brmue (nl) -fr- (de) (en) (pl) (ru)

(6/06/2015) Legu -fr-  Fundamento de Esperanto - Antaŭparolo.


Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto (6/06/2015)

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj esperantistoj, Esperanto-organizaĵoj kajgazetoj, al ĉiuj bonvolaj amikoj de la Internacia Lingvo, deklaras nian intencon firmvole agadi por la unueco de la lingvo, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

1

 De 1905 la Fundamento de Esperanto kun ĝia Antaŭparolo grave kontribuis, ke Esperanto ne disfalis. La Fundamento faradas Esperanton stabila, fidinda kaj pro tio lerninda. Sur ĝia bazo sole Esperanto evoluis al vivanta planlingvo de la 21a jarcento kaj estos alloga ankaŭ estonte.

Ni firme pensas, ke la Fundamento, ĝiaj principoj kaj kriterioj pri ĝusta kaj bona Esperanto daŭre estas modernaj kaj plene taŭgaj garantii regulan progresadon de la Internacia Lingvo, konstante adapti ĝin al novaj lingvaj defioj kaj samtempe gardi unuecon kaj stabilecon de la lingvo.

2

 Ĉiu kaŝita provo anstataŭigi la Fundamentajn principojn kaj kriteriojn pri ĝusta kaj bona Esperanto minacas la unuecon de Esperanto kaj la kulturajn atingojn de ĝia komunumo.

Ni decide rifuzas ĉiun provon kaŝe kaj paŝon post paŝo senvalorigi, forpuŝi anstataŭigi la Fundamentajn decidojn pri ĝusta kaj bona Esperanto.

3

 La Akademio de Esperanto estas fondita surbaze de la Fundamento kun la tasko gardi kaj protekti la kolektivan interkonsenton de la esperantistoj pri ĝusta kaj bona Esperanto kaj tiel la unuecon de la lingvo. Malgraŭ sia promeso fidele plenumi tiun taskon, granda plimulto de la nuntempaj akademianoj fakte ne aplikas la Fundamentajn principojn kaj decidojn. Eksplicite, konstante kaj jam multjare plimulto deakademianojaplikas kriteriojn privatajn. Ili mezuras lingvan bonecon laŭ kriterioj fremdaj al la ĝenerala interkonsento de la esperantistoj. Ili pro tio misinformas kaj erarigas la esperantistojn pri lingva ĝusteco kaj boneco kaj aktivas por iu plia reformita Esperantido.

Ni deklaras, ke la nuntempa Akademio kiel tuto ne havas aŭtoritatecon por decidi konsili pri ĝusta kaj bona Esperanto kiel difinas ĝin la Fundamento kaj ĝia Antaŭparolo.

Ni energie postulas, ke laakademianojmalfidelaj al la Fundamenta valor-sistemo tuj demetu sian oficon.

Ni rigore malaprobas ĉiujn intencojn planojn de akademianoj prepari la nuligon de la Fundamento por ebenigi la vojon al reformita Esperantido.

Ni insiste petas ĉiun esperantiston energie kontraŭstari la ektuŝon de la lingva unueco de Esperanto fare deakademianojagantaj kontraŭ la Fundamento. Eblecojn por ekagi ni listigas en la Aldonaĵo al tiu Berlina Manifesto.

Berlino, en Junio 2014.


Aldonaĵo
Berlina Manifesto por la Unueco de Esperanto

1

  Kielakademianojklopodas erarigi vin?


Por decidi priĝustakajbonani devas difini (interkonsenti) kriterion: ĝusta en rilato al kio? bona por kiu? Ekzemplo:

Ni supozu, ke ni diskutas pri la taŭgeco de diversaj laboriloj. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por skribi leteron“, komputilo estas bona. Se ni interkonsentas la kriteriontaŭga por frapi najlon en la muron“, komputilo estas malbona. Ŝanĝante la aplikendan kriterion, ni ŝanĝas la juĝon pribona“, „ĝusta“, „taŭga“. El bona komputilo fariĝas malbona laborilo.

