---- [ ☀ ] plien (nl) (fr) (de) (en) (pl) -ru-

ESPERILO : EGE PLI OL TRADUKILO (6/06/2015)

Fine de februaro, Esperanto fariĝis la 64a lingvo de Google. Ĝi estas rekonita kiel lingvo de la plej granda kompulita serĉilo. Ĉu bona novaĵo ? Tio videbligas tramonde la zamenhofan lingvon, sed ĝi devas esti plibonigita. Persone mi ne konsilus ĝin al komencantoj, ĉar estas tro da eraroj.

Sed ekzistas alia ilo (ankoraŭ grandparte konstruota) uzebla de tiu, kiu ne scipovas Esperanton, ne gravas lia getrapa lingvo. Tio ilo ne povas erari. Ĉu eblas ? Ĉu tiel potenca ilo povas ekzisti surtere ?

Tiu ilo nomiĝas ESPERILO.

Unue, jen kelkaj vortoj pri ĝia inicianto, Gilbert Lemaître. Li estas nevo de Georges Lemaître (kies studoj estas origine de la teorio de praeksplodo konata subnome de Big Bang). Malfacilas difini la fakojn de Gilbert, fakulo multaj branĉoj. Li diras, ke li estas ĉefe komputisto. Li estas fondinta membro de la asocio KVINFOLIO sed li ŝatas diri, ke li ne estas esperantisto.

Kio estas Esperilo ? Unue, nepre ne diru, ke estas tradukilo. Esperilo ne tradukas, sed ebligas al leganto kompreni teskton. Mi provos kelkvorte klarigi, ekde ekzemplo : la vorto "baptofilo". Esperilo legas unue la literon "b", sensecan por ĝi, poste same pri "ba" kaj "bap". Sed alvenante al "bapt" ĝi trovas en sia vortaro (la esperila vortaro) tiun aron da literoj. Poste ĝi rekonas "o" kiel finaĵon de nomo, ktp. Kiam ĝi trovas la aron "fi", ĝi unue pensas, ke temas pri la prefikso, sed poste ne trovante iun sencon al la litero "l", ĝi komprenas sian eraron. Finfine, ĝi distranĉas la vorton en kvar elementojn "bat/o/fil/o", aldonante super la vorto, la signifon de ĉiu elemento. Restas nur al la leganto traduki la vorton, pli bone ne traduki, sed kompreni la vorton, facila ekzerco, ĉar li havas ĉion, kion li tiucele bezonas.

Tio estas antropomorfa dirmaniero, ĉar Esperilo tute ne pensas, ĝi komprenas nenion. Ĝi estas nur motoro, nur roboto (tial ĝi ne povas erari, nur la vortaro povas erari). Gilbert kreis novajn vortojn por priskribi tion. "Transdukto" estas tio, kion faras Esperilo. "Transdedukto" estas la laboro de la leganto.

Esperilo taŭgas por iu ajn lingvo (kondiĉe, ke ĝi troviĝas en la vortaro), sufiĉas trairi ( transiri ?) Esperanton. Tiel la lingvo ludas la rolon, kiun donis al ĝi Zamenhof : esti vehikla lingvo.

Grava problemo : kiel protekti tiun ilon por eviti, ke ĝi estu uzata por komercaj celoj ? Kaj tio estas demando, kaj ĉefe peto de Gilbert. Kiu pretas respondi ?

André Demarque – Espéranto en Marche 02 2012


Esperilo, ege pli ol tradukilo---version1\plien_ru--- 2019-01-08 19:22:27
2904 reserĉoj, 1027 serĉadoj, 387 ekserĉoj, 7 serĉiĝontoj, 12 serĉeraroj
 
.
ajn
ajn: бы ни ▌kiu ajn: кто бы ни ♦ kiu: кто
.
al
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
.
aldonante
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
al`don': прибавлять ♦ don': давать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
alia
ali': иной
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
alvenante
al: къ (замѣняетъ также дательный падежъ)
ven': приходить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ankoraŭ
ankoraŭ: еще
.
aron
ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
asocio
asoci': ассоциация, связь
o: означаетъ существительное
.

