n∘ de\ ' '   'dj'   '|'   triés par n∘ ; 
ligne/ [revu 03:06 14/02/2020] : 24 lignes de tempor.txt ''   ''   ' : '   triés sans ª³¹º²¯~ ; 19:14:33 17/12/2013

La séquence 'dj' ne s'écrit pas 'ĝ' dans les lignes ci-dessous:

00336 00670 adjekta       | adjektºa : circonstanciel (gr.)
00337 00673 adjektiva      | adjektivºa : adjectif
00338 00672 adjektivo      | adjektivºo : un adjectif
00339 00669 adjekto       | adjektºo : complément circonstanciel (gr.)
00340 00683 adjudanto      | adjudantºo : officier d'ordonnance, aide de camp
00341 00677 adjudikado     | adjudik¹adºo : adjudication
00342 00678 adjudikanto     | adjudik¹antªo : adjudicateur
00343 00675 adjudiki      | adjudik¹i : mettre en adjudication (jur. com.)
00344 00676 adjudiko      | adjudik¹o : adjudication
00345 00679 adjudikprenanto   | adjudik¹pren¹antªo : adjudicataire
00346 00681 adjunkto      | adjunktºo : adjoint, assistant
17582 22508 heredjuro      | hered¹jurºo : droit successoral
21150 27733 kardja       | kardjºa : cardial
21151 27734 kardjalgio     | kardjºalgiºo : cardialgie, gastralgie (à côté du cœur!)
21152 27732 kardjo       | kardjºo : cardia, orifice supérieur de l'estomac (anat.)
21153 27735 kardjotomio     | kardjºo~tomºiºo : cardiatomie, incision du cardia (et pas du cœur!)
22304 29401 koadjutoro     | koadjutorºo : coadjuteur (rel.)
26712 34830 ledjako       | ledºjakºo : (veste de) cuir
28094 36792 Madjaro       | Madjarºo : Magyar, habitant de la Hongrie (géog.)
31286 39658 modjula       | modjulºa : modulaire
31287 39657 modjulo       | modjulºo : module (inf.)
33697 42317 Obadjà       | Obadjà : Abdias (B.)
54461 68979 zodjaka       | zodjakºa : zodiacal
54463 68978 zodjako       | zodjakºo : zodiaque