Tute same estas pri lingvaj demandoj. La finaĵo –i estas ĝusta (bona, taŭga) por marki la pluralon de la substantivo en Ido. Sed ĝi estas malĝusta, malbona kaj maltaŭga en Esperanto, kiu difinis (interkonsentis), ke la pluralo de la substantivo estu -oj.

La trukon de kaŝa ŝanĝado de la boneco-kriterioj aplikas la plimulto de nunajakademianoj“.

 

2

  Kiel vi ekkonas, keakademianojklopodas erarigi vin?


1. Plej bone estas, se vi studas la Fundamentajn kriteriojn, kiuj troveblas ĉefe en la sep malgrandaj paĝoj de ĝia Antaŭparolo, eble helpe de komentario.

2. se vi nuntempe ne emas fari tion, estas facile ekkoni provon erarigi vin. La sistemo de la Antaŭparolo estas tre preciza, kohera, konkreta kaj rekte aplikebla, ĉar ĝi jam decidis la demandojnbona por kiu?“, „ĝusta en rilato al kio?“, „ĝusta surbaze de kiuj fontoj?“. Ĉiuj abstraktaj kaj malprecizaj kriterioj, kiuj ne estas el si mem rekte aplikeblaj estas kontraŭ­fundamentaj kaj ŝanĝas la lingvon. Kelkaj ekzemploj el mesaĝoj deakademianoj“:

• „facila“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas unue interkonsentifacila por kiu?“, „kiel mezuri facilecon?“ Ne rekte aplikebla kriterio.

• „radikŝparakiel metodo atingifacilecon“ — kontraŭfundamenta pro la sama kialo: kiel mezuri asertitan gajnon de facileco kaj por kiu

• „utila“ — kontraŭfundamenta, ĉar ne rekte aplikebla. Necesas unue interkonsentiutila por kiu?“, „kiel mezuri utilecon?“; simile kontraŭfundamenta: „malnecesa“.

• „stranga“ — kontraŭfundamenta, ĉar necesas interkonsentistranga en rilato al kio?“

• „99 procentoj de la parolantoj“ — kontraŭfundamenta, ĉar praktike ne konstateble

 

3

  Kion vi povas fari kontraŭ malfidelajakademianoj“?


1. Disvastigu kaj diskutigu la Berlinan Manifeston inter viaj amikoj. Legu la Antaŭparolon.

2. Demanduvian akademianon“: „Kial vi ne aplikas la kriteriojn de la Antaŭparolo?“ „Kial vi estas mallojala al la Fundamento?“ „Kial vi volas kaŝe ŝanĝi Esperanton?“ „Kial vi perfidas mian fidon, ke vi honeste servas al la esperantistoj?“

3. Ne donu forumon al ŝajn-akademianoj en kongresoj, seminarioj retaj diskutlistoj. Malhelpu, ke ili daŭre povas disvastigi siajn kontraŭfundamentajn instruojn kaj propagandi iun reformitan Esperantidon. Kontraŭargumentu!


2017-04-30'18;27;36
7024 reserĉoj, 2205 serĉadoj, 799 ekserĉoj, 4 serĉiĝontoj, 0 jamserĉito, 5 serĉeraroj