aŭ: или
.
baptofilo
bapt': крестить
o: означаетъ существительное
bapt'o`fil': крестный сынъ, крестникъ ♦ fil': сынъ
o: означаетъ существительное
.
bezonas
bezon': нуждаться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
bona
bon': хорошій, добрый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
bone
bon': хорошій, добрый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
branĉoj
branĉ': вѣтвь
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ĉar
ĉar: ибо, такъ какъ
.
ĉefe
ĉef': глава, главный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
celoj
cel': цѣлиться
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ĉion
ĉio: все
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ĉiu
ĉiu: всякій, каждый
.
ĉu
ĉu: ли, развѣ (ĉu... ĉu...: _... _...)
.
da
da: (послѣ словъ, означающихъ мѣру, вѣсъ и т. д.) замѣняетъ родительный падежъ ▌kilogram'o da viand'o: килограмъ мяса ▌glas'o da te'o: стаканъ чаю
.
de
de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
demando
demand': спрашивать
o: означаетъ существительное
.
devas
dev': долженствовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
difini
difin': опредѣлять
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
diras
dir': сказать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
diri
dir': сказать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
dirmaniero
dir': сказать
manier': способъ, образъ
o: означаетъ существительное
.
diru
dir': сказать
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
distranĉas
dis': раз- ▌dis'ŝir': разрывать ♦ ŝir': рвать
dis'tranĉ': _ ♦ tranĉ': рѣзать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
donis
don': давать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
eblas
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ebligas
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'ig': сделать возможным, сделать возможным ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.

