---- [ ☀ ] arog (nl) (fr) (de) -en- (pl) (ru)

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

(6/06/2015)

*arogant/a. Ofende fiera; malŝate kondutanta kontraŭ aliaj: popolo aroganta, kiu ne respektos maljunulon k ne kompatos junulonX; arogantaj okulojX; al ilia aroganta postulo ni povis respondi nur per silento; arogante rigardi, akcepti vizitanton. ☞  impertinenta.

arogantaĵo. Ago diro aroganta: ili estas malhumilaj, parolas arogantaĵon, fanfaronasX.

aroganteco. Eco de iu, io aroganta: vidu tiun ĉi malkaŝemecon, kiel bele ĝi aliformiĝas en aroganteconZ.

arogantulo. Iu aroganta: paralizi la arogantulojn, kiuj volas altrudi al ni siajn leĝojnZ.


----vortari\arog_en--- 2019-01-08 18:09:26
514 reserĉoj, 184 serĉadoj, 73 ekserĉoj, 0 serĉiĝonto, 1 serĉeraro
 
.
ago
ag': act
o: ending of nouns (substantive)
.
akcepti
akcept': accept
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
al
al: to
.
aliaj
ali': other
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
aliformiĝas
ali': other
form': form
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
as: ending of the present tense in verbs
.
altrudi
al: to
trud': press upon, obtrude
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
aroganta
arogant': arrogant
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
arogantaj
arogant': arrogant
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
arogantaĵo
arogant': arrogant
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
.
arogantaĵon
arogant': arrogant
aĵ': made from or possessing the quality of ▌sek'aĵ': dry goods ♦ sek': dry
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
arogante
arogant': arrogant
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
aroganteco
arogant': arrogant
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
arogantecon
arogant': arrogant
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
arogantulo
arogant': arrogant
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
.
arogantulojn
arogant': arrogant
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.

aŭ: or
.
bele
bel': beautiful
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ĉi
ĉi: denotes proximity ▌tiu ĉi: this ♦ tiu: that ▌tie ĉi: here ♦ tie: there
.
de
de: of, from
.
diro
dir': say
o: ending of nouns (substantive)
.
eco
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
.
ekserĉoj
ek': begin, start, come on, set in ▌ek'kri': cry out ♦ kri': cry
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
en
en: in (when followed by the accusative: into)
.
estas
est': be
as: ending of the present tense in verbs
.
fanfaronas
fanfaron': boast, brag
as: ending of the present tense in verbs
.
fiera
fier': proud
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ĝi
ĝi: it
.
ilia
ili: they
ili`a: their ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
ili
ili: they
.
impertinenta
impertinent': impertinent
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
io
io: anything
.
iu
iu: any one
.
junulon
jun': young
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
kiel
kiel: how
.
kiu
kiu: who, which
.
kiuj
kiu: who, which
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
kompatos
kompat': compassionate
os: ending of future tense in verbs
.
kondutanta
kondut': conduct
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
.
kontraŭ
kontraŭ: against, opposite
.
la
la: the
.
leĝojn
leĝ': law
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
malhumilaj
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
humil': humble
a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
maljunulon
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
jun': young
ul': person noted for... ▌avar'ul': miser, covetous person ♦ avar': covetous
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
malkaŝemecon
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
kaŝ': hide (vb.)
em': inclined to, having a tendency ▌babil'em': talkative ♦ babil': chatter
ec': denotes qualites ▌bon'ec': goodness ♦ bon': good
ec'o: property, -ness, -ship, -ity, quality ♦ o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
malŝate
mal': denotes opposites ▌mal'alt': low ♦ alt': high
mal'ŝat': neglect ♦ ŝat': esteem
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
ne
ne: no, not
.
ni
ni: we
.
nur
nur: only (adv.)
.
ofende
ofend': offend
e: ending of adverbs ▌bon'e: well ♦ bon': good
.
okuloj
okul': eye
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
paralizi
paraliz': paralyse
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
parolas
parol': speak
as: ending of the present tense in verbs
.
per
per: through, by means of
.
popolo
popol': people
o: ending of nouns (substantive)
.
postulo
postul': require, claim
o: ending of nouns (substantive)
.
povis
pov': be able, can
is: ending of past tense ▌mi am'is: I loved
.
reserĉoj
re': again, back
serĉ': search
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
respektos
respekt': respect
os: ending of future tense in verbs
.
respondi
respond': reply
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
rigardi
rigard': behold, look at
i: termination of the infinitive in verbs ▌laŭd'i: to praise
.
serĉadoj
serĉ': search
ad': denotes duration of action ▌danc'ad': dancing ♦ danc': dance
o: ending of nouns (substantive)
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
.
serĉeraro
serĉ': search
erar': err, mistake
o: ending of nouns (substantive)
.
serĉiĝonto
serĉ': search
iĝ': to become ▌ruĝ'iĝ': blush ♦ ruĝ': red
ont': ending of fut. part. act.▌far'ont': about to do ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
.
siajn
si: himself, herself, itself, oneself, themselves
si`a: his own, her own, its own, one's own, their own ♦ a: termination of adjectives ▌hom'a: human ♦ hom': man
j: sign of the plural ▌patr'o`j: fathers ♦ patr'o: father
n: ending of the objective, also marks direction
.
silento
silent': silent
o: ending of nouns (substantive)
.
tiun
tiu: that
n: ending of the objective, also marks direction
.
vidu
vid': see
u: ending of the imperative ▌ni far'u: let us do ♦ far': do
.
vizitanton
vizit': visit
ant': ending of pres. part. act. ▌far'ant': doing ♦ far': do
o: ending of nouns (substantive)
n: ending of the objective, also marks direction
.
volas
vol': wish, will
as: ending of the present tense in verbs