 
abstraktaj
abstrakt': abstraire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
adapti
adapt': adapter, assortir, ajuster
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
agadi
ag': agir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
agantaj
ag': agir
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
akademianoj
akademi': académie
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
akademianon
akademi': académie
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
akademio
akademi': académie
o: marque le substantif
aktivas
aktiv': actif
as: marque le présent d'un verbe
al
al: à
aldonaĵo
al: à
al`don': ajouter, adjoindre ♦ don': donner
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
aliĝi
al: à
al`iĝ': adhérer à, s'inscrire à ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
alloga
al: à
log': attirer, allécher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
amikoj
amik': ami
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ankaŭ
ankaŭ: aussi
anoj
an': membre, habitant, partisan ▌regn'an': citoyen ♦ regn': l'état
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
anstataŭigi
anstataŭ: au lieu de
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
antaŭparolo
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
antaŭparolon
antaŭ: devant, avant
parol': parler
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
aplikas
aplik': appliquer
as: marque le présent d'un verbe
aplikebla
aplik': appliquer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
aplikeblaj
aplik': appliquer
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'a: possible ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
aplikendan
aplik': appliquer
end': -able (suffixe de nécessité)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
asertitan
asert': affirmer
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
atingi
ating': atteindre
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
atingojn
ating': atteindre
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction

aŭ: ou
aŭtoritatecon
aŭtoritat': autorité
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
bazo
baz': base
o: marque le substantif
bona
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
bone
bon': bon
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
boneco
bon': bon
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
bonecon
bon': bon
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
bonvolaj
bon': bon
vol': vouloir
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĉar
ĉar: car, parce que
ĉefe
ĉef': chef, supérieur
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ĉi
ĉi: ce qui est le plus près ▌tiu ĉi: celui-ci ♦ tiu: celui-là
ĉiuj
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĉiujn
ĉiu: chacun
ĉiu`j: tous ♦ j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ĉiun
ĉiu: chacun
n: marque l'accusatif et aussi la direction
daŭre
daŭr': durer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
de
de: de, à partir de
decide
decid': décider
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
decidi
decid': décider
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
decidis
decid': décider
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
decidojn
decid': décider
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
defioj
defi': défier
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
deklaras
deklar': déclarer
as: marque le présent d'un verbe
demandoj
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
demandojn
demand': demander, questionner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
demandu
demand': demander, questionner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
demetu
de: de, à partir de
met': mettre, placer, poser
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
devas
dev': devoir
as: marque le présent d'un verbe
difinas
difin': définir, déterminer
as: marque le présent d'un verbe
difini
difin': définir, déterminer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
difinis
difin': définir, déterminer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
direktas
direkt': diriger
as: marque le présent d'un verbe
disfalis
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
fal': tomber
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
diskutas
diskut': discuter
as: marque le présent d'un verbe
diskutigu
diskut': discuter
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
diskutlistoj
diskut': discuter
list': liste
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
disvastigi
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
vast': vaste, étendu
vast'ig': répandre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
disvastigu
dis': marque la division, la dissémination ▌dis'ir': se séparer, aller chacun de son côté ♦ ir': aller
vast': vaste, étendu
vast'ig': répandre ♦ ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
diversaj
divers': divers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
donu
don': donner
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
ebenigi
eben': égal (de même plan)
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
eble
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
eblecojn
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction

eĉ: même (adv.) jusqu'à
ekagi
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
ag': agir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ekkonas
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
kon': connaître
as: marque le présent d'un verbe
ekkoni
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
kon': connaître
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
ekserĉoj
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
eksplicite
eks': qui fut, ex-
pli: plus
cit': citer
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ektuŝon
ek': commencer, débuter ▌ek'kant': commencer à chanter ♦ kant': chanter ▌ek'kri': s'écrier ♦ kri': crier
tuŝ': toucher
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ekzemplo
ekzempl': exemple
o: marque le substantif
ekzemploj
ekzempl': exemple
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
el
el: de, d'entre, é-, ex-
emas
em': enclin, porté, habitué à ▌babil'em': babillard ♦ babil': babiller
as: marque le présent d'un verbe
en
en: en, dans
energie
energi': énergie
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
erarigas
erar': errer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
erarigi
erar': errer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
esperantido
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
esperantidon
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
esperantistoj
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
esperantistojn
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
esperantiston
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
ist': -iste, marque la profession ▌bot'ist': bottier ♦ bot': botte ▌mar'ist': marin ♦ mar': mer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
esperanto
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
esperanton
esper': espérer
esper'ant': Espéranto █ espérant ♦ ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
estas
est': être (verbe)
as: marque le présent d'un verbe
estonte
est': être (verbe)
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
estos
est': être (verbe)
os: marque le futur
estu
est': être (verbe)
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
evoluis
evolu': évoluer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
facila
facil': facile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
facile
facil': facile
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
facileco
facil': facile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
facilecon
facil': facile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fakte
fakt': fait
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
faradas
far': faire
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
as: marque le présent d'un verbe
fare
far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
fari
far': faire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
fariĝas
far': faire
far'iĝ': devenir (se faire) ♦ iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
as: marque le présent d'un verbe
fidele
fidel': fidèle
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
fidinda
fid': se fier
ind': mérite, qui mérite..., digne de... ▌laŭd'ind': digne de louange ♦ laŭd': louange
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
fidon
fid': se fier
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
finaĵo
fin': finir
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
firme
firm': ferme, compacte
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
firmvole
firm': ferme, compacte
vol': vouloir
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
fondita
fond': fonder
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
fontoj
font': source
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
forpuŝi
for: loin, hors
puŝ': pousser (impulsion)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
forumon
forum': forum, groupe de discussion, lieu de débat, tribunal
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
frapi
frap': frapper
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
fremdaj
fremd': étranger
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
fundamenta
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
fundamentaj
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
fundamentajn
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
fundamento
fundament': fondement
o: marque le substantif
gajnon
gajn': gagner
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
garantii
garanti': garantir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
gardi
gard': garder (prendre soin)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
gazetoj
gazet': gazette
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĝenerala
ĝeneral': général, commun, global, ordinaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ĝia
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ĝi
ĝi: cela, il, elle
ĝiaj
ĝi: cela, il, elle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
ĝin
ĝi: cela, il, elle
ĝi`n: cela, il, elle (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
granda
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
grave
grav': grave
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ĝusta
ĝust': juste, correct
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ĝusteco
ĝust': juste, correct
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
havas
hav': avoir
as: marque le présent d'un verbe
helpe
help': aider
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
homon
hom': homme (l'espèce)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
honeste
honest': honnête
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ido
id': petit, descendant, disciple, héritier, rejeton ▌bov'id': veau ♦ bov': bœuf ▌Izrael'id': Israëlite ♦ Izrael': Israël
o: marque le substantif
ili
ili: ils, elles
insiste
insist': insister
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
instruojn
instru': instruire, enseigner
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
intencojn
intenc': se proposer de
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
intencon
intenc': se proposer de
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
inter
inter: entre, parmi
interkonsentas
inter: entre, parmi
konsent': consentir
as: marque le présent d'un verbe
interkonsenti
inter: entre, parmi
konsent': consentir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
interkonsentis
inter: entre, parmi
konsent': consentir
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
interkonsento
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
interkonsenton
inter: entre, parmi
konsent': consentir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
internacia
inter: entre, parmi
inter`naci': international ♦ naci': nation
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
invitas
invit': inviter
as: marque le présent d'un verbe
iu
iu: quelqu'un
iun
iu: quelqu'un
n: marque l'accusatif et aussi la direction
jam
jam: déjà
jamserĉito
jam: déjà
serĉ': chercher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
o: marque le substantif
juĝon
juĝ': juger
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
junio
Juni': Juin
o: marque le substantif
kaj
kaj: et
kaŝa
kaŝ': cacher
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kaŝe
kaŝ': cacher
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kaŝita
kaŝ': cacher
it': marque le participe passé passif ▌far'it': fait, ayant été fait, qu'on a fait ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ke
ke: que (conjonction)
kelkaj
kelk': quelque
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kial
kial: pourquoi
kialo
kial: pourquoi
o: marque le substantif
kiel
kiel: comment
kio
kio: quoi
kion
kio: quoi
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kiu
kiu: qui lequel, laquelle
kiuj
kiu: qui lequel, laquelle
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
klopodas
klopod': se donner de la peine
as: marque le présent d'un verbe
kohera
koher': cohérent, homogène, harmonieux
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kolektivan
kolektiv': collectif, collégial, commun, à plusieurs
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
komentario
komentari': commenter
o: marque le substantif
komputilo
komput': calculer
komput'il': ordinateur, calculateur, calculatrice ♦ il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
komunumo
komun': commun
komun'um': commune, paroisse ♦ um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
o: marque le substantif
kongresoj
kongres': colloque, congrès
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
konkreta
konkret': concret
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
konsili
konsil': conseiller
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
konstante
konstant': constant
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
konstateble
konstat': constater
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
ebl'e: peut-être ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
kontraŭ
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
kontraŭargumentu
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
argument': argumenter
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
kontraŭfundamenta
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
kontraŭfundamentajn
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
fundament': fondement
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kontraŭstari
kontraŭ: contre, en face de, vis-à-vis de
star': être debout
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
kontribuis
kontribu': contribuer
is: marque le passé ▌mi far'is: je faisais, j'ai fait ♦ far': faire
kriterio
kriteri': critère
o: marque le substantif
kriterioj
kriteri': critère
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
kriteriojn
kriteri': critère
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kriterion
kriteri': critère
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kulturajn
kultur': cultiver
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
kun
kun: avec
la
la: le, la, les (article défini)
laborilo
labor': travailler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
laboriloj
labor': travailler
il': instrument ▌tond'il': ciseaux ♦ tond': tondre ▌paf'il': fusillade ♦ paf' tirer un coup de feu
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
laŭ
laŭ: selon, d'après
legu
leg': lire
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
lerninda
lern': apprendre
ind': mérite, qui mérite..., digne de... ▌laŭd'ind': digne de louange ♦ laŭd': louange
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
leteron
leter': lettre, épître
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lingva
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
lingvaj
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
lingvan
lingv': langue, langage
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
lingvo
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
lingvon
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
listigas
list': liste
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
as: marque le présent d'un verbe
malaprobas
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
aprob': approuver
as: marque le présent d'un verbe
malbona
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
bon': bon
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malfidelaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
fidel': fidèle
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
malgrandaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
grand': grand
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
malgraŭ
malgraŭ: malgré, en dépit de
malĝusta
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
ĝust': juste, correct
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malhelpu
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
mal'help': déranger, empêcher ♦ help': aider
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
mallojala
