---- [ ☀ ] brmue -nl- (fr) (de) (en) (pl) (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_nl--- 2019-01-08 19:19:11
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': abstraheren
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
adapti
adapt': aanpassen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
agadi
ag': handelen
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
agantaj
ag': handelen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
akademianoj
akademi': _
an': lid, bewoner, genoot, aanhanger ▌regn'an' : burger ♦ regn': staat
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
akademianon
akademi': _
an': lid, bewoner, genoot, aanhanger ▌regn'an' : burger ♦ regn': staat
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
akademio
akademi': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
aktivas
aktiv': actief
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
al
al: naar, aan
.
aldonaĵo
al: naar, aan
al`don': bijvoegen, toegeven ♦ don': geven
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
aliĝi
al: naar, aan
al`iĝ': zich inschrijven ♦ iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
alloga
al: naar, aan
log': lokken
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
amikoj
amik': vriend
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
ankaŭ
ankaŭ: ook
.
anoj
an': lid, bewoner, genoot, aanhanger ▌regn'an' : burger ♦ regn': staat
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
anstataŭigi
anstataŭ: in plaats van
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
antaŭparolo
antaŭ: voor
parol': spreken, woordvoeren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
antaŭparolon
antaŭ: voor
parol': spreken, woordvoeren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
aplikas
aplik': _
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
aplikebla
aplik': _
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
aplikeblaj
aplik': _
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'a: mogelijk ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
aplikendan
aplik': _
end': _
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
asertitan
asert': _
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
atingi
ating': bereiken, reiken (tot)
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
atingojn
ating': bereiken, reiken (tot)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.

aŭ: of
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': _
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
bazo
baz': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
bona
bon': goed
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
bone
bon': goed
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
boneco
bon': goed
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
bonecon
bon': goed
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
bonvolaj
bon': goed
vol': willen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
ĉar
ĉar: want, omdat
.
ĉefe
ĉef': hoofd
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ĉi
ĉi: het dichtstbije ▌tiu ĉi: deze ♦ tiu: die ▌tie ĉi: hier ♦ tie: daar
.
ĉiuj
ĉiu: ieder, elk
ĉiu`j: allen ♦ j: uitgang van het meervoud
.
ĉiujn
ĉiu: ieder, elk
ĉiu`j: allen ♦ j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ĉiun
ĉiu: ieder, elk
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
daŭre
daŭr': (voort)duren
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
de
de: van (bezit), vanaf (vertrekpunt), door (bij lijdende vorm van deelwoorden)
.
decide
decid': beslissen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
decidi
decid': beslissen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
decidis
decid': beslissen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
decidojn
decid': beslissen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
defioj
defi': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
deklaras
deklar': verklaren, aangifte doen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
demandoj
demand': vragen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
demandojn
demand': vragen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
demandu
demand': vragen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
demetu
de: van (bezit), vanaf (vertrekpunt), door (bij lijdende vorm van deelwoorden)
met': zetten, leggen, plaatsen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
devas
dev': moeten
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
difinas
difin': definiëren, bepalen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
difini
difin': definiëren, bepalen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
difinis
difin': definiëren, bepalen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
direktas
direkt': richten, besturen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
disfalis
dis': kenmerkt de verdeling, verspreiding ▌dis'ir': uiteengaan ♦ ir': gaan
fal': vallen
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
diskutas
diskut': _
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
diskutigu
diskut': _
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
diskutlistoj
diskut': _
list': lijst
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
disvastigi
dis': kenmerkt de verdeling, verspreiding ▌dis'ir': uiteengaan ♦ ir': gaan
vast': wijd, groot, ruim
vast'ig': uitbreiden, verruimen, verspreiden ♦ ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
disvastigu
dis': kenmerkt de verdeling, verspreiding ▌dis'ir': uiteengaan ♦ ir': gaan
vast': wijd, groot, ruim
vast'ig': uitbreiden, verruimen, verspreiden ♦ ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
diversaj
divers': verschillend
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
donu
don': geven
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
ebenigi
eben': vlak
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
eble
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'e: misschien ♦ e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
eblecojn
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.

