---- [ ☀ ] plien (nl) (fr) (de) -en- (pl) (ru)

ESPERILO : EGE PLI OL TRADUKILO (6/06/2015)

Fine de februaro, Esperanto fariĝis la 64a lingvo de Google. Ĝi estas rekonita kiel lingvo de la plej granda kompulita serĉilo. Ĉu bona novaĵo ? Tio videbligas tramonde la zamenhofan lingvon, sed ĝi devas esti plibonigita. Persone mi ne konsilus ĝin al komencantoj, ĉar estas tro da eraroj.

Sed ekzistas alia ilo (ankoraŭ grandparte konstruota) uzebla de tiu, kiu ne scipovas Esperanton, ne gravas lia getrapa lingvo. Tio ilo ne povas erari. Ĉu eblas ? Ĉu tiel potenca ilo povas ekzisti surtere ?

Tiu ilo nomiĝas ESPERILO.

Unue, jen kelkaj vortoj pri ĝia inicianto, Gilbert Lemaître. Li estas nevo de Georges Lemaître (kies studoj estas origine de la teorio de praeksplodo konata subnome de Big Bang). Malfacilas difini la fakojn de Gilbert, fakulo multaj branĉoj. Li diras, ke li estas ĉefe komputisto. Li estas fondinta membro de la asocio KVINFOLIO sed li ŝatas diri, ke li ne estas esperantisto.

Kio estas Esperilo ? Unue, nepre ne diru, ke estas tradukilo. Esperilo ne tradukas, sed ebligas al leganto kompreni teskton. Mi provos kelkvorte klarigi, ekde ekzemplo : la vorto "baptofilo". Esperilo legas unue la literon "b", sensecan por ĝi, poste same pri "ba" kaj "bap". Sed alvenante al "bapt" ĝi trovas en sia vortaro (la esperila vortaro) tiun aron da literoj. Poste ĝi rekonas "o" kiel finaĵon de nomo, ktp. Kiam ĝi trovas la aron "fi", ĝi unue pensas, ke temas pri la prefikso, sed poste ne trovante iun sencon al la litero "l", ĝi komprenas sian eraron. Finfine, ĝi distranĉas la vorton en kvar elementojn "bat/o/fil/o", aldonante super la vorto, la signifon de ĉiu elemento. Restas nur al la leganto traduki la vorton, pli bone ne traduki, sed kompreni la vorton, facila ekzerco, ĉar li havas ĉion, kion li tiucele bezonas.

Tio estas antropomorfa dirmaniero, ĉar Esperilo tute ne pensas, ĝi komprenas nenion. Ĝi estas nur motoro, nur roboto (tial ĝi ne povas erari, nur la vortaro povas erari). Gilbert kreis novajn vortojn por priskribi tion. "Transdukto" estas tio, kion faras Esperilo. "Transdedukto" estas la laboro de la leganto.

Esperilo taŭgas por iu ajn lingvo (kondiĉe, ke ĝi troviĝas en la vortaro), sufiĉas trairi ( transiri ?) Esperanton. Tiel la lingvo ludas la rolon, kiun donis al ĝi Zamenhof : esti vehikla lingvo.

Grava problemo : kiel protekti tiun ilon por eviti, ke ĝi estu uzata por komercaj celoj ? Kaj tio estas demando, kaj ĉefe peto de Gilbert. Kiu pretas respondi ?

André Demarque – Espéranto en Marche 02 2012


Esperilo, ege pli ol tradukilo---version1\plien_en--- 2019-01-08 19:22:11
2904 reserĉoj, 1027 serĉadoj, 387 ekserĉoj, 7 serĉiĝontoj, 12 serĉeraroj
 
.
ajn
ajn: ever ▌kiu ajn: whoever ♦ kiu: who
.
al
al: to
.
aldonante
al: to
al`don': add to ♦ don': give
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
alia
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
alvenante
al: to
ven': come
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ankoraŭ
ankoraŭ: yet, still
.
aron
ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
asocio
asoci': association
o: ending of nouns (substantive)
.

aŭ: or
.
baptofilo
bapt': baptise
o: ending of nouns (substantive)
bapt'o`fil': god-son ♦ fil': son
o: ending of nouns (substantive)
.
bezonas
bezon': need, want
as: ending of the present tense in verbs
.
bona
bon': good
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
bone
bon': good
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
branĉoj
branĉ': branch
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĉar
ĉar: for
.
ĉefe
ĉef': chief
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
celoj
cel': aim
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ĉion
ĉio: everything
n: ending of the objective, also marks direction
.
ĉiu
ĉiu: each, every one
.
ĉu
ĉu: whether (ĉu... ĉu...: whether... or...)
.
da
da: is used instead of de after words expressing weight or measure ▌funt'o da viand'o: a pound of meat ▌ glas'o da te'o: a cup of tea
.
de
de: of, from
.
demando
demand': demand, ask
o: ending of nouns (substantive)
.
devas
dev': ought, must
as: ending of the present tense in verbs
.
difini
difin': define
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
diras
dir': say
as: ending of the present tense in verbs
.
diri
dir': say
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
dirmaniero
dir': say
manier': manner
o: ending of nouns (substantive)
.
diru
dir': say
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
distranĉas
dis': has the same force as the English prefix dis ▌dis'sem': disseminate ♦ sem': sow ▌dis'ŝir': tear to pieces ♦ ŝir': tear
dis'tranĉ': disjoint, cut into pieces ♦ tranĉ': cut
as: ending of the present tense in verbs
.
donis
don': give
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
eblas
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
as: ending of the present tense in verbs
.
ebligas
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'ig': permit, allow ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
as: ending of the present tense in verbs
.