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
lojal': droit, loyal
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malnecesa
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
neces': nécessaire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
malprecizaj
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
preciz': précis, juste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
maltaŭga
mal': marque les contraires ▌mal'bon': mauvais ♦ bon': bon ▌mal'estim': mépriser ♦ estim': estimer
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
manifesto
manifest': manifeste (subst.)
o: marque le substantif
manifeston
manifest': manifeste (subst.)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
marki
mark': marque
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
mem
mem: même (moi-, toi-, etc.)
mesaĝoj
mesaĝ': message
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
metodo
metod': méthode
o: marque le substantif
mezuras
mezur': mesurer
as: marque le présent d'un verbe
mezuri
mezur': mesurer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
mian
mi: je, moi
mi`a: mon, ma ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
minacas
minac': menacer
as: marque le présent d'un verbe
misinformas
mis': mal-, mis- (préfixe d'erreur)
inform': informer, avertir, aviser, faire savoir, instruire, mettre au courant, mettre au fait, renseigner
as: marque le présent d'un verbe
modernaj
modern': moderne
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
movado
mov': mouvoir
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
multjare
mult': beaucoup, nombreux
jar': année
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
muron
mur': mur
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
najlon
najl': clou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
ne
ne: non, ne, ne... pas
necesas
neces': nécessaire
as: marque le présent d'un verbe
nia
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
ni
ni: nous
nian
ni: nous
ni`a: notre ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
novaj
nov': nouveau
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nuligon
nul': zéro, nul
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
nunaj
nun: maintenant
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nuntempa
nun: maintenant
temp': temps (durée)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
nuntempaj
nun: maintenant
temp': temps (durée)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
nuntempe
nun: maintenant
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
oficon
ofic': office, emploi
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
organizaĵoj
organiz': organiser
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
organizaĵon
organiz': organiser
aĵ': quelque chose possédant une certaine qualité ou fait d'une certaine matière ▌mol'aĵ': partie molle d'une chose ♦ mol': mou
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
paĝoj
paĝ': page (d'un livre)
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
parolantoj
parol': parler
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
paŝo
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
paŝon
paŝ': faire des pas, enjamber
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
pensas
pens': penser
as: marque le présent d'un verbe
perfidas
perfid': trahir
as: marque le présent d'un verbe
petas
pet': prier (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
planlingvo
plan': plan
lingv': langue, langage
o: marque le substantif
planojn
plan': plan
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
plej
plej: le plus
plene
plen': plein
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
plenumi
plen': plein
plen'um': accomplir ♦ um': qui a trait à, qui se rapporte plus ou moins à (suffixe peu employé, et qui reçoit différents sens aisément suggérés par le contexte et la signification de la racine à laquelle il est joint)
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
plia
pli: plus
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
plimulto
pli: plus
mult': beaucoup, nombreux
o: marque le substantif
pluralo
plural': pluriel (gram.)
o: marque le substantif
pluralon
plural': pluriel (gram.)
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
por
por: pour, en faveur de
post
post: après
postulas
postul': exiger, requérir
as: marque le présent d'un verbe
povas
pov': pouvoir
as: marque le présent d'un verbe
praktike
praktik': pratique
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
preciza
preciz': précis, juste
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
prepari
prepar': préparer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
pri
pri: au sujet de, sur, touchant, de
principoj
princip': principe
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
principojn
princip': principe
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
privatajn
privat': privé, particulier
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
pro
pro: à cause de, pour
procentoj
pro: à cause de, pour
pro`cent': intérêt, pour cent ♦ _: _
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
progresadon
progres': avancer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
progresigo
progres': avancer
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
o: marque le substantif
promeso
promes': promettre
o: marque le substantif
propagandi
propagand': faire de la propagande
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
protekti
protekt': protéger
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
provo
prov': essayer
o: marque le substantif
provon
prov': essayer
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
radikŝpara
radik': racine
ŝpar': ménager, épargner
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
reformita
ref': ris (marine)
or': or (métal)
mit': mythe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
reformitan
ref': ris (marine)
or': or (métal)
mit': mythe
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
regulan
regul': règle (principe)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
rekte
rekt': droit, direct
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
reserĉoj
re': de nouveau, de retour; re-, ré-
serĉ': chercher
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
retaj
ret': filet (de mailles), net (réseau)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
rifuzas
rifuz': refuser
as: marque le présent d'un verbe
rigore
rigor': rigoureux
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
rilato
rilat': concerner, avoir raport à
o: marque le substantif
sama
sam': même (qui n'est pas autre)
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
same
sam': même (qui n'est pas autre)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
samtempe
sam': même (qui n'est pas autre)
temp': temps (durée)
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ŝanĝado
ŝanĝ': changer
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
ŝanĝante
ŝanĝ': changer
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
ŝanĝas
ŝanĝ': changer
as: marque le présent d'un verbe
ŝanĝi
ŝanĝ': changer
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
se
se: si
sed
sed: mais
seminarioj
seminari': séminaire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
senvalorigi
sen: sans
valor': valeur
ig': rendre, faire devenir... ▌pur'ig': nettoyer ♦ pur': pur, propre ▌mort'ig': tuer, faire mourir ♦ mort': mourir
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
sep
sep: sept
serĉadoj
serĉ': chercher
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
serĉeraroj
serĉ': chercher
erar': errer
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
serĉiĝontoj
serĉ': chercher
iĝ': se faire, se rendre, devenir... ▌pal'iĝ': pâlir ♦ pal': pâle ▌sid'iĝ': s'asseoir ♦ sid': être assis
ont': marque le participe futur actif ▌far'ont': devant faire, qui fera ♦ far': faire
o: marque le substantif
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
servas
serv': servir (quelqu'un)
as: marque le présent d'un verbe
sia
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
si
si: soi, se
siajn
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
sian
si: soi, se
si`a: son (à lui), sa (à elle), leur (à eux) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
simile
simil': semblable
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
sistemo
sistem': système
o: marque le substantif
skribi
skrib': écrire
i: marque l'infinitif ▌laŭd'i: louer
sole
sol': seul
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
stabila
stabil': stable
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
stabilecon
stabil': stable
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
stranga
strang': étrange, bizarre
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
strebado
streb': s’efforcer à, tendre à, viser à, avoir pour but de, aspirer à
ad': marque la durée dans l'action et la répétition ▌paf'ad': fusillade ♦ paf': coup de fusil
o: marque le substantif
studas
stud': étudier
as: marque le présent d'un verbe
substantivo
substantiv': substantif
o: marque le substantif
supozu
supoz': supposer
u: marque l'impératif ▌ni far'u: faisons ♦ far'u: fais, faites ♦ far': faire
sur
sur: sur (en touchant)
surbaze
sur: sur (en touchant)
baz': base
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tasko
task': tâche, besogne, devoir
o: marque le substantif
taskon
task': tâche, besogne, devoir
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
taŭga
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
taŭgaj
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
taŭgeco
taŭg': être bon pour..., convenir pour...
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
tiel
tiel: ainsi, de cette manière
tio
tio: cela
tion
tio: cela
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tiu
tiu: celui-là
tiun
tiu: celui-là
n: marque l'accusatif et aussi la direction
tre
tre: très, fort, bien (adv.)
troveblas
trov': trouver
ebl': possible ▌kompren'ebl': compréhensible ♦ kompren': comprendre
as: marque le présent d'un verbe
tuj
tuj: tout de suite, aussitôt
tute
tut': entier, total
e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
tutmonda
tut': entier, total
mond': monde, univers
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
tuto
tut': entier, total
o: marque le substantif
unue
unu: un, un certain
unu`e: premièrement, d'abord ♦ e: marque l’adverbe ▌bon'e: bien
unueco
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
unuecon
unu: un, un certain
unu`ec': unité ♦ ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
unuopan
unu: un, un certain
unu`op': individuel, particulier, singulier ♦ op': marque l'adjectif numéral collectif ▌du'op': à deux ♦ du: deux
op'a: collectif (de groupe) ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
utila
util': utile
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
utilecon
util': utile
ec': marque la qualité (abstraitement) ▌bon'ec': bonté ♦ bon': bon ▌vir'ec': virilité ♦ vir': homme
ec'o: caractère, propriété, qualité ♦ o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vi
vi: vous, toi, tu
viaj
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
j: marque le pluriel ▌hom'o`j: hommes ♦ hom'o: homme
vian
vi: vous, toi, tu
vi`a: votre, ton ♦ a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
n: marque l'accusatif et aussi la direction
vin
vi: vous, toi, tu
vi`n: toi, te (accus.) ♦ n: marque l'accusatif et aussi la direction
vivanta
viv': vivre
ant': marque le participe présent actif ▌far'ant': faisant ♦ far': faire
a: marque l'adjectif ▌hom'a: humain ♦ hom': homme
vojon
voj': route, voie
o: marque le substantif
n: marque l'accusatif et aussi la direction
volas
vol': vouloir
as: marque le présent d'un verbe
⎕ĉiu
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
ĉiu: chacun
⎕de
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
de: de, à partir de
⎕la
 : (nerompebla spaceto): espace insécable
la: le, la, les (article défini)