eĉ: zelfs
.
ekagi
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
ag': handelen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
ekkonas
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
kon': kennen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
ekkoni
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
kon': kennen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
ekserĉoj
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
serĉ': zoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
eksplicite
eks': voormalig, gewezen
pli: meer
cit': citeren, noemen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ektuŝon
ek': beginnen ▌ek'kant': aanheffen ♦ kant': zingen
tuŝ': aanraken, beroeren, aanroeren, aangaan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ekzemplo
ekzempl': voorbeeld
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ekzemploj
ekzempl': voorbeeld
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
el
el: uit
.
emas
em': geneigd, gewoonte tot ▌babil'em': babbelzuchtig ♦ babil': babbelen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
en
en: in
.
energie
energi': _
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
erarigas
erar': dwalen, zich vergissen
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
erarigi
erar': dwalen, zich vergissen
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
esperantido
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
id': kind, afstammeling, jong, discipel ▌bov'id': kalf ♦ bov': rund
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
esperantidon
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
id': kind, afstammeling, jong, discipel ▌bov'id': kalf ♦ bov': rund
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
esperantistoj
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
esperantistojn
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
esperantiston
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
ist': kenmerkt het beroep ▌bot'ist': laarzenmaker ♦ bot': laars ▌mar'ist': zeeman ♦ mar': zee
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
esperanto
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
esperanton
esper': hopen
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
estas
est': zijn
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
estonte
est': zijn
ont': uitgang van het bedrijvende toekomend deelwoord ▌far'ont': "zullende" doen ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
estos
est': zijn
os: uitgang van de toekomende tijd van werkwoorden
.
estu
est': zijn
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
evoluis
evolu': _
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
facila
facil': facila
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
facile
facil': facila
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
facileco
facil': facila
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
facilecon
facil': facila
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
fakte
fakt': feit
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
faradas
far': maken, doen
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
fare
far': maken, doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
fari
far': maken, doen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
fariĝas
far': maken, doen
far'iĝ': worden (zich maken) ♦ iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
fidele
fidel': trouw
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
fidinda
fid': vertrouwen
ind': waardig (van, om) ▌laud'ind': lovenswaardig ♦ laud': loven
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
fidon
fid': vertrouwen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
finaĵo
fin': beëindigen, afmaken
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
firme
firm': stevig
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
firmvole
firm': stevig
vol': willen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
fondita
fond': stichten, grondvesten, baseren
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
fontoj
font': bron
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
forpuŝi
for: weg, verwijderd
puŝ': duwen, stoten
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
forumon
forum': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
frapi
frap': kloppen, slaan, opvallen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
fremdaj
fremd': vreemd, buitenlands
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
fundamenta
fundament': fundament, grondslag
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
fundamentaj
fundament': fundament, grondslag
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
fundamentajn
fundament': fundament, grondslag
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
fundamento
fundament': fundament, grondslag
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
gajnon
gajn': winnen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
garantii
garanti': garanderen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
gardi
gard': bewaren, bewaken
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
gazetoj
gazet': krant
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
ĝenerala
ĝeneral': algemeen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ĝia
ĝi: het (zakelijk voornw)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ĝi
ĝi: het (zakelijk voornw)
.
ĝiaj
ĝi: het (zakelijk voornw)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
ĝin
ĝi: het (zakelijk voornw)
ĝi`n: het (zakelijk voornw) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
granda
grand': granda
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
grave
grav': belangrijk
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ĝusta
ĝust': juist
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ĝusteco
ĝust': juist
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
havas
hav': hebben
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
helpe
help': helpen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
homon
hom': mens
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
honeste
honest': eerlijk, fatsoenlijk
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ido
id': kind, afstammeling, jong, discipel ▌bov'id': kalf ♦ bov': rund
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ili
ili: zij (meervoud)
.
insiste
insist': aandringen, insisteren
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
instruojn
instru': onderwijzen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
intencojn
intenc': van plan zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
intencon
intenc': van plan zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
inter
inter: tussen
.
