0004_ 2009 Esperilo

Ĉion, kio estas skribita en la lingvo internacia Esperanto, oni povas kompreni kun helpo de tiu ĉi vortaro. Vortoj, kiuj formas kune unu ideon, estas skribataj kune, sed dividataj unu de la alia per streketo, tiel ekzemple la vorto « frat'in'o », prezentante unu ideon, estas kunmetita el tri vortoj, el kiuj ĉiun oni devas serĉi aparte.

22:52:55-8/3/2010 : 0 reserĉo, 0 serĉado, 0 ekserĉo, 1 serĉonto, 0 jamserĉito, 0 serĉeraro