---- [ ☀ ] plien (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

ESPERILO : EGE PLI OL TRADUKILO (6/06/2015)

Fine de februaro, Esperanto fariĝis la 64a lingvo de Google. Ĝi estas rekonita kiel lingvo de la plej granda kompulita serĉilo. Ĉu bona novaĵo ? Tio videbligas tramonde la zamenhofan lingvon, sed ĝi devas esti plibonigita. Persone mi ne konsilus ĝin al komencantoj, ĉar estas tro da eraroj.

Sed ekzistas alia ilo (ankoraŭ grandparte konstruota) uzebla de tiu, kiu ne scipovas Esperanton, ne gravas lia getrapa lingvo. Tio ilo ne povas erari. Ĉu eblas ? Ĉu tiel potenca ilo povas ekzisti surtere ?

Tiu ilo nomiĝas ESPERILO.

Unue, jen kelkaj vortoj pri ĝia inicianto, Gilbert Lemaître. Li estas nevo de Georges Lemaître (kies studoj estas origine de la teorio de praeksplodo konata subnome de Big Bang). Malfacilas difini la fakojn de Gilbert, fakulo multaj branĉoj. Li diras, ke li estas ĉefe komputisto. Li estas fondinta membro de la asocio KVINFOLIO sed li ŝatas diri, ke li ne estas esperantisto.

Kio estas Esperilo ? Unue, nepre ne diru, ke estas tradukilo. Esperilo ne tradukas, sed ebligas al leganto kompreni teskton. Mi provos kelkvorte klarigi, ekde ekzemplo : la vorto "baptofilo". Esperilo legas unue la literon "b", sensecan por ĝi, poste same pri "ba" kaj "bap". Sed alvenante al "bapt" ĝi trovas en sia vortaro (la esperila vortaro) tiun aron da literoj. Poste ĝi rekonas "o" kiel finaĵon de nomo, ktp. Kiam ĝi trovas la aron "fi", ĝi unue pensas, ke temas pri la prefikso, sed poste ne trovante iun sencon al la litero "l", ĝi komprenas sian eraron. Finfine, ĝi distranĉas la vorton en kvar elementojn "bat/o/fil/o", aldonante super la vorto, la signifon de ĉiu elemento. Restas nur al la leganto traduki la vorton, pli bone ne traduki, sed kompreni la vorton, facila ekzerco, ĉar li havas ĉion, kion li tiucele bezonas.

Tio estas antropomorfa dirmaniero, ĉar Esperilo tute ne pensas, ĝi komprenas nenion. Ĝi estas nur motoro, nur roboto (tial ĝi ne povas erari, nur la vortaro povas erari). Gilbert kreis novajn vortojn por priskribi tion. "Transdukto" estas tio, kion faras Esperilo. "Transdedukto" estas la laboro de la leganto.

Esperilo taŭgas por iu ajn lingvo (kondiĉe, ke ĝi troviĝas en la vortaro), sufiĉas trairi ( transiri ?) Esperanton. Tiel la lingvo ludas la rolon, kiun donis al ĝi Zamenhof : esti vehikla lingvo.

Grava problemo : kiel protekti tiun ilon por eviti, ke ĝi estu uzata por komercaj celoj ? Kaj tio estas demando, kaj ĉefe peto de Gilbert. Kiu pretas respondi ?

André Demarque – Espéranto en Marche 02 2012


Esperilo, ege pli ol tradukilo---version1\plien_fr--- 2017-12-27 02:56:54
2904 reserĉoj, 1027 serĉadoj, 387 ekserĉoj, 7 serĉiĝontoj, 12 serĉeraroj
 
.
ajn |¨aᴱjᴱn : termine l'adjectif pluriel à l'accusatif
ajn: que ce soit (n'importe quel) ▌kiu ajn: qui que ce soit ♦ kiu: qui
.
al |ᵀal : termine le préfixant […ᵀ] en marquant la cause
al: à
.
aldonante
al: à
al`don': ajouter, adjoindre ♦ don': donner
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
alia | aliᴬa : (adjectif) autre // (pron.) l'autre, un autre ??? adj. ???
ali': autre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
alvenante
al: à
ven': venir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ankoraŭ | ankoraŭ : encore (jusqu'à présent // de plus // en outre, même)
ankoraŭ: encore
.
arondismenta | arondismentᴼa : d'arrondissement
ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
asocio | asociᴼo : association (t.s.)
asoci': association
o: marque le substantif
.
aŭ | aŭ : (conjonction) ou, ou bien // (après un impératif) ou bien, sinon
aŭ: ou
.
baptofilo | baptᴵo¨filᴼo : filleul
bapt': baptiser
o: marque le substantif
bapt'o`fil': filleul ♦ fil': fils
o: marque le substantif
.
bezonas
bezon': avoir besoin de
as: marque le présent d'un verbe
.
bona | bonᴬa : bon, bonne // propice, favorable (։heure, occasion …)
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
bone | bonᴬe : bien (adverbe)
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
branĉoj
branĉ': branche
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĉar | ĉar : (conjonction de coordination) car, en effet // (conjonction de subordination) parce que // puisque, comme
ĉar: car, parce que
.
ĉefe | ĉefᴱe : principalement, surtout, avant tout
ĉef': chef, supérieur
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
celoj
cel': viser
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ĉion
ĉio: tout
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ĉiu | ĉiᵀu : (adj.) chaque, tout, toute // (pronom) chacun, chacune, tout homme
ĉiu: chacun
.
ĉu | ĉu : (adverbe) est-ce que …… // (conjonction de subordination) si ……
ĉu: est-ce que (ĉu... ĉu...: soit... soit..., que ce soit... ou...)
.
da | da : (préposition) de (relie un nom de mesure à son complément s'il est indéterminé)
da: de (après les mots marquant mesure, poids, nombre)
.
de | de : (préposition) de // de, dès, depuis // de, par // de, à
de: de, à partir de
.
demando | demandᴵo : question // point (à débattre)
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
.
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
.
difini | difinᴵi : définir // déterminer // destiner
difin': définir, déterminer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
diras
dir': dire
as: marque le présent d'un verbe
.
diri | dirᴵi : dire (t.s.)
dir': dire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
dirmaniero | dirᴵmanierᴼo : tournure, expression (gr.)
dir': dire
manier': manière, façon
o: marque le substantif
.
diru ĉu vi iros ¦ dirᴵu ĉu vi irᴵos : dites si vous irez
dir': dire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
distranĉas
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
dis'tranĉ': dépecer, couper en morçeaux ♦ tranĉ': trancher, couper
as: marque le présent d'un verbe
.
donis
don': donner
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
eblas | eblᴱas : il est possible
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
as: marque le présent d'un verbe
.
ebligas
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'ig': rendre possible, permettre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
.
eĉ | eĉ : (adverbe) même, bien plus, encore
eĉ: même (adv.) jusqu'à
.
ege | egᴬe : extrêmement, énormément
eg': marque augmentation, plus haut degré ▌pord'eg': grande porte ♦ pord': porte ▌pet'eg': supplier ♦ pet': prier
eg'e: très, vivement ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ekde | ek¨de : depuis (t.s.)
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
ek'de: à partir de, depuis, dès, aussitôt, sitôt ♦ de: de, à partir de
.
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ekzemplo | ekzemplᴼo : exemple (p. f.)
ekzempl': exemple
o: marque le substantif
.
ekzerco | ekzercᴵo : un exercice
ekzerc': exercer
o: marque le substantif
.
ekzistas
ekzist': exister
as: marque le présent d'un verbe
.
ekzisti | ekzistᴵi : exister, être
ekzist': exister
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
elemento | elementᴼo : élément (t.s.)
element': élément
o: marque le substantif
.
elementojn
element': élément
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
en |¨eᴱn : (terminaison) adverbe, accusatif
en: en, dans
.
erari | erarᴵi : se tromper, s'abuser, se méprendre // s'égarer, se fourvoyer, faire fausse-route
erar': errer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
eraroj
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
eraron
erar': errer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperantisto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
esperanto | esperᴵantᴬo : quelqu'un qui espère
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
esperanton
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
esperila | esperᴵilᴼa : d'un l'outil d'espoir (adj.)
esper': espérer
esper'il': Esperilo █ outil d'espoir ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
esperilo | esperᴵilᴼo : outil ᵖᵒʳᵗᵉᵘʳ d'espoir, outil prometteur
esper': espérer
esper'il': Esperilo █ outil d'espoir ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
estas | estᴵas : il y a
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
.
esti | estᴵi : être (t.s.)
est': être (verbe)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
estu tiel afabla kaj.. ¦ estᴵu tiᵀel afablᴬa kaj.. : soyez assez aimable pour
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
.
eviti | evitᴵi : éviter (p. f.) // esquiver, éluder, se dérober (à qqch.)
evit': éviter
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
facila | facilᴬa : facile (t.s.), aisé // léger (t.s.), doux // leste agile, prompt
facil': facile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
fakojn
fak': compartiment, branche
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fakulo
fak': compartiment, branche
ul': personne caractérisée par ... ▌bel'ul': bel homme ♦ bel' :beau ▌mal'jun'ul': vieillard ♦ mal'jun': vieux
o: marque le substantif
.
faras
far': faire
as: marque le présent d'un verbe
.
fariĝis
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
februaro
Februar': Février
o: marque le substantif
.
finaĵon
fin': finir
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
fine | finᴵe : enfin
fin': finir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
finfine | finᴵfinᴵe : à la fin des fins
fin': finir
fin': finir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
fondinta
fond': fonder
int': marque le participe passé actif ▌far'int': ayant fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝia | ĝiᴱa : son, sa (de cela, de lui, d'elle, relatif à cette chose)
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
ĝi | ĝi : (pronom) il, ce, lui, elle (cela, cette chose, cet être)
ĝi: cela, il, elle
.
ĝin | ĝiᴱn : se (ce, cela, lui, elle) à l'accusatif
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
granda | grandᴬa : grand
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
grandparte | grandᴬpartᴼe : pour une grande part
grand': grand
part': partie, part
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
grava | gravᴬa : grave, important, considérable (qqn. qqch.)
grav': grave
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
gravaspekta | gravᴬaspektᴵa : à la mine grave, sérieuse
grav': grave
as: marque le présent d'un verbe
.
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
.
ilo | ilᴼo : instrument, ustensile, outil // (f.) moyen, expédient
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
ilon
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
inicianto
inic': initier, introduire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
iu | iᵀu : (pronom) quelqu'un // (adj.) un quelque
iu: quelqu'un
.
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
jen | jen : (adverbe) voici, voilà // voici que, voilà que
jen: voilà, voici (jen...jen...: parfois...parfois..., tantôt...tantôt...)
.
kaj | kaj : (conjonction) et ¦ kaj … kaj …… : non seulement … mais aussi ……
kaj: et
.
ke | ke : (conjonction de subordination) que // pour que // au point que, de sorte que
ke: que (conjonction)
.
kelkaj | kelkᴬaᴱj : quelques // quelques-uns
kelk': quelque
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
kelkvorte
kelk': quelque
vort': mot
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
kiam | kiᵀam : (adverbe interrogatif) quand // (conjonction de subordination) quand, lorsque, alors que
kiam: quand, lorsque
.
kiel | kiᵀel : (adverbe exclamatif) comme, combien! // (adverbe interrogatif) comment ? // (conjonction interrogative) comment
kiel: comment
.
kies | kiᵀes : (pronom interrogatif invariable) à qui ? // (relatif) dont, de qui, duquel, desquels…
kies: à qui? dont, duquel
.
kio | kiᵀo : (pronom interrogatif neutre) que ?, quoi ?, quelle chose ?, qu'est-ce qui ?
kio: quoi
.
kion | kiᵀoᴱn : que
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
kiu | kiᵀu : (pronon interrogatif) qui ?
kiu: qui lequel, laquelle
.
kiun | kiᵀuᴱn : que // (adjectif interrogatif, complément sans préposition) quel ?
kiu: qui lequel, laquelle
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
klarigi | klarᴬigᴵi : clarifier // éclaircir, élucider // expliquer
klar': clair (qui n'est pas trouble)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
komencantoj
komenc': commencer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
komercaj
komerc': commercer
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
komprenas
kompren': comprendre
as: marque le présent d'un verbe
.
kompreni | komprenᴵi : comprendre, entendre (f.), saisir (f.) // s'entendre à, s'y connaître en
kompren': comprendre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
kompulita
kom': virgule
pul': puce
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
komputisto | komputᴵistᴼo : programmeur
komput': calculer
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
.
konata | konᴵatᴬa : connu (t.s.)
kon': connaître
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kondiĉe, ke ¦ kondiĉᴼe, ke : à condition que
kondiĉ': condition
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
konsilus
konsil': conseiller
us: marque le conditionnel (ou le subjonctif)
.
konstruota
konstru': construire
ot': marque le participe futur passif ▌far'ot': devant être fait, qu’on fera ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
kreis
kre': créer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
.
ktp | ktp : abréviation de (kaj tiᵀel plu) et ainsi de suite, etc.
ktp: etc ▌kaj tiel plu: et cetera
.
kvar | kvar : (nom du nombre 4) quatre
kvar: quatre
.
kvinfolio
kvin: cinq
foli': feuille
o: marque le substantif
.
la | la : (article défini) le, la, les
la: le, la, les (article défini)
.
laboro | laborᴵo : travail, labeur, besogne // travail (méc. phs.)
labor': travailler
o: marque le substantif
.
leganto | legᴵantᴬo : lecteur
leg': lire
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
.
legas
leg': lire
as: marque le présent d'un verbe
.
lia | liᴱa : son, sa
li: il, lui
li`a: son, sa ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
li | li : il, lui
li: il, lui
.
lingvo | lingvᴼo : langue, langage
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
.
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
litero | literᴼo : lettre (d'alphabet) // caractère, symbole
liter': lettre (de l'alphabet)
o: marque le substantif
.
literoj
liter': lettre (de l'alphabet)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
literon
liter': lettre (de l'alphabet)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
ludas
lud': jouer
as: marque le présent d'un verbe
.
malfacilas
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
facil': facile
as: marque le présent d'un verbe
.
membro | membrᴼo : membre (t.s.)
membr': membre
o: marque le substantif
.
mi | mi : je, moi
mi: je, moi
.
motoro | motorᴼo : moteur (méc.)
motor': moteur
o: marque le substantif
.
multaj | multᴬaᴱj : nombreux, beaucoup de
mult': beaucoup, nombreux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
ne | ne : (adverbe) ne …… pas // non
ne: non, ne, ne... pas
.
nenion mankigante ¦ neniᴼoᴱn mankᴵigᴵante : en n'omettant rien
nenio: rien
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
nepre | neprᴬe : inévitablement, absolument, forcément, malgré tout, immanquablement, sans faute, à coup sûr
nepr': inévitable, impératif, nécessaire, obligatoire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
nevo | nevᴼo : neveu
nev': neveu
o: marque le substantif
.
nomiĝas
nom': nom
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
nomo |¨nom¯o : (suf.) […¨]onome, qui mesure et étudie les règles deˢ […¨]
nom': nom
o: marque le substantif
.
novajn
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
novaĵo | novᴬaĵᴼo : une nouvelle // une nouveauté
nov': nouveau
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
.
nur | nur : (adverbe) seulement, ne…que
nur: seulement, ne... que
.
ol | ol : (conjonction de subordination) que (après un comparatif d'inégalité ou un mot de sens analogue) // de (id. devant un nom de nombre)
ol: que (dans une comparaison)
.
origine | origine : originellement, à l'origine
origin': origine
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
pensas
pens': penser
as: marque le présent d'un verbe
.
persone | personᴼe : personnellement // en personne
person': personne (la)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
peto | petᴵo : demande, prière (f.)
pet': prier (quelqu'un)
o: marque le substantif
.
plej | plej : (adverbe) le plus
plej: le plus
.
pli | pli : (adverbe) plus // davantage
pli: plus
.
plibonigita
pli: plus
bon': bon
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
por | por : (préposition) pour (t.s. sauf à cause de), à (marquant la destination, le but)
por: pour, en faveur de
.
poste | postᴱe : derrière (adverbe), par derrière // ensuite, puis
post: après
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
potenca | potencᴼa : puissant
potenc': puissance
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
povas esti, ke ¦ povᴵas esti, ke : il se peut que, peut-être que
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
praeksplodo
pra': primitiv, bis-
eksplod': faire explosion
o: marque le substantif
.
prefikso | prefiksᴼo : préfixe
prefiks': préfixe
o: marque le substantif
.
pretas
pret': prêt, disposé
as: marque le présent d'un verbe
.
pri | pri : (préposition) au sujet de, touchant, sur, à propos de, quant à
pri: au sujet de, sur, touchant, de
.
priskribi | pri¨skribᴵi : décrire // donner le signalement
pri: au sujet de, sur, touchant, de
skrib': écrire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
problemo | problemo : problème
problem': problème
o: marque le substantif
.
protekti | protektᴵi : protéger (։qqn.), pistonner*
protekt': protéger
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
provoso | provoso : gardien de prison, geôlier, argousin (hist.)
prov': essayer
os: marque le futur
.
rekonas
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
.
rekonita
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
kon': connaître
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
respondi | respondᴵi : répondre (à une demande …) // répondre, correspondre à // répondre, être responsable de = prirespondi
respond': répondre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
restas neniaj duboj plu ¦ restᴵas neniᵀaᴱj dubᴵoᴱj plu : il n'y a plus aucun doute
rest': rester
as: marque le présent d'un verbe
.
roboto | robotᴼo : robot
robot': robot
o: marque le substantif
.
rolon
rol': rôle
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
same | samᴬe : pareillement, de même
sam': même (qui n'est pas autre)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
ŝatas
ŝat': estimer