eĉ: даже
.
ege
eg': означаетъ увеличеніе или усиленіе степени ▌man'eg': ручище ♦ man': рука ▌varm'eg': горячій ♦ varm': теплый
eg'e: _ ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ekde
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
ek'de: начиная с ♦ de: отъ; замѣняетъ также родительный падежъ
.
ekserĉoj
ek': начаться ▌ek'kant': запѣвать ♦ kant': пѣть ▌ek'kri': вскрикнуть ♦ kri': кричать
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
ekzemplo
ekzempl': примѣръ
o: означаетъ существительное
.
ekzerco
ekzerc': упражнять
o: означаетъ существительное
.
ekzistas
ekzist': существовать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ekzisti
ekzist': существовать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
elemento
element': _
o: означаетъ существительное
.
elementojn
element': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
en
en: въ
.
erari
erar': ошибаться, блуждать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
eraroj
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
eraron
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperantisto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
esperanto
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
esperanton
esper': надѣяться
esper'ant': Эсперанто █ _ ♦ ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
esperila
esper': надѣяться
esper'il': Esperilo █ _ ♦ il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
esperilo
esper': надѣяться
esper'il': Esperilo █ _ ♦ il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
estas
est': быть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
esti
est': быть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
estu
est': быть
u: означаетъ повелительное наклоненіе ▌far'u: _ ♦ far': _
.
eviti
evit': избѣгать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
facila
facil': легкій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
fakojn
fak': разгородка, отдѣленіе
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fakulo
fak': разгородка, отдѣленіе
ul': особа отличающаяся даннымъ качествомъ ▌bel'ul': красавецъ ♦ bel': красивый ▌avar'ul': скряга ♦ avar': скупой
o: означаетъ существительное
.
faras
far': дѣлать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
fariĝis
far': дѣлать
far'iĝ': дѣлаться ♦ iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
februaro
Februar': Февраль
o: означаетъ существительное
.
finaĵon
fin': кончать
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
fine
fin': кончать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
finfine
fin': кончать
fin': кончать
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
fondinta
fond': основывать
int': означаетъ причастіе прошедшаго времени дѣйств. залога ▌far'int': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝia
ĝi: оно, это
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
ĝi
ĝi: оно, это
.
ĝin
ĝi: оно, это
ĝi`n: оно, это ♦ n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
granda
grand': большой, великій
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
grandparte
grand': большой, великій
part': часть
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
grava
grav': важный
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
gravas
grav': важный
as: означаетъ настоящее время глагола
.
havas
hav': имѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
ilo
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
ilon
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
inicianto
inic': _
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
iu
iu: кто-нибудь
.
iun
iu: кто-нибудь
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
jen
jen: вотъ (jen...jen...: то...то...)
.
kaj
kaj: и
.
ke
ke: что, чтобы
.
kelkaj
kelk': нѣкоторый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
kelkvorte
kelk': нѣкоторый
vort': слово
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
kiam
kiam: когда
.
kiel
kiel: какъ
.
kies
kies: чей
.
kio
kio: что
.
kion
kio: что
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
kiu
kiu: кто, который
.
kiun
kiu: кто, который
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
klarigi
klar': ясный
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
komencantoj
komenc': начинать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
komercaj
komerc': торговать
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
komprenas
kompren': понимать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
kompreni
kompren': понимать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
kompulita
kom': запятая
pul': блоха
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
komputisto
komput': вычислить
ist': -ист, занимающійся ▌bot'ist': сапожникъ ♦ bot': сапогъ ▌mar'ist': морякъ ♦ mar': море
o: означаетъ существительное
.
konata
kon': знать (быть знакомымъ)
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kondiĉe
kondiĉ': условіе
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
konsilus
konsil': совѣтовать
us: означаетъ условное наклоненіе
.
konstruota
konstru': строить
ot': означаетъ причастіе будущаго времени страдательнаго залога ▌far'ot': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
kreis
kre': создавать
is: означаетъ прошедшее время ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
ktp
ktp: итд ▌kaj tiel plu: и так далее
.
kvar
kvar: четыре
.
kvinfolio
kvin: пять
foli': листъ
o: означаетъ существительное
.
la
la: членъ опредѣленный(по русски непереводится)
.
laboro
labor': работать
o: означаетъ существительное
.
leganto
leg': читать
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
.
legas
leg': читать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
lia
li: онъ
li`a: его ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
li
li: онъ
.
lingvo
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
.
lingvon
lingv': языкъ (рѣчь)
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
litero
liter': буква
o: означаетъ существительное
.
literoj
liter': буква
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
literon
liter': буква
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
ludas
lud': играть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
malfacilas
mal': прямо противоположно ▌mal'bon': дурной ♦ bon': хорошій ▌mal'estim': презирать ♦ estim': уважать
facil': легкій
as: означаетъ настоящее время глагола
.
membro
membr': членъ
o: означаетъ существительное
.
mi
mi: я
.
motoro
motor': двигатель
o: означаетъ существительное
.
multaj
mult': много
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
.
ne
ne: не, нѣтъ
.
nenion
nenio: ничто
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
nepre
nepr': непременный, обязательный
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
nevo
nev': племянникъ
o: означаетъ существительное
.
nomiĝas
nom': имя
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
