---- [ ☀ ] brmue (nl) (fr) (de) (en) (pl) -ru-

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto---version1\brmue_ru--- 2019-01-08 19:21:36
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 5 serĉeraroj
 
.
abstraktaj
abstrakt': абстрагировать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
adapti
adapt': приспосабливать, прилаживать, подгонять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
agadi
ag': поступать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
agantaj
ag': поступать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
akademianoj
akademi': академия
an': членъ, житель, приверженец ▌regn'an': гражданинъ ♦ regn' государство ▌Varsovi'an': Варшавянинъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
akademianon
akademi': академия
an': членъ, житель, приверженец ▌regn'an': гражданинъ ♦ regn' государство ▌Varsovi'an': Варшавянинъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
akademio
akademi': академия
o: означаетъ существительное
.
aktivas
aktiv': _
as: означаетъ настоящее время глагола
.
al
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
.
aldonaĵo
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
al`don': прибавлять ♦ don': давать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
.
aliĝi
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
al`iĝ': пристать, присоединить ся ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
alloga
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
log': манить
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
amikoj
amik': друг
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ankaŭ
ankaŭ: также
.
anoj
an': членъ, житель, приверженец ▌regn'an': гражданинъ ♦ regn' государство ▌Varsovi'an': Варшавянинъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
anstataŭigi
anstataŭ: вмѣсто
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
antaŭparolo
antaŭ: предъ
parol': говорить
o: означаетъ существительное
.
antaŭparolon
antaŭ: предъ
parol': говорить
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
aplikas
aplik': прилагать, применять, использовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
aplikebla
aplik': прилагать, применять, использовать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
aplikeblaj
aplik': прилагать, применять, использовать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
aplikendan
aplik': прилагать, применять, использовать
end': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
asertitan
asert': уверять, утверждать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
atingi
ating': достигать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
atingojn
ating': достигать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.

aŭ: или
.
aŭtoritatecon
aŭtoritat': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
bazo
baz': _
o: означаетъ существительное
.
bona
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
bone
bon': хорошій, добрый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
boneco
bon': хорошій, добрый
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
bonecon
bon': хорошій, добрый
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
bonvolaj
bon': хорошій, добрый
vol': хотѣть
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
ĉar
ĉar: ибо, такъ какъ
.
ĉefe
ĉef': глава, главный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ĉi
ĉi: ближайшее указаніе ▌tiu ĉi: этотъ ♦ tiu : тотъ ▌tie ĉi: здѣсь ♦ tie: тамъ
.
ĉiuj
ĉiu: всякій, каждый
ĉiu`j: всѣ ♦ j: означаетъ множественное число
.
ĉiujn
ĉiu: всякій, каждый
ĉiu`j: всѣ ♦ j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĉiun
ĉiu: всякій, каждый
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
daŭre
daŭr': продолжаться
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
de
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
decide
decid': рѣшать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
decidi
decid': рѣшать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
decidis
decid': рѣшать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
decidojn
decid': рѣшать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
defioj
defi': бросить вызов
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
deklaras
deklar': заявить, объявить, декларировать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
demandoj
demand': спрашивать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
demandojn
demand': спрашивать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
demandu
demand': спрашивать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
demetu
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
met': дѣть, можетъ быть переведено различными глаголами
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
devas
dev': долженствовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
difinas
difin': опредѣлять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
difini
difin': опредѣлять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
difinis
difin': опредѣлять
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
direktas
direkt': направлять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
disfalis
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
fal': падать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
diskutas
diskut': обсуждать, дискутировать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
diskutigu
diskut': обсуждать, дискутировать
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diskutlistoj
diskut': обсуждать, дискутировать
list': список
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
disvastigi
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
vast': обширный, просторный
vast'ig': распространять ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
disvastigu
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
vast': обширный, просторный
vast'ig': распространять ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
diversaj
divers': различный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
donu
don': давать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
ebenigi
eben': ровный
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
eble
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: можетъ быть, возможно ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
eblecojn
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.

eĉ: даже
.
ekagi
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
ag': поступать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
ekkonas
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
kon': знать (быть знакомымъ)
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ekkoni
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
kon': знать (быть знакомымъ)
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
ekserĉoj
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
eksplicite
eks': бывшій, отставной
pli: больше
cit': цитировать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ektuŝon
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
tuŝ': трогать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ekzemplo
ekzempl': примѣръ
o: означаетъ существительное
.
ekzemploj
ekzempl': примѣръ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
el
el: изъ
.
emas
em': склонный, имѣющій привычку ▌babil'em': болтливый ♦ babil': болтать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
en
en: въ
.
energie
energi': энергия
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
erarigas
erar': ошибаться, блуждать
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
erarigi
erar': ошибаться, блуждать
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
esperantido
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': дитя, потомокъ ▌bov'id': теленокъ ♦ bov': быкъ ▌Izrael'id': израильтянинъ ♦ Izrael': Израиль
o: означаетъ существительное
.
esperantidon
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
id': дитя, потомокъ ▌bov'id': теленокъ ♦ bov': быкъ ▌Izrael'id': израильтянинъ ♦ Izrael': Израиль
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperantistoj
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
esperantistojn
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperantiston
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperanto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
esperanton
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
estas
est': быть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
estonte
est': быть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
estos
est': быть
os: означаетъ будущее время
.
estu
est': быть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
evoluis
evolu': развиваться, эволюционировать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
facila
facil': легкій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
facile
facil': легкій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
facileco
facil': легкій
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
facilecon
facil': легкій
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fakte
fakt': факт
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
faradas
far': дѣлать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
as: означаетъ настоящее время глагола
.
fare
far': дѣлать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
fari
far': дѣлать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
fariĝas
far': дѣлать
far'iĝ': дѣлаться ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
fidele
fidel': вѣрный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
fidinda
fid': полагаться на к. н.
ind': достойный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fidon
fid': полагаться на к. н.
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
finaĵo
fin': кончать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
.
firme
firm': плотный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
firmvole
firm': плотный
vol': хотѣть
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
fondita
fond': основывать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fontoj
font': источникъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
forpuŝi
for: прочь
puŝ': толкать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
forumon
forum': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
frapi
frap': стучать, ударять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
fremdaj
fremd': чужой
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
fundamenta
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fundamentaj
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
fundamentajn
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fundamento
fundament': основаніе
o: означаетъ существительное
.
gajnon
gajn': выигрывать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
garantii
garanti': ручаться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
gardi
gard': стеречь, беречь
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
gazetoj
gazet': газета
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ĝenerala
ĝeneral': общий, всеобщий, генеральный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝia
ĝi: оно, это
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝi
ĝi: оно, это
.
ĝiaj
ĝi: оно, это
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
ĝin
ĝi: оно, это
ĝi`n: оно, это ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
granda
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
grave
grav': важный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ĝusta
ĝust': какъ разъ, вѣрно
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝusteco
ĝust': какъ разъ, вѣрно
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
havas
hav': имѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
helpe
help': помогать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
homon
hom': человѣкъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
honeste
honest': честный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ido
id': дитя, потомокъ ▌bov'id': теленокъ ♦ bov': быкъ ▌Izrael'id': израильтянинъ ♦ Izrael': Израиль
o: означаетъ существительное
.
ili
ili: они, онѣ
.
insiste
insist': настаивать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
instruojn
instru': учить
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
intencojn
intenc': намѣреваться
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
intencon
intenc': намѣреваться
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
inter
inter: между
.
interkonsentas
inter: между
konsent': соглашаться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
interkonsenti
inter: между
konsent': соглашаться
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
interkonsentis
inter: между
konsent': соглашаться
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
interkonsento
inter: между
konsent': соглашаться
o: означаетъ существительное
.
interkonsenton
inter: между
konsent': соглашаться
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
internacia
inter: между
inter`naci': международный ♦ naci': нація, народъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
invitas
invit': приглашать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
iu
iu: кто-нибудь
.
iun
iu: кто-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
jam
jam: уже
.
juĝon
juĝ': судить
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
junio
Juni': Іюнь
o: означаетъ существительное
.
kaj
kaj: и
.
kaŝa
kaŝ': прятать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kaŝe
kaŝ': прятать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kaŝita
kaŝ': прятать
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ke
ke: что, чтобы
.
kelkaj
kelk': нѣкоторый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
kial
kial: почему
.
kialo
kial: почему
o: означаетъ существительное
.
kiel
kiel: какъ
.
kio
kio: что
.
kion
kio: что
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kiu
kiu: кто, который
.
kiuj
kiu: кто, который
j: означаетъ множественное число
.
klopodas
klopod': хлопотать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
kohera
koher': целостный, связный, согласованный, когерентный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kolektivan
kolektiv': Коллективный, собирательный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
komentario
komentari': комментировать
o: означаетъ существительное
.
komputilo
komput': вычислить
komput'il': компьютер ♦ il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
komunumo
komun': общій
komun'um': община ♦ um': суффиксъ безъ постояннаго значенія
o: означаетъ существительное
.
kongresoj
kongres': съезд, конгресс
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
konkreta
konkret': конкретный, реальный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
konsili
konsil': совѣтовать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
konstante
konstant': постоянный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
konstateble
konstat': подтверждать
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'e: можетъ быть, возможно ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kontraŭ
kontraŭ: противъ
.
kontraŭargumentu
kontraŭ: противъ
argument': доказывать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
kontraŭfundamenta
kontraŭ: противъ
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: противъ
fundament': основаніе
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kontraŭstari
kontraŭ: противъ
star': стоять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kontribuis
kontribu': вносить вклад, способствовать, содействовать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
kriterio
kriteri': критерий, мерило
o: означаетъ существительное
.
kriterioj
kriteri': критерий, мерило
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
kriteriojn
kriteri': критерий, мерило
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kriterion
kriteri': критерий, мерило
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kulturajn
kultur': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kun
kun: съ
.
la
la: членъ опредѣленный(по русски непереводится)
.
laborilo
labor': работать
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
laboriloj
labor': работать
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
laŭ
laŭ: по, согласно
.
legu
leg': читать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
lerninda
lern': учиться
ind': достойный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
leteron
leter': письмо
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lingva
lingv': языкъ (рѣчь)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
lingvaj
lingv': языкъ (рѣчь)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
lingvan
lingv': языкъ (рѣчь)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
lingvo
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
.
lingvon
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
listigas
list': список
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
malaprobas
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
aprob': одобрять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
malbona
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malfidelaj
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
fidel': вѣрный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
malgrandaj
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
malgraŭ
malgraŭ: не смотря на
.
malĝusta
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
ĝust': какъ разъ, вѣрно
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malhelpu
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
mal'help': мѣшать, препятствовать ♦ help': помогать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
mallojala
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
lojal': лояльный, преданный, верный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malnecesa
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
neces': необходимій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
malprecizaj
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
preciz': точный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
maltaŭga
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
taŭg': годиться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
manifesto
manifest': проявлять, обнаруживать, выражать, выказывать, показывать
o: означаетъ существительное
.
manifeston
manifest': проявлять, обнаруживать, выражать, выказывать, показывать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
marki
mark': марка
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
mem
mem: самъ
.
mesaĝoj
mesaĝ': сообщение
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
metodo
metod': метод
o: означаетъ существительное
.
mezuras
mezur': мѣрить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
mezuri
mezur': мѣрить
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
mian
mi: я
mi`a: мой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
minacas
minac': грозить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
misinformas
mis': _
inform': сообщить, информировать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
modernaj
modern': современный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
movado
mov': двигать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
multjare
mult': много
jar': годъ
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
muron
mur': стѣна
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
najlon
najl': гвоздь
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ne
ne: не, нѣтъ
.
necesas
neces': необходимій
as: означаетъ настоящее время глагола
.
nia
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ni
ni: мы
.
nian
ni: мы
ni`a: нашъ ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
novaj
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nuligon
nul': нуль, нуль
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nunaj
nun: теперь
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nuntempa
nun: теперь
temp': время
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
nuntempaj
nun: теперь
temp': время
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
nuntempe
nun: теперь
temp': время
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
oficon
ofic': должность
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
organizaĵoj
organiz': организовать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
organizaĵon
organiz': организовать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
paĝoj
paĝ': страница
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
parolantoj
parol': говорить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
paŝo
paŝ': шагать
o: означаетъ существительное
.
paŝon
paŝ': шагать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
pensas
pens': думать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
perfidas
perfid': измѣнять, предавать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
petas
pet': просить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
planlingvo
plan': планъ
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
.
planojn
plan': планъ
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
plej
plej: наиболѣе
.
plene
plen': полный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
plenumi
plen': полный
plen'um': исполнять ♦ um': суффиксъ безъ постояннаго значенія
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
plia
pli: больше
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
plimulto
pli: больше
mult': много
o: означаетъ существительное
.
pluralo
plural': множественное число
o: означаетъ существительное
.
pluralon
plural': множественное число
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
por
por: для, за
.
post
post: послѣ, за
.
postulas
postul': требовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
povas
pov': мочь
as: означаетъ настоящее время глагола
.
praktike
praktik': практика
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
preciza
preciz': точный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
prepari
prepar': готовить
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
pri
pri: о, объ
.
principoj
princip': начало, первопричина, принцип
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
principojn
princip': начало, первопричина, принцип
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
privatajn
privat': частный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
pro
pro: ради
.
procentoj
pro: ради
pro`cent': процентъ ♦ _: _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
progresadon
progres': прогрессировать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
progresigo
progres': прогрессировать
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
o: означаетъ существительное
.
promeso
promes': обѣщать
o: означаетъ существительное
.
propagandi
propagand': пропагандировать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
protekti
protekt': _
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
provo
prov': пробовать
o: означаетъ существительное
.
provon
prov': пробовать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
radikŝpara
radik': корень
ŝpar': сберегать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
reformita
ref': риф
or': золото
mit': миф
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
reformitan
ref': риф
or': золото
mit': миф
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
regulan
regul': правило
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
rekte
rekt': прямой
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
reserĉoj
re': снова, назадъ
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
retaj
ret': сѣть
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
rifuzas
rifuz': отказывать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
rigore
rigor': суровый, строгий
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
rilato
rilat': относиться
o: означаетъ существительное
.
sama
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
same
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
samtempe
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
temp': время
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ŝanĝado
ŝanĝ': мѣнять
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
ŝanĝante
ŝanĝ': мѣнять
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ŝanĝas
ŝanĝ': мѣнять
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ŝanĝi
ŝanĝ': мѣнять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
se
se: если
.
sed
sed: но
.
seminarioj
seminari': семинарія
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
senvalorigi
sen: безъ
valor': _
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
sep
sep: семь
.
serĉadoj
serĉ': искать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉeraroj
serĉ': искать
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉiĝontoj
serĉ': искать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
servas
serv': служить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
sia
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
si
si: себе, себя
.
siajn
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sian
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
simile
simil': похожій
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
sistemo
sistem': система
o: означаетъ существительное
.
skribi
skrib': писать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
sole
sol': единственный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
stabila
stabil': стабильный, устойчивый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
stabilecon
stabil': стабильный, устойчивый
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
stranga
strang': странный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
strebado
streb': стремиться
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
.
studas
stud': _
as: означаетъ настоящее время глагола
.
substantivo
substantiv': существительное
o: означаетъ существительное
.
supozu
supoz': предполагать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
sur
sur: на
.
surbaze
sur: на
baz': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tasko
task': _
o: означаетъ существительное
.
taskon
task': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
taŭga
taŭg': годиться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
taŭgaj
taŭg': годиться
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
taŭgeco
taŭg': годиться
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
tiel
tiel: такъ
.
tio
tio: то, это
.
tion
tio: то, это
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tiu
tiu: тотъ
.
tiun
tiu: тотъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tre
tre: очень
.
troveblas
trov': находить
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
as: означаетъ настоящее время глагола
.
tuj
tuj: сейчасъ
.
tute
tut': цѣлый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tutmonda
tut': цѣлый
mond': міръ, свѣтъ
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
tuto
tut': цѣлый
o: означаетъ существительное
.
unue
unu: одинъ
unu`e: во-первых ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
unueco
unu: одинъ
unu`ec': единственность; единство ♦ ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
.
unuecon
unu: одинъ
unu`ec': единственность; единство ♦ ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
unuopan
unu: одинъ
unu`op': отдельный, единичный ♦ op': означаетъ числительное собирательное ▌du'op': вдвоемъ ♦ du: два
op'a: коллективный, групповой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
utila
util': полезный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
utilecon
util': полезный
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'o: свойство, качество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vi
vi: вы, ты
.
viaj
vi: вы, ты
vi`a: вашъ, твой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
vian
vi: вы, ты
vi`a: вашъ, твой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vin
vi: вы, ты
vi`n: _ ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vivanta
viv': жить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
vojon
voj': дорога
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
volas
vol': хотѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): _
ĉiu: всякій, каждый
.
⎕de
 : (nerompebla spaceto): _
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
⎕la
 : (nerompebla spaceto): _
la: членъ опредѣленный(по русски непереводится)