n∘ de┐ ''   'sanᴬ'   ' : '   triés sans ᴬᴱᴵᴼᵀ¯¨ ;
ligne┘ 22:29:27 06/07/2012 : 69 lignes de (eilofr.txt 21:55 6/07/2012)
00817 aermalsano     | aerᴼmal¨sanᴬo : mal de l'air
01757 akvomalsano     | akvᴼo¨mal¨sanᴬo : hydropisie (méd.)
04684 aspekti sane    ¦ aspektᴵi sanᴬe : avoir l'air bien portant
09178 cerbomalsana    | cerbᴼo¨mal¨sanᴬa : qui a le cerveau dérangé
12861 dormomalsano    | dormᴵo¨mal¨sanᴬo : maladie du sommeil
16117 falmalsano     | falᴵmal¨sanᴬo : mal caduc, épilepsie (méd.)
17617 flavmalsano     | flavᴬmal¨sanᴬo : jaunisse
18681 freŝa kaj sana   ¦ freŝᴬa kaj sanᴬa : frais et dispos
21029 gruzmalsano     | gruzᴼmal¨sanᴬo : gravelle
21805 haŭtmalsano     | haŭtᴼmal¨sanᴬo : maladie de peau
22191 hepatmalsano    | hepatᴼmal¨sanᴬo : maladie de foie
52910 je via sano     ¦ je viᴱa sanᴬo : à votre santé
27745 kasonmalsano    | kasonᴼmal¨sanᴬo : maladie des caissons (méd.)
31175 kormalsano     | korᴼmal¨sanᴬo : maladie de cœur
23769 la malsanulo pro imago ¦ la mal¨sanᴬulᴼo pro imagᴵo : le Malade imaginaire
52921 malsana       | mal¨sanᴬa : malade
52924 malsaneca      | mal¨sanᴬecᴬa : morbide
52925 malsanema      | mal¨sanᴬemᴬa : maladif, valétudinaire
52926 malsaneta      | mal¨sanᴬetᴱa : indisposé, souffrant
52927 malsaneto      | mal¨sanᴬetᴱo : indisposition
52923 malsani       | mal¨sanᴬi : être malade
52929 malsaniga      | mal¨sanᴬigᴱa : insalubre
52928 malsanigi      | mal¨sanᴬigᴱi : rendre malade // compromettre (fin.)
52930 malsaniĝi      | mal¨sanᴬiĝᴱi : tomber malade
52922 malsano       | mal¨sanᴬo : maladie, affection
67392 malsano de sankta vito ¦ mal¨sanᴬo de sanktᴬa vito : chorée, danse de Saint-Guy* (méd.)
52932 malsanulejo     | mal¨sanᴬulᴼejᴼo : hôpital, hospice
52933 malsanulisto    | mal¨sanᴬulᴼistᴼo : garde-malade, infirmier
52931 malsanulo      | mal¨sanᴬulᴼo : un malade
37053 mankomalsano    | mankᴵo¨mal¨sanᴬo : carence (méd.)
37142 marmalsano     | marᴼmal¨sanᴬo : mal de mer
38046 mensmalsana     | mensᴼmal¨sanᴬa : qui a l'esprit dérangé
39793 mortmalsana     | mortᴵmal¨sanᴬa : condamné par la médecine
52934 nerèsanigebla    | ne¨rè¨sanᴬigᴱeblᴬa : incurable
43859 papagmalsano    | papagᴼmal¨sanᴬo : psittacose
47328 popolsano      | popolᴼsanᴬo : santé publique
52935 prisana       | pri¨sanᴬa : sanitaire
52944 remalsaniĝo     | re¨mal¨sanᴬiĝᴱo : rechute, récidive
52937 resaniga      | re¨sanᴬigᴱa : reconstituant, curatif
52942 resaniĝanto     | re¨sanᴬiĝᴱantᴱo : convalescent
52939 resanigebla     | re¨sanᴬigᴱeblᴬa : reconstituant, curatif
52940 resanigejo     | re¨sanᴬigᴱejᴼo : maison de convalescence, maison de santé
52936 resanigi      | re¨sanᴬigᴱi : guérir, rendre la santé, remettre sur pied*
52941 resaniĝi      | re¨sanᴬiĝᴱi : revenir à la santé, se rétablir, guérir
52938 resanigo      | re¨sanᴬigᴱo : guérison, cure // assainissement (fin.)
52943 resaniĝo      | re¨sanᴬiĝᴱo : convalescence, rétablissement
52907 sana        | sanᴬa : bien portant, sain
52920 sanatesto      | sanᴬatestᴵo : bulletin de santé
52908 sane        | sanᴬe : sainement
52911 sani        | sanᴬi : se bien porter
52913 saniga       | sanᴬigᴱa : sain (:air), salubre // salutaire
52914 sanigejo      | sanᴬigᴱejᴼo : sanatorium, sana*
52912 sanigi       | sanᴬigᴱi : donner la santé, fortifier // assainir
52918 saniĝi       | sanᴬiĝᴱi : revenir à la santé, se rétablir, guérir
52915 sanigilo      | sanᴬigᴱilᴼo : appareil hygiénique
52917 sanigistaro     | sanᴬigᴱistᴼarᴱo : service de santé
52916 sanigisto      | sanᴬigᴱistᴼo : hygiéniste
52909 sano        | sanᴬo : (bonne) santé
52919 sanuloj       | sanᴬulᴼoᴱj : les bien portants
53692 seksa malsano    ¦ seksᴼa mal¨sanᴬo : maladie vénérienne
53704 sekskontaĝa malsano ¦ seksᴼkontaĝa mal¨sanᴬo : maladie sexuellement transmissible (M.S.T.)
54232 serioze malsaniĝi  ¦ seriozᴬe mal¨sanᴬiĝᴱi : tomber gravement malade
56524 spina malsano    ¦ spinᴼa mal¨sanᴬo : rachitisme
59751 ŝtonmalsano     | ŝtonᴼmal¨sanᴬo : la ᵐᵃˡᵃᵈⁱᵉ ᵈᵉ ˡᵃ pierre, la lithiase (méd.)
63557 trinki el glaso, pro ies sano ¦ trinkᴵi el glasᴼo, pro iᵀes sanᴬo : boire dans un verre, à la santé de quelqu'un
64301 turnomalsano    | turnᴵo¨mal¨sanᴬo : tournis (méd.)
66079 venera malsano   ¦ venerᴬa mal¨sanᴬo : maladie vénérienne, maladie sexuellement transmissible
66090 venerea malsano   ¦ venereᴬa mal¨sanᴬo : maladie vénérienne, maladie sexuellement transmissible
68164 vundosaniga     | vundᴵo¨sanᴬigᴱa : vulnéraire