nomo
nom': имя
o: означаетъ существительное
.
novajn
nov': новый
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
novaĵo
nov': новый
aĵ': нѣчто съ данымъ качествомъ или изъ даннаго матеріала ▌mol'aĵ': мякишъ ♦ mol': мягкій ▌frukt'aĵ': нѣчто приготовленное изъ плодовъ ♦ frukt': плодъ
o: означаетъ существительное
.
nur
nur: только
.
ol
ol: чѣмъ
.
origine
origin': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
pensas
pens': думать
as: означаетъ настоящее время глагола
.
persone
person': особа, лицо
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
peto
pet': просить
o: означаетъ существительное
.
plej
plej: наиболѣе
.
pli
pli: больше
.
plibonigita
pli: больше
bon': хорошій, добрый
ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
por
por: для, за
.
poste
post: послѣ, за
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
potenca
potenc': могущество
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
povas
pov': мочь
as: означаетъ настоящее время глагола
.
praeksplodo
pra': пра-
eksplod': взрывать, эксплодировать
o: означаетъ существительное
.
prefikso
prefiks': приставка
o: означаетъ существительное
.
pretas
pret': готовый
as: означаетъ настоящее время глагола
.
pri
pri: о, объ
.
priskribi
pri: о, объ
skrib': писать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
problemo
problem': проблема, задача
o: означаетъ существительное
.
protekti
protekt': _
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
provos
prov': пробовать
os: означаетъ будущее время
.
rekonas
re': снова, назадъ
kon': знать (быть знакомымъ)
as: означаетъ настоящее время глагола
.
rekonita
re': снова, назадъ
kon': знать (быть знакомымъ)
it': означаетъ причастіе прошедшаго времени страдательнаго залога ▌far'it': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
reserĉoj
re': снова, назадъ
serĉ': искать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
respondi
respond': отвѣчать
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
restas
rest': оставаться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
roboto
robot': робот
o: означаетъ существительное
.
rolon
rol': роль
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
same
sam': же, самый (тамъ же, тотъ самый)
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
ŝatas
ŝat': дорожить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
scipovas
sci': знать, вѣдать
pov': мочь
as: означаетъ настоящее время глагола
.
sed
sed: но
.
sencon
senc': смыслъ
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
sensecan
sens': чувство
ec': качество или состояніе ▌bon'ec': доброта ♦ bon': добрый ▌vir'in'ec': женственность ♦ vir'in': женщина
ec'a: качественный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
serĉadoj
serĉ': искать
ad': означаетъ продолжительность дѣйствія ▌ir'ad': ходить, хаживать ♦ ir': идти
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉeraroj
serĉ': искать
erar': ошибаться, блуждать
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉiĝontoj
serĉ': искать
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
ont': означаетъ причастіе будущаго времени дѣйствительнаго залога ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
serĉilo
serĉ': искать
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
sia
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
sian
si: себе, себя
si`a: свой ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
signifon
signif': означать
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
studoj
stud': _
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
subnome
sub: подъ
nom': имя
nom'e: именно ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
sufiĉas
sufiĉ': довольно, достаточно
as: означаетъ настоящее время глагола
.
super
super: надъ
.
surtere
sur: на
ter': земля
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
taŭgas
taŭg': годиться
as: означаетъ настоящее время глагола
.
temas
tem': тема, задача
as: означаетъ настоящее время глагола
.
teorio
teori': теория
o: означаетъ существительное
.
tial
tial: потому
.
tiel
tiel: такъ
.
tio
tio: то, это
.
tion
tio: то, это
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tiu
tiu: тотъ
.
tiucele
tiu: тотъ
cel': цѣлиться
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
tiun
tiu: тотъ
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
tradukas
traduk': переводить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
traduki
traduk': переводить
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tradukilo
traduk': переводить
il': орудіе для... ▌tond'il': ножницы ♦ tond': стричь ▌paf'il': ружье ♦ paf': стрѣлять
o: означаетъ существительное
.
trairi
tra: черезъ, сквозь
ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tramonde
tram': трамвай █ трамвайный
ond': волна
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
transdedukto
trans: черезъ (надъ), пере-
trans`dedukt': _ ♦ dedukt': сделать вывод
o: означаетъ существительное
.
transdukto
trans: черезъ (надъ), пере-
trans`dukt': _ ♦ dukt': канал, трубопровод
o: означаетъ существительное
.
transiri
trans: черезъ (надъ), пере-
ir': идти
i: означаетъ неопредѣленное наклоненіе ▌laŭd'i: хвалить
.
tro
tro: слишкомъ
.
trovante
trov': находить
ant': означаетъ причастіе настоящаго времени дѣйст. залога ▌far'ant': _ ♦ far': _
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
trovas
trov': находить
as: означаетъ настоящее время глагола
.
troviĝas
trov': находить
iĝ': дстановиться, стать, сделаться ... ▌pal'iĝ': блѣднѣть ♦ pal': блѣдный ▌sid'iĝ': сѣсть ♦ sid': сидѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
tute
tut': цѣлый
e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
unue
unu: одинъ
unu`e: во-первых ♦ e: окончаніе нарѣчія ▌bon'e: хорошо
.
uzata
uz': употреблять
at': означаеть причастіе настоящаго времени страдат. залога ▌far'at': _ ♦ far': _
a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
uzebla
uz': употреблять
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'a: возможный ♦ a: означаетъ прилагательное ▌hom'a: человѣческій ♦ hom': человѣкъ
.
videbligas
vid': видѣть
ebl': возможный ▌kompren'ebl': _ ♦ kompren': _
ebl'ig': сделать возможным, сделать возможным ♦ ig': дѣлать чѣмъ-нибудь, заставить дѣлать ▌pur'ig': чистить ♦ pur': чистый ▌brul'ig': жечь ♦ brul': горѣть
as: означаетъ настоящее время глагола
.
vortaro
vort': слово
vort'ar': _ ♦ ar': собраніе данныхь предметовъ ▌arb'ar': лѣсъ ♦ arb': дерево
ar'o: группа, совокупность, множество ♦ o: означаетъ существительное
.
vorto
vort': слово
o: означаетъ существительное
.
vortoj
vort': слово
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
.
vortojn
vort': слово
o: означаетъ существительное
j: означаетъ множественное число
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе
.
vorton
vort': слово
o: означаетъ существительное
n: означаетъ винительный падежъ, также направленіе