interkonsentas
inter: tussen
konsent': toestemmen, goedvinden, het eens zijn
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
interkonsenti
inter: tussen
konsent': toestemmen, goedvinden, het eens zijn
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
interkonsentis
inter: tussen
konsent': toestemmen, goedvinden, het eens zijn
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
interkonsento
inter: tussen
konsent': toestemmen, goedvinden, het eens zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
interkonsenton
inter: tussen
konsent': toestemmen, goedvinden, het eens zijn
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
internacia
inter: tussen
inter`naci': internationaal ♦ naci': natie
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
invitas
invit': uitnodigen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
iu
iu: iemand, een of andere
.
iun
iu: iemand, een of andere
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
jam
jam: reeds, al
.
juĝon
juĝ': (be)oordelen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
junio
Juni': Juni
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kaj
kaj: en
.
kaŝa
kaŝ': verbergen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kaŝe
kaŝ': verbergen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
kaŝita
kaŝ': verbergen
it': uitgang van het lijdend verleden deelwoord ▌far'it': "is" gedaan ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ke
ke: dat
.
kelkaj
kelk': enige
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
kial
kial: waarom
.
kialo
kial: waarom
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kiel
kiel: hoe
.
kio
kio: wat
.
kion
kio: wat
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kiu
kiu: wie, welke (vragend), die, dat (betr)
.
kiuj
kiu: wie, welke (vragend), die, dat (betr)
j: uitgang van het meervoud
.
klopodas
klopod': trachten, moeite doen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
kohera
koher': samenhangend, coherent
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kolektivan
kolektiv': collectief, gemeenschappelijk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
komentario
komentari': commentariëren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
komputilo
komput': berekenen
komput'il': computer ♦ il': kenmerkt het werktuig, instrument ▌tond'il': schaar ♦ tond': knippen, scheren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
komunumo
komun': gemeenschappelijk, algemeen
komun'um': gemeente ♦ um': achtervoegsel met onbepaalde betekenis
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kongresoj
kongres': congres
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
konkreta
konkret': concreet
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
konsili
konsil': aanraden
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
konstante
konstant': constant, bestendig, standvastig
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
konstateble
konstat': constateren, vaststellen
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
ebl'e: misschien ♦ e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
kontraŭ
kontraŭ: tegen, tegenover
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: tegen, tegenover
argument': argumenteren
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: tegen, tegenover
fundament': fundament, grondslag
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: tegen, tegenover
fundament': fundament, grondslag
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kontraŭstari
kontraŭ: tegen, tegenover
star': staan
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
kontribuis
kontribu': _
is: uitgang van de verleden tijd ▌mi far'is: ik deed ♦ far': doen
.
kriterio
kriteri': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
kriterioj
kriteri': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
kriteriojn
kriteri': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kriterion
kriteri': _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kulturajn
kultur': _
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
kun
kun: met
.
la
la: de, het (bepalend lidwoord)
.
laborilo
labor': werken
il': kenmerkt het werktuig, instrument ▌tond'il': schaar ♦ tond': knippen, scheren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
laboriloj
labor': werken
il': kenmerkt het werktuig, instrument ▌tond'il': schaar ♦ tond': knippen, scheren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
laŭ
laŭ: volgens, naar, langs
.
legu
leg': lezen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
lerninda
lern': leren
ind': waardig (van, om) ▌laud'ind': lovenswaardig ♦ laud': loven
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
leteron
leter': brief
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
lingva
lingv': taal
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
lingvaj
lingv': taal
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
lingvan
lingv': taal
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
lingvo
lingv': taal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
lingvon
lingv': taal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
listigas
list': lijst
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
malaprobas
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
aprob': goedkeuren
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
malbona
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
bon': goed
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malfidelaj
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
fidel': trouw
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
malgrandaj
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
grand': granda
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
malgraŭ
malgraŭ: ondanks
.
malĝusta
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
ĝust': juist
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malhelpu
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
mal'help': (vr)hinderen, storen ♦ help': helpen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
mallojala
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
lojal': loyaal
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malnecesa
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
neces': nodig, noodzakelijk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
malprecizaj
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
preciz': precies, nauwkeurig
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
maltaŭga
mal': kenmerkt het tegenovergestelde: ▌mal'bon': slecht ♦ bon': goed
taŭg': deugen, geschikt zijn
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
manifesto
manifest': manifesteren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
manifeston
manifest': manifesteren
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
marki
mark': merk(teken), zegel
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
mem
mem: zelf, vanzelf
.
mesaĝoj
mesaĝ': bericht
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
metodo
metod': methode
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
mezuras
mezur': meten
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
mezuri
mezur': meten
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
mian
mi: ik
mi`a: mijn ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
minacas
minac': (be)dreigen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
misinformas
mis': _
inform': meedelen, inlichten, informeren
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
modernaj
modern': modern
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
movado
mov': bewegen
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
multjare
mult': veel
jar': jaar
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
muron
mur': muur
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
najlon
najl': spijker, nagel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
ne
ne: neen, niet, geen
.
necesas
neces': nodig, noodzakelijk
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
nia
ni: wij
ni`a: ons, onze ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
ni
ni: wij
.
nian
ni: wij
ni`a: ons, onze ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
novaj
nov': nieuw
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
nuligon
nul': nul
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
nunaj
nun: nu, thans
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
nuntempa
nun: nu, thans
temp': tijd, kwart (muz.)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
nuntempaj
nun: nu, thans
temp': tijd, kwart (muz.)
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
nuntempe
nun: nu, thans
temp': tijd, kwart (muz.)
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
oficon
ofic': ambt, betrekking
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
organizaĵoj
organiz': organiseren
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
organizaĵon
organiz': organiseren
aĵ': iets dat een zekere eigenschap bezit of uit een bepaalde stof gemaakt is ▌molaĵo: iets mals ♦ mol': mals
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
paĝoj
paĝ': bladzijde
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
parolantoj
parol': spreken, woordvoeren
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
paŝo
paŝ': stappen, lopen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
paŝon
paŝ': stappen, lopen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
pensas
pens': denken
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
perfidas
perfid': in de steek laten, verraden
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
petas
pet': vragen, verzoeken
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
planlingvo
plan': plan
lingv': taal
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
planojn
plan': plan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
plej
plej: meest
.
plene
plen': vol
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
plenumi
plen': vol
plen'um': vervullen, volvoeren ♦ um': achtervoegsel met onbepaalde betekenis
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
plia
pli: meer
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
plimulto
pli: meer
mult': veel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pluralo
plural': Meervoud (gram.)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
pluralon
plural': Meervoud (gram.)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
por
por: voor, om te
.
post
post: na, achter
.
postulas
postul': eisen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
povas
pov': kunnen, mogen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
praktike
praktik': praktijk
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
preciza
preciz': precies, nauwkeurig
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
prepari
prepar': voorbereiden, klaarmaken
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
pri
pri: over, aangaande
.
principoj
princip': principe, grondbeginsel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
principojn
princip': principe, grondbeginsel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
privatajn
privat': particulier
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
pro
pro: wegens, in ruil voor
.
procentoj
pro: wegens, in ruil voor
pro`cent': procent, tenhonderd, percent ♦ _: _
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
progresadon
progres': vooruitgaan, vorderen
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
progresigo
progres': vooruitgaan, vorderen
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
promeso
promes': beloven
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
propagandi
propagand': propaganda maken
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
protekti
protekt': beschermen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
provo
prov': proberen, beproeven, aanpassen (v kleren)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
provon
prov': proberen, beproeven, aanpassen (v kleren)
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
radikŝpara
radik': wortel
ŝpar': sparen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
reformita
ref': reef
or': goud
mit': mythe
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
reformitan
ref': reef
or': goud
mit': mythe
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
regulan
regul': regel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
rekte
rekt': recht, rechtstreeks
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
reserĉoj
re': her-
serĉ': zoeken
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
retaj
ret': (visch)net, netwerk
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
rifuzas
rifuz': weigeren
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
rigore
rigor': streng
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
rilato
rilat': in betrekking staan
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
sama
sam': zelfde
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
same
sam': zelfde
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
samtempe
sam': zelfde
temp': tijd, kwart (muz.)
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ŝanĝado
ŝanĝ': veranderen
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
ŝanĝante
ŝanĝ': veranderen
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
ŝanĝas
ŝanĝ': veranderen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
ŝanĝi
ŝanĝ': veranderen
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
se
se: indien, als
.
sed
sed: maar
.
seminarioj
seminari': seminar, seminarie, kweekschool , oefenschool
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
senvalorigi
sen: zonder
valor': waarde
ig': maken..., doen... ▌pur'ig': reinigen ♦ pur': rein
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
sep
sep: zeven
.
serĉadoj
serĉ': zoeken
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
serĉeraroj
serĉ': zoeken
erar': dwalen, zich vergissen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
serĉiĝontoj
serĉ': zoeken
iĝ': zich maken, worden ▌pal'iĝ': bleek worden ♦ pal': bleek
ont': uitgang van het bedrijvende toekomend deelwoord ▌far'ont': "zullende" doen ♦ far': doen
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
j: uitgang van het meervoud
.
servas
serv': dienen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
sia
si: zich
si`a: zijn, haar, hun, van zichzelf ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
si
si: zich
.
siajn
si: zich
si`a: zijn, haar, hun, van zichzelf ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
sian
si: zich
si`a: zijn, haar, hun, van zichzelf ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
simile
simil': dergelijk, gelijkend, gelijkvormig (wisk)
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
sistemo
sistem': systeem
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
skribi
skrib': schrijven
i: uitgang van de noemvorm ▌laŭd'i: loven
.
sole
sol': alleen, enig
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
stabila
stabil': stevig, stabiel
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
stabilecon
stabil': stevig, stabiel
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
stranga
strang': vreemd, raar
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
strebado
streb': inspannen, streven
ad': duidt de duur van een handeling aan ▌paf'ad': beschieting ♦ paf': geweerschot
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
studas
stud': studeren
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
substantivo
substantiv': substantief, zelfstandig naamwoord
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
supozu
supoz': veronderstellen
u: uitgang van de gebiedende wijze ▌ni far'u: laten we doen ♦ far'u: doe ♦ far': doen
.
sur
sur: op
.
surbaze
sur: op
baz': _
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
tasko
task': taak, proces
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
taskon
task': taak, proces
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
taŭga
taŭg': deugen, geschikt zijn
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
taŭgaj
taŭg': deugen, geschikt zijn
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
taŭgeco
taŭg': deugen, geschikt zijn
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
tiel
tiel: zo
.
tio
tio: dat
.
tion
tio: dat
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tiu
tiu: die, dat
.
tiun
tiu: die, dat
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
tre
tre: zeer, erg
.
troveblas
trov': vinden
ebl': mogelijk ▌kompren'ebl': begrijpelijk ♦ kompren': verstaan, begrijpen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
tuj
tuj: dadelijk
.
tute
tut': geheel
e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
tutmonda
tut': geheel
mond': wereld
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
tuto
tut': geheel
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
unue
unu: één
unu`e: ten eerste, als eerste ♦ e: uitgang van het bijwoord ▌bon'e: wel
.
unueco
unu: één
unu`ec': eenheid ♦ ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
.
unuecon
unu: één
unu`ec': eenheid ♦ ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
unuopan
unu: één
unu`op': individueel, apart ♦ op': kenmerk van verzamelende telwoorden ▌du'op': met tweeën ♦ du: twee
op'a: collectief ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
utila
util': nuttig
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
utilecon
util': nuttig
ec': kenmerkt de abstrakte eigenschap of hoedanigheid ▌bon'ec': goedheid ♦ bon': goed
ec'o: eigenschap ♦ o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
vi
vi: u, jij, jullie
.
viaj
vi: u, jij, jullie
vi`a: uw, jouw ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
j: uitgang van het meervoud
.
vian
vi: u, jij, jullie
vi`a: uw, jouw ♦ a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
vin
vi: u, jij, jullie
vi`n: u, je (accus.) ♦ n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
vivanta
viv': leven
ant': uitgang van het bedrijvend tegenwoordig deelwoord ▌far'ant': doende ♦ far': doen
a: uitgang van het bijvoeglijk naamwoord ▌hom'a: menselijk ♦ hom': mens
.
vojon
voj': weg, route
o: uitgang van de zelfstandige naamwoorden
n: uitgang van de accusatief, merkt ook de richting
.
volas
vol': willen
as: uitgang van de tegenwoordige tijd van werkwoorden
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): _
ĉiu: ieder, elk
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): _
de: van (bezit), vanaf (vertrekpunt), door (bij lijdende vorm van deelwoorden)
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): _
la: de, het (bepalend lidwoord)