichnet das Substantiv
.
pluralon
plural': Mehrzahl, Plural
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
por
por: für, pro, zum Zweck, zwecks
.
post
post: nach, hinter
.
postulas
postul': fordern
as: bezeichnet das Präsens
.
povas
pov': können
as: bezeichnet das Präsens
.
praktike
praktik': Praxis
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
preciza
preciz': genau, eben
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
prepari
prepar': bereiten, zubereiten
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
pri
pri: von, über
.
principoj
princip': Prinzip, Regel, Richtschnur
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
principojn
princip': Prinzip, Regel, Richtschnur
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
privatajn
privat': privat
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
pro
pro: um, willen, wegen
.
procentoj
pro: um, willen, wegen
pro`cent': Procent ♦ _: _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
progresadon
progres': fortschreiten
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
progresigo
progres': fortschreiten
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
o: bezeichnet das Substantiv
.
promeso
promes': versprechen
o: bezeichnet das Substantiv
.
propagandi
propagand': werben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
protekti
protekt': schützen, beschützen, begünstigen, beschirmen, fördern, protektieren
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
provo
prov': versuchen, probiren
o: bezeichnet das Substantiv
.
provon
prov': versuchen, probiren
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
radikŝpara
radik': Wurzel
ŝpar': sparen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
reformita
ref': Reff
or': Gold
mit': Mythos, Dichtung, Helden-Sage, Legende, Mythe
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
reformitan
ref': Reff
or': Gold
mit': Mythos, Dichtung, Helden-Sage, Legende, Mythe
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
regulan
regul': Regel
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
rekte
rekt': gerade
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
reserĉoj
re': wieder, zurück
serĉ': suchen
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
retaj
ret': Netz
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
rifuzas
rifuz': verweigern, abschlagen, abdanken
as: bezeichnet das Präsens
.
rigore
rigor': hart
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
rilato
rilat': sich beziehen
o: bezeichnet das Substantiv
.
sama
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
same
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
samtempe
sam': selb, selbst (derselbe, daselbst)
temp': Zeit
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ŝanĝado
ŝanĝ': tauschen, wechseln
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
ŝanĝante
ŝanĝ': tauschen, wechseln
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
ŝanĝas
ŝanĝ': tauschen, wechseln
as: bezeichnet das Präsens
.
ŝanĝi
ŝanĝ': tauschen, wechseln
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
se
se: wenn
.
sed
sed: aber, sondern
.
seminarioj
seminari': Seminar (Anstalt), Priesterseminar, Bildungsanstalt
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
senvalorigi
sen: ohne
valor': Wert, Bedeutung, Geltung, Tauschwert
ig': zu etwas machen, lassen ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein ▌brul'ig': brennen(etwas selbst) ♦ brul': brennen
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
sep
sep: sieben
.
serĉadoj
serĉ': suchen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
serĉeraroj
serĉ': suchen
erar': irren
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
serĉiĝontoj
serĉ': suchen
iĝ': werden, sich zu etwas veranlassen ▌pal'iĝ': erblassen ♦ pal': blass ▌sid'iĝ': sich setzen ♦ sid': sitzen
ont': bezeichnet das Participium fut. act.▌far'ont': _ ♦ far': _
o: bezeichnet das Substantiv
j: bezeichnet den Plural
.
servas
serv': dienen
as: bezeichnet das Präsens
.
sia
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
si
si: sich
.
siajn
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
sian
si: sich
si`a: sein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
simile
simil': ähnlich
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
sistemo
sistem': System, Aufbau, Gleichungssystem, Gliederung, Ordnung
o: bezeichnet das Substantiv
.
skribi
skrib': schreiben
i: bezeichnet den Intinitiv ▌laŭd'i: loben
.
sole
sol': einzig, allein
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
stabila
stabil': fest, stabil, dauerhaft, feststehend, haltbar, robust, standfest, widerstandsfähig
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
stabilecon
stabil': fest, stabil, dauerhaft, feststehend, haltbar, robust, standfest, widerstandsfähig
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
stranga
strang': sonderbar
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
strebado
streb': streben, anstreben, erstreben, trachten nach, zu erreichen suchen
ad': bezeichnet die Dauer der Thätigkeit ▌danc'ad': das Tanzen ♦ danc': der Tanz
o: bezeichnet das Substantiv
.
studas
stud': lernen
as: bezeichnet das Präsens
.
substantivo
substantiv': Hauptwort
o: bezeichnet das Substantiv
.
supozu
supoz': voraussetzen
u: bezeichnet den Imperativ ▌far'u: _ ♦ far': _
.
sur
sur: auf
.
surbaze
sur: auf
baz': Basis
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tasko
task': Aufgabe, Auftrag, Arbeit, Pensum, Programmtask, Task
o: bezeichnet das Substantiv
.
taskon
task': Aufgabe, Auftrag, Arbeit, Pensum, Programmtask, Task
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
taŭga
taŭg': taugen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
taŭgaj
taŭg': taugen
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
taŭgeco
taŭg': taugen
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
tiel
tiel: so
.
tio
tio: das, jenes
.
tion
tio: das, jenes
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tiu
tiu: jener
.
tiun
tiu: jener
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
tre
tre: sehr
.
troveblas
trov': finden
ebl': möglich ▌kompren'ebl': begreiflich ♦ kompren': begreifen
as: bezeichnet das Präsens
.
tuj
tuj: bald, sogleich
.
tute
tut': ganz
e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
tutmonda
tut': ganz
mond': Welt
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
tuto
tut': ganz
o: bezeichnet das Substantiv
.
unue
unu: ein, eins
unu`e: zuerst, als erstes, erstens ♦ e: Endung des Adverbs ▌bon'e: gut
.
unueco
unu: ein, eins
unu`ec': Einheit, Einheitlichkeit ♦ ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
.
unuecon
unu: ein, eins
unu`ec': Einheit, Einheitlichkeit ♦ ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
unuopan
unu: ein, eins
unu`op': einzeln ♦ op': Sammelzahlwort ▌du'op': selbander, zwei zusammen ♦ du: zwei
op'a: alle zusammen, gruppenweise ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
utila
util': nützlich
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
utilecon
util': nützlich
ec': Eigenschaft ▌bon'ec': Güte ♦ bon': gut ▌vir'in'ec': Weiblichkeit ♦ vir'in': Weib
ec'o: Art, Beschaffenheit, Eigenschaft ♦ o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vi
vi: Ihr, du, Sie
.
viaj
vi: Ihr, du, Sie
vi`a: Ihr, euer, dein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
j: bezeichnet den Plural
.
vian
vi: Ihr, du, Sie
vi`a: Ihr, euer, dein ♦ a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vin
vi: Ihr, du, Sie
vi`n: dich ♦ n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
vivanta
viv': leben
ant': bezeichnet das Participium pres. act. ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: bezeichnet das Adjektiv ▌hom'a: menschlich ♦ Hom': Mensch
.
vojon
voj': Weg
o: bezeichnet das Substantiv
n: bezeichnet den Accusativ, auch die Richtung
.
volas
vol': wollen
as: bezeichnet das Präsens
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): _
ĉiu: jedermann
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): _
de: von; ersetzt auch den Genitiv
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): _
la: der, die, das (bestimmter Arttkel)