eĉ: even (adv.)
.
ege
eg': denotes increase of degree ▌varm'eg': hot ♦ varm': warm
eg'e: extremely ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ekde
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
ek'de: since, from ♦ de: of, from
.
ekserĉoj
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ekzemplo
ekzempl': example
o: ending of nouns (substantive)
.
ekzerco
ekzerc': exercise
o: ending of nouns (substantive)
.
ekzistas
ekzist': exist
as: ending of the present tense in verbs
.
ekzisti
ekzist': exist
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
elemento
element': element
o: ending of nouns (substantive)
.
elementojn
element': element
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
en
en: in (when followed by the accusative: into)
.
erari
erar': err, mistake
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
eraroj
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
eraron
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperantisto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
esperanto
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
esperanton
esper': hope
esper'ant': Esperanto █ _ ♦ ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
esperila
esper': hope
esper'il': Esperilo █ _ ♦ il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
esperilo
esper': hope
esper'il': Esperilo █ _ ♦ il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
estas
est': be
as: ending of the present tense in verbs
.
esti
est': be
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
estu
est': be
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
eviti
evit': avoid
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
facila
facil': easy
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
fakojn
fak': drawer, department
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
fakulo
fak': drawer, department
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
.
faras
far': do
as: ending of the present tense in verbs
.
fariĝis
far': do
far'iĝ': become ♦ iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
februaro
Februar': February
o: ending of nouns (substantive)
.
finaĵon
fin': end
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
fine
fin': end
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
finfine
fin': end
fin': end
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
fondinta
fond': found
int': ending of past part. Act. ▌far'int': having done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝia
ĝi: it
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝi
ĝi: it
.
ĝin
ĝi: it
ĝi`n: it (obj.) ♦ n: ending of the objective, also marks direction
.
granda
grand': great, tall
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
grandparte
grand': great, tall
part': part
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
grava
grav': important
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
gravas
grav': important
as: ending of the present tense in verbs
.
havas
hav': have
as: ending of the present tense in verbs
.
ilo
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
ilon
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
inicianto
inic': initiate, introduce
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
iu
iu: any one
.
iun
iu: any one
n: ending of the objective, also marks direction
.
jen
jen: behold, lo (jen...jen...: sometimes...sometimes...)
.
kaj
kaj: and
.
ke
ke: that (conj.)
.
kelkaj
kelk': some
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kelkvorte
kelk': some
vort': word
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
kiam
kiam: when
.
kiel
kiel: how
.
kies
kies: whose
.
kio
kio: what
.
kion
kio: what
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiu
kiu: who, which
.
kiun
kiu: who, which
n: ending of the objective, also marks direction
.
klarigi
klar': clear
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
komencantoj
komenc': commence
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
komercaj
komerc': trade
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
komprenas
kompren': understand
as: ending of the present tense in verbs
.
kompreni
kompren': understand
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
kompulita
kom': comma
pul': flea
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
komputisto
komput': compute
ist': -ist, person occupied with ▌mar'ist': sailor ♦ mar': sea
o: ending of nouns (substantive)
.
konata
kon': know (by experience or study), recognise
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kondiĉe
kondiĉ': condition
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
konsilus
konsil': advise, counsel
us: ending of conditional in verbs
.
konstruota
konstru': construct, build
ot': ending of fut. part. pass. ▌far'ot': about to be done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kreis
kre': create
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
ktp
ktp: etc ▌kaj tiel plu: et cetera
.
kvar
kvar: four
.
kvinfolio
kvin: five
foli': leaf
o: ending of nouns (substantive)
.
la
la: the
.
laboro
labor': labor
o: ending of nouns (substantive)
.
leganto
leg': read
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
legas
leg': read
as: ending of the present tense in verbs
.
lia
li: he
li`a: his ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
li
li: he
.
lingvo
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
.
lingvon
lingv': language
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
litero
liter': letter
o: ending of nouns (substantive)
.
literoj
liter': letter
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
literon
liter': letter
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
ludas
lud': play
as: ending of the present tense in verbs
.
malfacilas
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
facil': easy
as: ending of the present tense in verbs
.
membro
membr': member
o: ending of nouns (substantive)
.
mi
mi: I
.
motoro
motor': engine
o: ending of nouns (substantive)
.
multaj
mult': much, many
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
ne
ne: no, not
.
nenion
nenio: nothing, none
n: ending of the objective, also marks direction
.
nepre
nepr': necessary, requisite
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
nevo
nev': nephew
o: ending of nouns (substantive)
.
nomiĝas
nom': name
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
nomo
nom': name
o: ending of nouns (substantive)
.
novajn
nov': new
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
novaĵo
nov': new
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
nur
nur: only (adv.)
.
ol
ol: than
.
origine
origin': origin
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
pensas
pens': think
as: ending of the present tense in verbs
.
persone
person': person
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
peto
pet': request, beg
o: ending of nouns (substantive)
.
plej
plej: most
.
pli
pli: more
.
plibonigita
pli: more
bon': good
ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
por
por: for, per, to, in order to
.
poste
post: after, behind
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
potenca
potenc': might, power
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
povas
pov': be able, can
as: ending of the present tense in verbs
.
praeksplodo
pra': primordial, great-
eksplod': explode
o: ending of nouns (substantive)
.
prefikso
prefiks': prefix
o: ending of nouns (substantive)
.
pretas
pret': ready
as: ending of the present tense in verbs
.
pri
pri: concerning, about
.
priskribi
pri: concerning, about
skrib': write
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
problemo
problem': trouble
o: ending of nouns (substantive)
.
protekti
protekt': protect
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
provos
prov': attempt, trial
os: ending of future tense in verbs
.
rekonas
re': again, back
kon': know (by experience or study), recognise
as: ending of the present tense in verbs
.
rekonita
re': again, back
kon': know (by experience or study), recognise
it': ending of past part. pass. in verbs ▌far'it': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
reserĉoj
re': again, back
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
respondi
respond': reply
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
restas
rest': remain
as: ending of the present tense in verbs
.
roboto
robot': robot
o: ending of nouns (substantive)
.
rolon
rol': part, r“le
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
same
sam': same
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ŝatas
ŝat': esteem
as: ending of the present tense in verbs
.
scipovas
sci': know
pov': be able, can
as: ending of the present tense in verbs
.
sed
sed: but
.
sencon
senc': sense
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
sensecan
sens': sense
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'a: qualitative ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
serĉadoj
serĉ': search
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉeraroj
serĉ': search
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉiĝontoj
serĉ': search
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉilo
serĉ': search
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
sia
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
sian
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
n: ending of the objective, also marks direction
.
signifon
signif': signify, mean
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
studoj
stud': study
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
subnome
sub: under, beneath, below
nom': name
nom'e: namely, viz ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
sufiĉas
sufiĉ': sufficient
as: ending of the present tense in verbs
.
super
super: over, above
.
surtere
sur: upon, on
ter': earth
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
taŭgas
taŭg': be fit for
as: ending of the present tense in verbs
.
temas
tem': thema
as: ending of the present tense in verbs
.
teorio
teori': theory
o: ending of nouns (substantive)
.
tial
tial: therefore
.
tiel
tiel: thus, so
.
tio
tio: that one
.
tion
tio: that one
n: ending of the objective, also marks direction
.
tiu
tiu: that
.
tiucele
tiu: that
cel': aim
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
tiun
tiu: that
n: ending of the objective, also marks direction
.
tradukas
traduk': translate
as: ending of the present tense in verbs
.
traduki
traduk': translate
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tradukilo
traduk': translate
il': instrument ▌tond'il': scissors ♦ tond': shear
o: ending of nouns (substantive)
.
trairi
tra: through
ir': go
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tramonde
tram': streetcar, tramway █ street car rail, tram rail
ond': wave
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
transdedukto
trans: across
trans`dedukt': transversion (done by the reader) ♦ dedukt': gather
o: ending of nouns (substantive)
.
transdukto
trans: across
trans`dukt': transduction (done by Esperilo) ♦ dukt': duct, tube, pipeline
o: ending of nouns (substantive)
.
transiri
trans: across
ir': go
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
tro
tro: too
.
trovante
trov': find
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
trovas
trov': find
as: ending of the present tense in verbs
.
troviĝas
trov': find
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
tute
tut': whole
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
unue
unu: one
unu`e: at once, at first, firstly ♦ e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
uzata
uz': use
at': ending of pres. part. pass. ▌far'at': being done ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
uzebla
uz': use
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'a: possible ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
videbligas
vid': see
ebl': able, possible ▌kompren'ebl': comprehensible ♦ kompren': comprehend
ebl'ig': permit, allow ♦ ig': to cause to be... ▌pur'ig': purify ♦ pur': pure
as: ending of the present tense in verbs
.
vortaro
vort': word
vort'ar': dictionary ♦ ar': a collection of objects ▌arb'ar': forest ♦ arb': tree
ar'o: set ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
vorto
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
.
vortoj
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
vortojn
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
vorton
vort': word
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction