---- [ ☀ ] arog (nl) (fr) (de) (en) -pl- (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

*arogant/a. Ofende fiera; malŝate kondutanta kontraŭ aliaj: popolo aroganta, kiu ne respektos maljunulon k ne kompatos junulonX; arogantaj okulojX; al ilia aroganta postulo ni povis respondi nur per silento; arogante rigardi, akcepti vizitanton. ☞  impertinenta.

arogantaĵo. Ago diro aroganta: ili estas malhumilaj, parolas arogantaĵon, fanfaronasX.

aroganteco. Eco de iu, io aroganta: vidu tiun ĉi malkaŝemecon, kiel bele ĝi aliformiĝas en aroganteconZ.

arogantulo. Iu aroganta: paralizi la arogantulojn, kiuj volas altrudi al ni siajn leĝojnZ.


----vortari\arog_pl--- 2019-01-08 18:09:30
514 reserĉoj, 184 serĉadoj, 73 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 1 serĉeraro
 
.
ago
ag': postępować
o: oznacza rzeczownik
.
akcepti
akcept': przyjmować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
al
al: do (zastępuje też celownik)
.
aliaj
ali': inny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
aliformiĝas
ali': inny
form': forma, kształt
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
as: oznacza czas teraźniejszy
.
altrudi
al: do (zastępuje też celownik)
trud': nalegać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
aroganta
arogant': zarozumiały
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
arogantaj
arogant': zarozumiały
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
arogantaĵo
arogant': zarozumiały
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
.
arogantaĵon
arogant': zarozumiały
aĵ': oznacza przedmiot posiadajacy pewną własność albo zrobiony z pewnego materjału ▌mal'nov'aĵ': starzyzna ♦ mal'nov': stary ▌frukt'aĵ': coś zrobionego z owoców ♦ frukt': owoc
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
arogante
arogant': zarozumiały
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
aroganteco
arogant': zarozumiały
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
arogantecon
arogant': zarozumiały
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
arogantulo
arogant': zarozumiały
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
.
arogantulojn
arogant': zarozumiały
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.

aŭ: albo, lub
.
bele
bel': piękny
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ĉi
ĉi: określenie najbliższe ▌tiu ĉi: ten ♦ tiu: tamten ▌tie ĉi: tu ♦ tie: tam
.
de
de: od; zastępuje też dopełniacz
.
diro
dir': powiadać
o: oznacza rzeczownik
.
eco
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
.
ekserĉoj
ek': acząć, rozpocząć ▌ek'kant': zaśpiewać ♦ kant': śpiewać ▌ek'kri': krzyknąć ♦ kri': krzyczeć
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
en
en: w
.
estas
est': być
as: oznacza czas teraźniejszy
.
fanfaronas
fanfaron': przechwalać się
as: oznacza czas teraźniejszy
.
fiera
fier': dumny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ĝi
ĝi: ono, to
.
ilia
ili: oni
ili`a: ich ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
ili
ili: oni
.
impertinenta
impertinent': bezczelny, impertynencki, zuchwały, wyzywający
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
io
io: coś
.
iu
iu: ktoś
.
junulon
jun': młody
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
kiel
kiel: jak
.
kiu
kiu: kto, który
.
kiuj
kiu: kto, który
j: oznacza liczbę mnogą
.
kompatos
kompat': współczuwać
os: oznacza czas przyszły
.
kondutanta
kondut': prowadzić się, sprawować się
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
.
kontraŭ
kontraŭ: przeciw
.
la
la: przedimek określny (nie tłomaczy się)
.
leĝojn
leĝ': prawo
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malhumilaj
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
humil': pokorny
a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
.
maljunulon
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
jun': młody
ul': człowiek, posiadający dany przymiot ▌riĉ'ul': bogacz ♦ riĉ' : bogaty
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malkaŝemecon
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
kaŝ': chować
em': skłonny, przyzwyczajony ▌babil'em': gaduła ♦ babil': paplać
ec': przymiot jako oddzielne pojęcie ▌bon'ec': dobroć ♦ bon': dobry ▌infan'ec': dzieciństwo ♦ infan': dziecię
ec'o: przymiot, cecha, własność, atrybut ♦ o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
malŝate
mal': oznacza przeciwieństwo ▌mal'bon': zły ♦ bon': dobry ▌mal'estim': gardzić ♦ estim': powaźać
mal'ŝat': zapoznawać ♦ ŝat': cenić, oceniać, szacować
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
ne
ne: nie
.
ni
ni: my
.
nur
nur: tylko
.
ofende
ofend': obraźać, krzywdzić
e: zakończenie przysłówka ▌bon'e: dobrze
.
okuloj
okul': oko
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
paralizi
paraliz': paralizować
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
parolas
parol': mówić
as: oznacza czas teraźniejszy
.
per
per: pwzez, za pomocą
.
popolo
popol': naród
o: oznacza rzeczownik
.
postulo
postul': żądać
o: oznacza rzeczownik
.
povis
pov': módz
is: oznaczca czas przeszły ▌mi far'is: _ ♦ far': _
.
reserĉoj
re': znowu, napowrót
serĉ': szukać
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
respektos
respekt': uszanowanie, respekt
os: oznacza czas przyszły
.
respondi
respond': odpowiadać
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
rigardi
rigard': patrzeć
i: oznacza tryb bezokoliczny słowa ▌laŭd'i: chwalić
.
serĉadoj
serĉ': szukać
ad': oznacza trwanie czynności ▌ir'ad': chodzić ♦ ir': iść
o: oznacza rzeczownik
j: oznacza liczbę mnogą
.
serĉeraro
serĉ': szukać
erar': błądzić, mylić się
o: oznacza rzeczownik
.
serĉiĝonto
serĉ': szukać
iĝ': stawać się czemś ▌pal'iĝ': blednąć ♦ pal': blady ▌sid'iĝ': usiąść ♦ sid': siedzieć
ont': oznacza imiesłów czynny czasu przyszłego ▌far'ont': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
.
siajn
si: siebie
si`a: swój ♦ a: oznacza przymiotnik ▌hom'a: ludzki ♦ hom': człowiek
j: oznacza liczbę mnogą
n: oznacza biernik, również kierunek
.
silento
silent': milczeć
o: oznacza rzeczownik
.
tiun
tiu: tamten
n: oznacza biernik, również kierunek
.
vidu
vid': widzieć
u: oznacza tryb rozkazujący ▌far'u: _ ♦ far': _
.
vizitanton
vizit': odwiedzić, wizytować
ant': oznacza imiesłów czynny czasu teraźniejszego ▌far'ant': _ ♦ far': _
o: oznacza rzeczownik
n: oznacza biernik, również kierunek
.
volas
vol': chcieć
as: oznacza czas teraźniejszy