as: marque le présent d'un verbe
.
scipovas
sci': savoir
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
.
sed | sed : (conjonction) mais
sed: mais
.
sencon
senc': sens, acception
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
sensecan
sens': sens
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'a: qualitatif ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉiĝontoj
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
serĉilo | serĉᴵilᴼo : chercheur (astr.), viseur (opt.)
serĉ': chercher
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
sia | siᴱa : son (à lui), sa (à elle), leur (à eux)
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
signifon
signif': signifier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
studoj
stud': étudier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
subnome
sub: sous (en dessous)
nom': nom
nom'e: c'est-à-dire, savoir ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
sufiĉas, ke ¦ sufiĉᴬas, ke : il suffit que
sufiĉ': suffisant
as: marque le présent d'un verbe
.
super | super : (préposition) sur, au-dessus de, // (f.) plus haut que
super: au-dessus de, sur (sans toucher)
.
surtere | sur¨terᴼe : ici-bas
sur: sur (en touchant)
ter': terre
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
taŭgas
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
as: marque le présent d'un verbe
.
temas, ĉu ¦ temas, ĉu : il s'agit de savoir si
tem': thème
as: marque le présent d'un verbe
.
teorio | teoriᴼo : théorie
teori': théorie
o: marque le substantif
.
tial | tiᵀal : (adverbe) c'est pourquoi, aussi, par suite, ainsi donc
tial: c'est pourquoi
.
tiel | tiᵀel : (adverbe) ainsi
tiel: ainsi, de cette manière
.
tio | tiᵀo : (pronom démonstratif neutre) ce, cela, çà
tio: cela
.
tion | tiᵀoᴱn : (accusatif du pronom démonstratif neutre) ce, cela, çà
tio: cela
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tiu | tiᵀu : (pronom démonstratif) ce, cet, cette (adj.) // celui, celui-là, celle, celle-là (pronom)
tiu: celui-là
.
tiucele | tiᵀu¨celᴼe : à cette fin, dans ce but
tiu: celui-là
cel': viser
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
tiun | tiᵀuᴱn : (accusatif) ce, cet, cette (adj.) // celui, celui-là, celle, celle-là (pronom)
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
tradukas
traduk': traduire
as: marque le présent d'un verbe
.
traduki | tradukᴵi : traduire (d'une langue dans une autre), rendre
traduk': traduire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tradukilo | tradukᴵilᴼo : traducteur, compilateur (inf.)
traduk': traduire
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
.
trairi | tra¨irᴵi : traverser (un bois …), transpercer (un manteau …)
tra: à travers
ir': aller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tramonde | tra¨mondᴼe : à travers le monde ??? utilisé souvent sur le Web (de par le monde ???)
tram': tram, tramway █ rail de tramway
ond': onde, vague
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
transdedukto | trans¨deduktᴵo : transdéduction (compréhension du lecteur)
trans: au-delà, trans-
trans`dedukt': transdéduction (activité du lecteur) ♦ dedukt': déduire, inférer
o: marque le substantif
.
transdukto | trans¨duktᴼo : transduction (adjonction d'annotations par le système Esperilo)
trans: au-delà, trans-
trans`dukt': transduction (travail d'Esperilo) ♦ dukt': conduit (tube), pipe (informatique)
o: marque le substantif
.
transiri | trans¨iri : franchir (frontière), traverser (rivière) // passer (dans une langue, en d'autres mains, à l'ordre du jour, à l'ennemi) // se changer en, se convertir en // transiter
trans: au-delà, trans-
ir': aller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
.
tro | tro : (adverbe) trop
tro: trop
.
trovante
trov': trouver
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
trovas
trov': trouver
as: marque le présent d'un verbe
.
troviĝas
trov': trouver
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
.
tute | tutᴬe : tout (adverbe), tout à fait, entièrement, complètement, parfaitement
tut': entier, total
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
unue | unuᴱe : premièrement, primo, en premier lieu, d'abord
unu: un, un certain
unu`e: premièrement, d'abord ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
.
uzata | uzᴵatᴬa : en usage, usité, reçue (։version), battu (։chemin)
uz': employer
at': marque le participe présent passif ▌far'at': étant fait, qu’ on fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
uzebla | uzᴵeblᴬa : utilisable, praticable (։chemin)
uz': employer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
.
videbligas
vid': voir
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'ig': rendre possible, permettre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
.
vortaro | vortᴼarᴱo : dictionnaire
vort': mot
vort'ar': dictionnaire ♦ ar': ensemble, groupe, réunion, collection d'objets ▌arb'ar': forêt ♦ arb': arbre
ar'o: ensemble, groupe, jeu ♦ o: marque le substantif
.
vorto | vortᴼo : mot, vocable // parole
vort': mot
o: marque le substantif
.
vortoj
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
.
vortojn
vort': mot
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
.
vorton de honoro ¦ vortᴼoᴱn de honorᴵo : parole d'honneur !
vort': mot
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction